PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 38 (2) Samorząd terytorialny i rozwój lokalny | 103--116
Tytuł artykułu

Od ISO 9001 do zintegrowanego systemu zarządzania, na przykładzie Starostwa Powiatowego w Kłodzku i Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
From ISO 9001 to an Integrated Management System : Exemplified by the Kłodzko District Office and the Jedlina-Zdrój City Hall
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono, na przykładzie dwóch urzędów: Starostwa Powiatowego w Kłodzku i Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdrój, proces rozwoju systemów zarządzania organizacją, zapoczątkowany wdrożeniem Normy ISO 9001. Wskazano również na istotne korzyści w doskonaleniu zarządzania poprzez zastosowanie modeli oceny organizacji CAF i EFQM oraz zaznaczono potrzebę i trudności w integracji ISO 9001 w odniesieniu do kontroli zarządczej i systemu bezpieczeństwa informacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The atrticle shows the development of an organisation management system started with the implementation of the ISO 9001 standard and exemplified by the cases of the Kłodzko district office and the Jedlina-Zdrój city hall. It also indicates important benefits to management effectiveness due to using the CAF and EFQM organization assessment models. Furthermore, it highlights the needs and difficulties associated with integrating the ISO 9001 standard in regard to management control and security of information. (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Aplikacja o wyróżnienie EFQM Uznanie za doskonalenie, Dzierżoniów 2010.
 • [2] Buchacz T, Wysocki S, Zarządzanie jakością w administracji - europejskie wzorce, polskie doświadczenia, [w:] Służba cywilna, jesień-zima 2002/2003, nr 5.
 • [3] Dokumentacja SZJ Raport Audytora wiodącego z Auditu 0167/P-11, Jedlina-Zdrój, 2016-04-14.
 • [4] Informacja o wynikach kontroli. Adekwatność i efektywność systemu kontroli zarządczej w wybranych jednostkach administracji rządowej, NIK Departament Administracji Publicznej, KBF-4101-002-00/2014, Nr ewid. 26/2015/P/14/011/KBF, Warszawa 2015.
 • [5] Informacja o wynikach kontroli. Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz Krajowych Ram Interoperacyjności na przykładzie nie których urzędów gmin miejskich i miast na prawach powiatu, NIK Departament Administracji Publicznej, KAP -4101-002-00/2014, Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP, Warszawa 2014.
 • [6] Izdebski H, Kulesza M, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1998.
 • [7] Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy (wersja 1.0), Ministerstwo Finansów Publicznych, Warszawa 2012
 • [8] Kożuch B., Kożuch A., Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie, Wyd. Instytutu Spraw Publicznych UJ, Kraków, 2011.
 • [9] Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Edycja C, 2011.
 • [10] Księga Jakości, Urząd Miasta w Jedlinie, Edycja 2, 2009.
 • [11] Osiński J., Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, SGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2008.
 • [12] Postuła M, Transformacja i reformy finansów publicznych w Polsce w dwudziestoleciu 1989-2008, WSPiZ, Warszawa 2008.
 • [13] Peters T. J., Waterman R. H., In Search of Excellence, New York 1984.
 • [14] Wysocki S, Menedżerskie zarządzanie publiczne - europejskie wzorce, polskie doświadczenia, Umbrella, Dzierżoniów, 2005.
 • [15] Komunikat Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF. 2009.15.84).
 • [16] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2016.113 j.t.).
 • [17] Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011.159.948).
 • [18] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 j.t. ze zm.).
 • [19] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015.2135 j.t. ze zm.).
 • [20] Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010.182.1228).
 • [21] Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2014.1114 j.t.).
 • [22] PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania.
 • [23] PN-EN ISO 50001:2012 Systemy zarządzania energią - Wymagania i zalecenia użytkowania.
 • [24] PN-EN-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -Wymagania.
 • [25] PN-ISO/IEC 17799 Technika informatyczna Techniki bezpieczeństwa Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • [26] PN-ISO/IEC 24762 Technika informatyczna Techniki bezpieczeństwa Wytyczne dla usług odtwarzania techniki teleinformatycznej po katastrofie.
 • [27] PN-ISO/IEC 27001 Technika informatyczna Techniki bezpieczeństwa Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji Wymagania.
 • [28] PN-ISO/IEC 27005 Technika informatyczna Techniki bezpieczeństwa Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.
 • [29] [jedlinazdroj.eu/index.php/system-zarzadzania-jakoscia].
 • [30] [sklep.pkn.pl/pn-en-iso-9001-2015-10e].
 • [31] [umbrella.org.pl/o-nas].
 • [32] [pihz-certyfikacja.pl/pn-en-iso-90012015].
 • [33] [projsystem.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=7].
 • [34] Rysunek 1. Certyfikat nr 272/2005 PN-EN ISO 9001:2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434282

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.