PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 38 (2) Samorząd terytorialny i rozwój lokalny | 129--140
Tytuł artykułu

Instrumenty polityki turystycznej aglomeracji wałbrzyskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tourism Policy Instruments Employed by Wałbrzych Agglomeration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kreowanie popytu turystycznego i stymulowanie rozwoju podmiotów gospodarki turystycznej stanowi jeden z wyznaczników polityki rozwoju gmin. Samorządy lokalne oddziaływają na sferę turystyki za pomocą szeregu instrumentów, z których najczęściej wykorzystują narzędzia planistyczne. Polityka turystyczna prowadzona przez włodarzy odzwierciedla ich postawę wobec rozwoju turystyki w gminie. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja narzędzi polityki turystycznej i analiza porównawcza zakresu i charakteru interwencjonizmu lokalnego w sferze turystyki w aglomeracji wałbrzyskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
Creating the tourism demand and stimulating the development of tourism entities is one of the determinants of the development policy of the municipalities. Local authorities effect on the sphere of tourism through a number of instruments, out of which planning tools are commonly used. Tourism policy pursued by the rulers reflects their attitude towards the development of tourism in the municipality. The aim of this paper is to identify tourism policy tools and conduct a comparative analysis of the scope and nature of the intervention in the sphere of tourism in the Wałbrzych Agglomeration. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Budzałek R., Rozwój turystyki jako istotny element polityki rozwoju Łowicza, [w:] R. Gałecki (red.), Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Łowicz 2004.
 • [2] Drążkiewicz J., Miejsce turystyki w zadaniach gminnego samorządu terytorialnego w Polsce, "Rocznik Żyrardowski" 2009, tom 7.
 • [3] Dziemianowicz W., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
 • [4] Gaworecki W.W., Turystyka, WSE, Warszawa 2007.
 • [5] Gordon A. (red.), Turystyka w gminie i powiecie, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003.
 • [6] Kruczek Z., Walas B., Promocja i informacja turystyczna, PROKSENIA, Kraków 2004.
 • [7] Majewska J., Instrumenty polityki turystycznej władz samorządowych, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny", nr 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2012.
 • [8] Mazurski K. R., Geografia turystyczna Sudetów, Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK, Wrocław 2003.
 • [9] Mika M., Pawlusiński R., Możliwości współpracy samorządów lokalnych na rzecz rozwoju turystyki w Polsce, "Zeszyty Naukowe WSBiF w Bielsku-Białej", nr 1, Bielsko-Biała 2006.
 • [10] Nawrot Ł., Zmyślony P., Inwestor czy synergetyk: rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki, w: G. Gałecki (red.), Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, Wydawnictwo Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, Łowicz 2004.
 • [11] Panasiuk A., Determinanty i modele kształtowania roli państwa w gospodarce turystycznej, [http://www.pte.pl/kongres/referaty/index.php?dir=Panasiuk+Aleksander].
 • [12] Panasiuk A., Szostak D., Kształtowanie lokalnej polityki turystycznej na przykładzie miejscowości nadmorskich, [w:] B. Filipiak, S. Flejterski (red.), Determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Gospodarka morska, turystyka, finanse, Zakład Usług Poligraficznych i Wydawniczych Jacek Plewnia, Szczecin-Darłowo 2004.
 • [13] Patrzałek L., Funkcje ekonomiczne samorządu terytorialnego w okresie transformacji systemowej w Polsce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 714, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 • [14] Pawlusiński R., Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2005.
 • [15] Potocki J., Szczęśniak E., Rozwój przestrzenny wałbrzyskiego zespołu miejskiego i jego wpływ na przemiany systemu przyrodniczego, [w:] T. Markowski, D. Drzazga (red.), System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych, "Studia KPZK PAN", nr 123, Warszawa 2009.
 • [16] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego, Dz. U. z 2012 r. poz. 853.
 • [17] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie połączenia miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim, Dz. U. z 2002 r. Nr 93, poz. 821.
 • [18] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, Dz. U. 2016 poz. 187.
 • [19] Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz. U. 2015 poz. 1515.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434356

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.