PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Vol. 25, nr 2 | 97--111
Tytuł artykułu

Podstawa rekonstrukcji treści klauzul generalnych. Przykład zasad współżycia społecznego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Basis for the Reconstruction of the Contents of General Clauses. An Example of the Principles of Social Coexistence
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka związana ze stosowaniem klauzul generalnych przy rekonstrukcji normatywnej podstawy decyzji stosowania prawa jest zagadnieniem badawczym podejmowanym często przez doktrynę. Dotychczasowe publikacje nie omawiają kompleksowo tematyki podstawy rekonstrukcji treści klauzul generalnych w oparciu o konkretne odesłanie pozaprawne. Opracowanie jest próbą przedstawienia powyżej wymienionych zagadnień z uwzględnieniem zasady współżycia społecznego. Słowem wprowadzenia przypominam, czym są klauzule generalne, jak należy je interpretować oraz ustalać ich treść. Zagadnieniem wynikającym bezpośrednio z wprowadzenia jest omówienie sposobu wyrażenia klauzuli generalnej w systemie przepisów prawa, co wpływa bezpośrednio na treść tego odesłania i sposób jego interpretacji. Kluczowymi rozważaniami artykułu są zagadnienia związane z funkcjonowaniem klauzul generalnych w prawie publicznym i prywatnym. Na poparcie każdej tezy przedstawiam przykłady z orzecznictwa sądowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The problems associated with the use of general clauses on the reconstruction of the normative basis for decisions applying the law is a question often research undertaken by the doctrine. Past publications do not cover the complex issues of reconstruction base content of general clauses based on speciic non-legal reference. This article is an attempt to present the above mentioned issues with regard to the principle of social coexistence. Word recall what they are introducing general clauses, how they should be interpreted and determine their content. Problem arising directly from the introduction of a discussion of the expression of the general clause in the system of laws, which directly affects the content of this reference, and how to interpret it. Key considerations article are issues related to the operation of general clauses in the law of the public and private sectors. In support of each of the thesis I present examples of judicial decisions. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
97--111
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Groszyk H., Zjawiska ekonomiczne a prawo i jego tworzenie, "Studia Nauk Politycznych" 1986, nr 1.
 • Leszczyński L., Klauzule generalne w stosowaniu prawa, Lublin 1986.
 • Leszczyński L., Optymalizacyjny model funkcjonowania odesłań pozaprawnych w praktyce sądowej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2000, nr 2.
 • Leszczyński L., Podejmowanie decyzji prawnych. Tworzenie i stosowanie prawa, Zamość 2003.
 • Leszczyński L., Przepisy prawne a podstawa zastosowania klauzul odsyłających, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2000, z. 4.
 • Leszczyński L., Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000.
 • Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2004.
 • Łętowska E., Funkcjonowanie prawa cywilnego (Uwagi z perspektywy czterdziestolecia), "Państwo i Prawo" 1984, z. 4.
 • Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 31 grudnia 1962 r., II CR 1006/62, OSPiKA 1964, poz. 94.
 • Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 1992 r., U6/92, OTK 1992, poz. 13.
 • Safjan M., Klauzule generalne w prawie cywilnym (przyczynek do dyskusji), "Państwo i Prawo" 1991, z. 11.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 1994 r., I PZP 40/93, OSNIC 1994, poz. 230.
 • Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988.
 • Wróblewski J., Zasady tworzenia prawa, Łódź 1981.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2000 r., VSA 613/20, OSP 2001, poz. 82.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 1993 r., OSNIC 1994, poz. 86.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 1997 r., II RN 46/97, OSNAPiU 1998, poz. 257.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r., K 4/03.
 • Ziembiński Z., Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974.
 • Ziembiński Z., Stan dyskusji nad problematyką klauzul generalnych, "Państwo i Prawo" 1989, z. 3.
 • Ziembiński Z., Zieliński M., Uzasadnienie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie, Warszawa 1988.
 • Zirk-Sadowski M., Precedens a tzw. decyzja prawotwórcza, "Państwo i Prawo" 1980, z. 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434520

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.