PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 38 (2) Samorząd terytorialny i rozwój lokalny | 43--53
Tytuł artykułu

Znaczenie pracownika w kreowaniu wizerunku urzędu na przykładzie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of the Worker in Shaping the Image of the Office for Example, the Municipalities of Agglomeration Wałbrzyska
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Udział w kreowaniu wizerunku urzędu należy przede wszystkim do jego pracowników. To oni mają kontakt z klientami i udzielają im informacji. Bardzo ważnym jest, aby każdy z nich zdawał sobie z tego sprawę i przestrzegał kilku zasad, które mają istotny wpływ na kreowanie wizerunku jego samego jak i urzędu. Do najważniejszych elementów dobrego wizerunku pracownika należy: wygląd zewnętrzny, sposób wypowiadania się, telefonowania, pisania listów, emaila, itp. Wygląd zewnętrzny pracownika urzędu jest częścią wizerunku jednostki samorządowej. Każda osoba jest istotą niepowtarzalną, mającą swój styl, nawyki, przyzwyczajenia i temperament. Zgranie tych wszystkich elementów, przy uwzględnieniu aktualnych trendów mody, zasobów finansowych, oraz podporządkowanie całości interesom urzędu jest sprawą niezwykle trudną, ale konieczną dla stworzenia pozytywnego wizerunku organizacji. Pracownik, który kreuje pozytywny wizerunek urzędu powinien być profesjonalistą w każdej czynności, którą wykonuje, począwszy od utrzymywania porządku na swoim stanowisku pracy, poprzez swoją aparycję, a skończywszy na kontaktach z otoczeniem zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym. Celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych elementów kreowania wizerunku pracownika urzędu, a także ustalenie znaczenia kompetencji pracowników w budowaniu ogólnego wizerunku urzędu. Realizację wyżej wymienionego celu wspomagają wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród klientów urzędów gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
Participation in shaping the image of the office must be primarily for its employees. They are in contact with the petitioners and provide them with information. It is very important that each of them seemed aware of it and observe a few rules that have a significant impact on creating the image himself and office. The most important elements of a good image of the employee must: appearance, manner of speaking, calling, writing letters, email, etc. Exterior official of the office is part of the company's image. Each person is a unique entity, having its own style, habits, habits and temperament. Aligning all these elements, taking into account current fashion trends, financial resources, and the subordination of the interests of the whole company is of the utmost difficult, but necessary to create a positive image of the organization. An employee who creates a positive image of the office should be professional in every act he performs, ranging from keeping order at his workstation, through its physicality, and ending on dealing with the environment, both internal and external. The purpose of this article is to identify the most important elements of creating the image of the office worker, as well as establishing the relevance of staff competence in building the overall image of the Office. The realization of that objective, support the results of the survey conducted among customers Agglomeration Wałbrzyska municipal offices. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Adamczuk J., Media społecznościowe jako narzędzie kreowania wizerunku jednostek samorządowych na przykładzie samorządów lokalnych powiatu jeleniogórskiego, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 332, Brol R., Sztando A., Raszkowski A. (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, 190.
 • [2] Altkorn J., Kształtowanie rynkowego wizerunku firm, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 9.
 • [3] Altkorn J., Wizerunek Firmy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2004, s. 8
 • [4] Budzyński W, Wizerunek firmy, Poltex, Warszawa 2003, s. 11
 • [5] Dudek-Mańkowska S., Koncepcja wizerunku miasta, [w:] Kreowanie wizerunku miast, red. A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, 2011.
 • [6] Jórczak R., Jakość obsługi a wizerunek urzędu, [http://archiwum.Nf.Pl/130 30-jakosc-obslugi-awizerunek-urzedu] - dostęp w dniu 12.12.2015.
 • [7] Kłos J., Pomiędzy sługą i panem - dylemat urzędnika nowoczesnego państwa [w:] Etos urzędnika, Bąk D. (Red.), Warszawa, s. 58; Dziewięcka-Bokun L., Umińska-Woroniecka A., Etyka zawodowa urzędnika administracji publicznej, jako podstawa zaufania publicznego [w:] Samorząd, Terytorialny III Rzeczpospolitej Polskiej, Korczak J. (red.), Wrocław 2005, s. 70.
 • [8] Knosala E., Zarys nauki administracji, s. 63, Kraków, 2005 [w:] Tabernacka M., Kształtowanie wizerunku podmiotów sfery publicznej i zarządzanie nim [w:] Tabernacka M., Szadok-Bratuń A. (Red.) Public Relations w sferze publicznej. Wizerunek i komunikacja, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 227.
 • [9] Kuźniar W., Postawy i oczekiwania względem władz pracowników samorządowych jako przesłanka marketingowej reorientacji jednostek terytorialnych, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialego, Rosa G, Smalec A (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 541.
 • [10] Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1968, s. 899.
 • [11] Miller G, Galanter E, Pribram K, Plany i struktura zachowania, PWN 1982, s. 88.
 • [12] Zwolska H., Kreowanie wizerunku jednostki organizacyjnej. Poradnik dla ucznia, Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434220

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.