PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 414 Konsumpcja jako forma komunikacji społecznej. Nowe paradygmaty i konteksty badawcze | 155--165
Tytuł artykułu

Przypadek chorobowy, partner czy klient? - modele relacji z pacjentem aktywizowane przez pracowników ochrony zdrowia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sickness Case, Partner or Client? - Relations Models with a Patient Stimulated by Health Care Workers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem prezentowanych w artykule badań była próba odpowiedzi na pytanie: jaki model relacji z pacjentem stosują pracownicy ochrony zdrowia? Czy - zgodnie z tradycyjnym paternalistycznym ujęciem - chory jest dla nich przypadkiem chorobowym, którym należy się zająć wyłącznie z czysto medycznego (instrumentalnego) punktu widzenia? Czy - biorąc pod uwagę rosnącą popularność holistycznego paradygmatu zdrowia - jest równorzędnym partnerem, z którym wspólnie podejmuje się decyzje i działania prozdrowotne? Czy wreszcie - w świetle najnowszych podejść akcentujących ekonomiczno-rynkowe uwarunkowania usług medycznych - jest konsumentem, którego potrzeby (zdrowotne, psychologiczne, socjalne itp.) należy dokładnie rozpoznać i w najwyższym stopniu zaspokoić? Badania kwestionariuszowe zrealizowano w lipcu i sierpniu 2015 roku. Wzięło w nich udział 50 pracowników publicznych i niepublicznych ośrodków ochrony zdrowia z Dolnego Śląska i Opolszczyzny. W świetle uzyskanych wyników okazało się, że personel publicznych i niepublicznych placówek medycznych różni się między sobą w podejściu do pacjenta. Pracownicy placówek publicznych preferują model paternalistyczny, natomiast kadra placówek niepublicznych - model partnerski.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research presented in the article was an attempt to answer the question: what kind of model of doctor-patient relations manifest health-care workers? Is - according to the traditional paternalistic recognition - a patient a case of sickness and it to be treated solely from a purely medical (instrumental) point of view? Whether - given the growing popularity of holistic health paradigm - is it an equal partner, with whom a doctor makes joint decisions and establishes pro-health action? And finally - in the light of recent approaches emphasizing economic and market conditions for medical services - is the patient a consumer, whose needs (health, psychological, social, etc.) should be carefully identified and satisfied at the highest level of quality? The study questionnaire was carried out in July and August of 2015. It was attended by 50 employees of public and private health care centers of Lower Silesia and Opole voivodeships. In view of the results, it turned out that the staff of public and private medical institutions are quite different in their approach to the patient. Employees of public institutions are in favor of paternalistic model doctor-patient relations, and personnel of private institutions - prefers the partnership model.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bishop G.D., 2007, Psychologia zdrowia, Astrum, Wrocław.
 • Dolińska-Zygmunt G., 2001, Teoretyczne podstawy refleksji o zdrowiu, [w:] Dolińska-Zygmunt G. (red.), Podstawy psychologii zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Egan G., 2001, Twarzą w twarz, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Gordon T., Edwards W.S., 2009, Rozmawiać z pacjentem. Podręcznik doskonalenia umiejętności komunikacyjnych i budowania partnerskich relacji. Wskazówki dla: lekarzy, personelu medycznego, wolontariuszy, rodziny chorego, Academica, Warszawa.
 • Hołub G., 2010, Pacjent jako osoba, [w:] Chańska W., Hartman J. (red.), Bioetyka w zawodzie lekarza, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 39-48.
 • Hulewska A., Ziarko M., 2013, Style komunikacji lekarz - pacjent a motywacja chorego do przestrzegania zaleceń zdrowotnych, Studia Psychologica, nr 13 (2).
 • Kęsy M., 2012, Relacje i komunikacja w świecie medycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Krot K., 2008, Jakość i marketing usług medycznych, ABC a Wolters Kluwer for business, Warszawa.
 • Kuropaś D., 2010, Pacjent to klient. Szpitale szkolą personel, jak rozmawiać z ludźmi, Rynek Zdrowia, http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Pacjent-to-klient-Szpitale-szkola-personel- jak-rozmawiac-z-ludzmi,101134,1.html (31.08.2010).
 • Nowicka M., 2002, Prawo do ochrony zdrowia. Raport z monitoringu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Nadhi, Warszawa.
 • Rogers C.R., 1991, Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe, Thesaurus Press, Wrocław.
 • Rogers C.R., 2012, Sposób bycia, Rebis, Poznań.
 • Rudawska I., 2011, Zintegrowana opieka zdrowotna - w poszukiwaniu poprawy efektywności, Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 3 (33).
 • Sills S.Ch., Fish S., Lapworth Ph., 1999, Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt, Wydawnictwo Instytutu Psychologii Zdrowia, Warszawa.
 • Solecka M., 2013, Pacjent - partner, klient?, Medycyna Praktyczna, http://www.mp.pl/kurier/89758 (10.09.2013).
 • Ziarko M., Hulewska A., 2012, Od paternalistycznej dominacji po partnerską współpracę - przemiany w stylach komunikowania się lekarza z pacjentem, [w:] Jacennik B., Hulewska A., Piasecka A. (red.), Komunikowanie o zdrowiu, chorobie i leczeniu. Między psychologią a medycyną, Vizja Press&IT, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434472

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.