PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 20 | 58--77
Tytuł artykułu

Więź moralna pracowników jako czynnik sprawności instytucji administracji publicznej

Warianty tytułu
Moral Bond of Employees as a Factor of Efficiency of a Public Administration Institution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu o charakterze teoretyczno-empirycznym przedstawiono wyniki badań w zakresie identyfikacji czynników kształtujących więź moralną pracowników oraz analizowania jej wpływu na sprawność organizacyjną na przykładzie instytucji krajowej administracji publicznej. W badaniach wykorzystano wartości indeksowe oraz korelację kolejnościową Spearmana. (abstrakt oryginalny)
EN
This study - of both: theoretical and empirical character - presents the results of research to identify factors shaping the moral bond of employees and analyze its impact on organizational efficiency on the example of institutions of public administration. The study used the indexed worths and Spearman correlation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
58--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Blanchard K. oraz współzałożyciele i konsultanci TKBC, Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji, [Leadership higher degree. Blanchard on Leadership and Creating High Performing Organization] Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Broniewska G., Zarządzanie przez jakość w administracji publicznej, [Quality management in public administration] "Współczesne Zarządzanie", nr 3, Fundacja "Współczesne Zarządzanie", 2002.
 • Buszko A., Uwarunkowania współczesnych zachowań w organizacji, [Determinants of modern behavior in the organization] Difin, Warszawa 2013.
 • Hui W., Begley T., Hui C., Lee C., Are the effects of conscientiousness on contextual and innovative performance context specific? Organizational culture as a moderator, ,,The International Journal of Human Resource Management", vol. 23, nr 1, Taylor&Francis, 2012.
 • Klimas P., Efektywność zespołów międzyorganizacyjnych w świetle hipotezy bliskości, [Effectiveness of inter-organizational teams in the light of the hypothesis proximity] "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2012.
 • Kmiotek K., Piecuch T., Zachowania organizacyjne. Teoria i przykłady, [Organisational Behaviour. Theory and examples] Difin, Warszawa 2012.
 • Kot S. M., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka, [Statistics] Difin, Warszawa 2007.
 • Kozak A., Dojrzałość menedżerska, [Managerial maturity] Difin, Warszawa 2011.
 • Lewicka D., Michniak J., Rola kultury organizacyjnej w procesie budowania wysokiej jakości środowiska pracy, [The role of organizational culture in the process of building a high-quality working environment] [w:] Ł. Sułkowski, Cz. Sikorski (red.), Metody zarządzania kulturą organizacyjną, [Methods for managing organizational culture] Difin, Warszawa 2014.
 • Maksimowicz-Ajchel A., Wstęp do statystyki. Metody opisu statystycznego, [Introduction to statistics. The methods of statistical description] Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 • Mroczkowska D., Motywowanie pracowników w aspekcie przywództwa służebnego, [Motivating employees in terms of servant leadership ],,Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2012.
 • Mroziewski M., Wpływ kompetencji moralnych decydentów krajowych instytucji publicznych na efektywność tych organizacji w wypełnianiu ich społecznych zadań, [Impact of moral competence of national decision-makers of public institutions on the effectiveness of these organizations in fulfilling their social tasks] [w:] B. Puczkowski, A. Skonieczek (red.), Wybrane zagadnienia efektywności instytucji publicznych,[ Selected problems of efficiency of public institutions] Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015.
 • Piesko M., 2016, Opiekun spolegliwy według Tadeusza Kotarbińskiego, [Tutor trustworthy by Tadeusz Kotarbiński] www.racjonalista.pl. pdf.[05.02.2016].
 • Stankiewicz J., Łychmus P., Kodeks etyczny instrumentem upowszechniania i promowania etycznej kultury organizacyjnej wśród pracowników, [Code of Ethics instrument to disseminate and promote an ethical organizational culture among employees],,Zeszyty Naukowe XXV", Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2011.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, [Sociology. Analysis of society] Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (Dz. U., 2009, Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 • Wojcieszke B., Psychologia społeczna, [Social Psychology] Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014.
 • Zieliński R., Zieliński W., Tablice statystyczne, [Statistical tables] Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434238

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.