PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | z. 1 | 84--89
Tytuł artykułu

Potencjał techniczny słomy w Polsce i efekty środowiskowe jej alternatywnego wykorzystania

Autorzy
Warianty tytułu
Technical Potential of Straw in Poland and Environmental Effects of Its Alternative Use
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest oszacowanie nadwyżek słomy z upraw zbóż i roślin oleistych, które mogą zostać wykorzystane na cele energetyczne. Na podstawie danych GUS z Powszechnego spisu rolnego 2010 oszacowano potencjał teoretyczny słomy. Uwzględniając wykorzystanie słomy w rolnictwie (ściółka, pasza, słoma do przyorania) obliczono potencjał techniczny słomy. Całkowita nadwyżka słomy wyniosła około 12 959 tys. t. Nadwyżki słomy są mocno zróżnicowane w poszczególnych gminach, co wynikało z pewnej rejonizacji produkcji. Wielkość obliczonego potencjału technicznego słomy w gminach oraz oszacowanie redukcji emisji CO2 umożliwia na poziomie lokalnym podjęcie decyzji o wykorzystaniu nadwyżek słomy.(abstrakt oryginalny)
EN
Environment, in which we have come to live, undergoes unceasing degradation. We observe growing output of fossil fuels, which are not among inexhaustible energy sources, thus contributing to the increase in the volume of greenhouse gases. The main objective of the European Union, as well as Poland, in energy policy is to reduce greenhouse gas emissions. One solution is the use of zero-emission renewable energy (OZE). At present renewable energy is based on biomass resources. The main stock of agricultural biomass used in the power industry is the straw derived from the cultivation of cereals and oilseed rape. The aim of the study was to estimate the technical potential of cereal and oilseed crops straw. The theoretical potential of straw was calculated based on data from the National Agricultural Census of 2010. Assessment of the theoretical and technical potential of straw allows to obtain information about the opportunities to ensure the energy needs for the local district. The technical potential of straw was calculated taking into account the reuse of straw in agriculture (litter, feed, straw incorporation). The total straw surplus from cereals, which can be used for energy purposes amounted to 12,7 million tons. Significant quantities of straw for energy purposes can be designed in the local districts with the dominance of large farms. The factors limiting the size of rapeseed production are: the quality of soil (about 33% of the poor soils), ground frost especially in the north-eastern parts of the country and a large share of small farms in south-eastern Poland. The technical potential of straw from oilseed crops available for energy purposes is approximately 295 thousand tons. The total technical potential of straw in Poland - 12 959 thousand tons. The author showed environmental effects calculated as the amount of carbon dioxide which is not emitted into the air.(original abstract)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
84--89
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Bibliografia
 • Bielski Stanisław. 2012. "Produkcja surowców energetycznych w Polsce w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej".Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 8: 47-59.
 • Faber Antoni, Robert Borek, Magdalena Borzęcka-Walker, Zuzanna Jarosz, Jerzy Kozyra, Rafał Pudełko, Alina Syp, Andrzej Zaliwski. 2012. "Bilans węgla i emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4 oraz N2O) w polskim rolnictwie". [W] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, red. Stanisław J. Zegar, 9-37. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Faber Antoni, Jan Kuś, Mariusz Matyka. 2009. Uprawa roślin na potrzeby energetyki. Warszawa: PKPP Lewiatan, 1-29.
 • Gajewski Ryszard. 2011. "Potencjał rynkowy biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne". Czysta Energia 1: 22-24
 • Gradziuk Piotr, red. 2002. Biopaliwa. Warszawa: Wydawnictwo Wieś Jutra, 160. 83-7160-217-0.
 • Gradziuk Piotr. 2004. "Cenne resztki". Farmer 2: 14.
 • Grzybek Anna, Piotr Gradziuk, Krzysztof Kowalczyk. 2002. Słoma- energetyczne paliwo. Warszawa: Wieś Jutra, 84. ISBN 83-88368-19-2.
 • GUS. 2011. Powszechny spis rolny 2010. Warszawa, http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/powszechny-spis- -rolny-2010.
 • Harasim Adam. 2011. Gospodarowanie słomą. Puławy: IUNG-PIB, 77. ISBN 978-83-7562-091-7.
 • Jarosz Zuzanna, Antoni Faber, Magdalena Borzęcka-Walker, Rafał Pudełko. 2014a. "Regionalizacja potencjału biomasy ubocznej z produkcji roślin oleistych". Roczniki Naukowe SERiA XVI (2): 98-102.
 • Jarosz Zuzanna, Antoni Faber, Magdalena Borzęcka-Walker, Rafał Pudełko. 2014b. "Szacowanie i regionalizacja potencjału biomasy ubocznej z produkcji zbóż". Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 99-103.
 • Kowalczyk-Jusko Alina. 2010. "Redukcja emisji zanieczyszczeń dzięki zastąpieniu węgla biomasą spartiny preriowej". Problemy Inżynierii Rolniczej 4: 69-78.
 • Krasowicz Stanisław, Jerzy Kopiński. 2006. "Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce". Studia i Raporty IUNG-PIB Puławy 3: 81-99.
 • Kuś Jan, Andrzej Madej, Jerzy Kopiński. 2006a. "Bilans słomy w ujęciu regionalnym". Studia i Raporty IUNG- -PIB 3: 211-226.
 • Kuś Jan, Antoni Faber, Andrzej Madej. 2006b. "Przewidywane kierunki zmian w produkcji roślinnej w ujęciu regionalnym". Studia i Raporty IUNG-PIB 3: 195-210.
 • Ludwicka Agnieszka, Anna Grzybek. 2010. "Bilans biomasy rolnej (słomy) na potrzeby energetyki". Problemy Inżynierii Rolnej 2: 101-111.
 • RENEW. 2008: Residue biomass potential inventory results, http://www.renew-fuel.com.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji. Dz.U. nr 183, poz. 1142.
 • Scarlat Nicolae, Milan Martinov, Jean Francois Dallemand. 2010. "Assessment of the availability of agricultural crop residues in the European Union: Potential and limitations for bioenergy use". Waste Manage 30: 1889-1897.
 • Wichowski Roman. 1994. Wykorzystanie słomy jako źródła energii odnawialnej rolnictwie na przykładzie Danii. Seminarium pt. "Wykorzystanie energii odnawialnej w rolnictwie". Warszawa: IBMER.
 • Wójcicki Zdzisław. 2011. "Energia odnawialna i ochrona środowiska wiejskiego". Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 1: 7-15.
 • Wójcicki Zdzisław. 2012. "Znaczenie biomasy i innych odnawialnych zasobów energii". Problemy Inżynierii Rolnej 4: 5-13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434232

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.