PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 38 (2) Samorząd terytorialny i rozwój lokalny | 155--170
Tytuł artykułu

Kształtowanie kompetencji menedżersko-przywódczych w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki na kierunku Zarządzanie a apetyt na ryzyko jego absolwentów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Development of Competencies Managerial-Leadership in the General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces on the Faculty of Management and the Risk Appetite of Its Graduates
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono przykład systemu kształtowania kompetencji menedżersko-przywódczych w WSOWL na kierunku Zarządzanie, realizowanym w grupie kandydatów na oficerów WP i grupie studentów cywilnych, uwzględniający treści z zakresu nauk społecznych oraz doświadczenia kadry dydaktycznej ze służby w jednostkach wojskowych i na misjach wojskowych za granicą. Jak dowiedziono w artykule, kompetencje przywódcze wraz z umiejętnością definiowania "apetytu na ryzyko" zapewniają osiągnięcie sukcesu w kierowaniu jednostką administracji publicznej oraz dowodzeniu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presented example of shaping competence manager leaders at the Military Academy of Land Forces in Wroclaw direction in Management Faculty. These were implemented in the group of candidates for the officers of the Polish Army and civil student's, taking into account the information from the scope of the social sciences and experience of teaching activities for service in the military units and foreign missions. In paper confirmed the thesis: that the competence of the qualities improve with the ability to define "appetite for risks". Ensure success in the management of the public administration and in command. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Adair J., Rozwijanie umiejętności przywódczych, ABC Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 • [2] Bacon T. R., Sposób na opornych. Skuteczne wywieranie wpływu. GWP, Sopot 2013.
 • [3] Bacon T. R., Sztuka skutecznego przywództwa, GWP, Sopot 2013.
 • [4] Blanchard K.P.J.D., Wiesz, możesz, działaj!, MT Biznes Ltd., Polska 2011.
 • [5] Chojnacki W., Profesjonalizacja wojska w teorii i badaniach socjologicznych, AON, Warszawa 2008.
 • [6] French J.R.P. Jr, Raven B., The Bases of Social Power, [w:] Cartwright D. (Ed.), Studies in Social Power. Ann Arbor, Mich.: Institute for Social Itcsearch, 1959, Reprinted by permission of the authors and the Institute for Social Research.
 • [7] Gobillot E., Przywództwo przez integrację - budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiągania efektywności i zysku, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2008.
 • [8] Górniak J., Program rozwoju Szkolnictwa Wyższego, 2015.
 • [9] Green Paper. The EU corporate governance framework 05.04.2011, Komisja Europejska, Bruksela.
 • [10] Jasiukiewicz M., Oczachowski M., Soroka J.M., Menedżer-przywódca w organizacji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • [11] Kacała J., Michaluk A., Kształtowanie zachowań i postaw przywódczych dowódców i menedżerów, Nauki o zarządzaniu - Management Sciences, 2014, nr 4, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 • [12] Kacała J., Michaluk A., Diagnoza Organizacyjna i Kierunki Zmian w Urzędach Gmin, Zeszyty Naukowe WSOWL, Nr 4 (162) 2011.
 • [13] Kitler W., Bezpieczeństwo Narodowe RP, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011.
 • [14] Kłodziński E., Modelowanie systemów bezpieczeństwa, [w:] Sienkiewicz P. (red. nauk.), Inżynieria systemów bezpieczeństwa, PWE, Warszawa 2015.
 • [15] Michaluk A. i zespół, Doskonalenie modelu kształcenia kandydatów na oficerów w zakresie umiejętności dowódczych oraz postaw i zachowań przywódczych, Etap I Uwarunkowania procesu kształcenia kandydatów na oficerów Sił Zbrojnych RP w zakresie kompetencji przywódczych, 48/WZA/029/DzS,[CD-ROM] WSOWL Wrocław 2015.
 • [16] Podlewski J., Apetyt na ryzyko, e-book, Ryzykonomia, 2012.
 • [17] Pritchard C., PMBOK Guide, MT&DC, Warszawa 2002.
 • [18] Projekt Ministerstwa i Nauki Szkolnictwa Wyższego, Krajowe Ramy Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyższym jako Narzędzie Poprawy Jakości Kształcenia, Wydawnictwo Ministerstwa i Nauki Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2010.
 • [19] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz. U. Nr 253 poz. 1521).
 • [20] Sienkiewicz P., Świeboda H., Ryzyko w inżynierii systemów bezpieczeństwa, [w:] Sienkiewicz P. (red. nauk.), Inżynieria systemów bezpieczeństwa, PWE, Warszawa 2015.
 • [21] Sieraczkiewicz M., Technical leadership, Helion S.A., Gliwice 2016.
 • [22] Sprawozdanie z projektu badawczo-naukowego, Doskonalenie modelu kształcenia kandydatów na oficerów w zakresie umiejętności dowódczych oraz postaw i zachowań przywódczych, pod kierownictwem płk dr Marka Kulczyckiego, Wrocław 2015.
 • [23] Wytyczne: International Organization of Supreme Audit Institutions - INTROSAY, 2004.
 • [24] [http://www.frp.org.pl/publikacje/cz_III_PROGRAM_001244_Diagnoza.pdf], z dnia 1.05.2016.
 • [25] [www.sjp.pwn.pl], z dnia 2016-05-05.
 • [26] [fundacja.ue.wroc.pl/index.php/efqm/], z dnia 09-04-2016.
 • [27] [http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/com2011-164_en.pdf], z dnia 09-04-2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434412

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.