PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | z. 1 | 180--185
Tytuł artykułu

Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich w Polsce

Warianty tytułu
Non-Agricultural Activity in Rural Areas in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono działalność pozarolniczą w kontekście wybranych działań w nowej perspektywie finansowej PROW 2014-2020. Współcześnie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej innej niż rolniczej, ale integralnie związanej z gospodarstwem rolnym. W PROW 2014-2020 poczynania związane z działalnością pozarolniczą zawarto w dwóch przypadkach, jako premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej oraz jako rozwój usług rolniczych. Ogólnie na ten cel przeznaczono 478,9 mln euro, co stanowi 3,5% środków EFRROW. Liczba gospodarstw rolnych realizujących działalność gospodarczą inną niż rolnicza była niewielka w stosunku do ogólnej liczby gospodarstw rolnych powyżej 1 ha i w 2010 roku wynosiła 3,9%, a w 2013 roku spadła do 2,6%.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents non-agricultural activity, in the context of selected activities in the new financial perspective of the RDP 2014-2020. Today, non-agricultural economic activities implies a gainful activity other than farming, but integrally connected with the farm. The RDP 2014-2020 actions related to non-agricultural activity were included in two cases as bonuses for start of non-agricultural activity and agricultural service development. Generally for that aim there were allocated EUR 478,9 million what meant 3,5% EFARD means. The number of farms realizing different kinds of activities than farming was on low level in relation to the total number of farms over 1 ha. In 2010 that hat number was 3.9% and fell to 2.6% in 2013.(original abstract)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
180--185
Opis fizyczny
Twórcy
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
  • Davis Junior, Pearce Douglas. 2001. The Non-Agricultural Rural Sector in Central and Eastern Europe, Natural Resources Institute, Report no. 2630: 1-23.
  • Durand Guy, Guido Van Huylenbroeck. 2003. Multifunctionality and rural development: general framework. [W] Multifunctional agriculture. A new paradigm for European agriculture and rural development, red. G. Van Huylenbroeck, G. Durand, 55-80. Hampshire: Asgate Publishing Company, ISBN: 0-7546-3576-7.
  • GUS. 2011. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2010. Warszawa.
  • GUS. 2014. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013. Warszawa.
  • Majewski Rafał, Staniszewski Jakub, Czyżewski Bazyli. 2011. Specyfika pozarolniczej działalność gospodarczej na wsi w kontekście jej wsparcia ze środków UE. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 5: 401-415.
  • MRiRW. 2014. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warszawa.
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. 2015, poz. 1843.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88. Dz.U. UE. 2008, L 321.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434516

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.