PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 (81) Problemy współczesnej gospodarki światowej | 143--155
Tytuł artykułu

Kraje rozwijające się w światowych obrotach handlowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Developing Countries in World Trade Turnovers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem artykułu jest próba wskazania przyczyn wzrostu znaczenia krajów rozwijających się w handlu światowym. Metodologia badania - Badaniem objęto kierunki i strukturę eksportu krajów rozwijających się. W przekroju podmiotowym dokonano grupowania państw z uwagi na kryterium geograficzne i dochodowe, natomiast w przekroju produktów uwagę skupiono na wykorzystaniu czynników wytwórczych w eksporcie. Wykorzystano wybrane miary oceny konkurencyjności eksportu dla wskazania przewag krajów rozwijających się. Wynik - Kraje rozwijające się w dostawach na rynki krajów rozwiniętych posiadają przewagi głównie w zakresie eksportu dóbr surowco- i pracochłonnych. Czynnikiem warunkującym wzrost ich obecności w handlu światowym jest unowocześnienie struktury dostaw, rozwój wymiany wewnątrzgałęziowej oraz eksport na rynki krajów rozwijających się. Oryginalność/wartość - W artykule poruszono kwestię koncentracji eksportu krajów rozwijających się w kontekście ich stosunków handlowych z państwami rozwiniętymi. Miary konkurencyjności eksportu powiązano z poziomem rozwoju gospodarczego państw. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The article attempts to identify the causes of the growing importance of developing countries in world trade. Design/methodology/approach - The study included directions and structure of developing countries' exports. The countries were grouped for reasons of geography and income, and in relation to products attention has been focused on the use of production factors in exports. Selected measures of competitiveness of exports have been used to indicate the advantage of developing countries. Findings - Developing countries to the markets of developed countries have the advantage mainly in the export of labor- and raw material-intensive goods. Factor in the increase in their presence in world trade is to modernize the structure of supply, the development of intra-industry trade and the export to the markets of developing countries. Originality/value - The article deals with the concentration of exports of developing countries in the context of trade relations with developed countries. Measures of export competitiveness have been connected with the level of economic development of the country. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Ambroziak, Ł. (2014). Ocena pozycji konkurencyjnej nowych państw członkowskich UE w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi. W: J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (red.), Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 369.
 • Cieślik, A. (2000). Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kraciuk, J. (2014). Znaczenie produktów rolno-spożywczych w polsko-niemieckiej wymianie handlowej, W: A. Olszańska, J. Szymańska (red.), Agrobiznes 2014. Rozwój agrobiznesu w ciągu 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 361.
 • Krugman, P. (2010). Rewolucja rosnących przychodów w handlu i geografia. Gospodarka Narodowa, 11-12.
 • Mińska-Struzik, E. (2006). Produkcja międzynarodowa w świetle współczesnej teorii handlu międzynarodowego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Mińska-Struzik, E. (2014). Rozważania nad aktualnością tradycyjnej teorii handlu międzynarodowego. Gospodarka Narodowa, 1.
 • Misala, J. (2001). Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju. Warszawa: PWE.
 • Pluciński, E.M. (2005). Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych.
 • Starzyńska, W. (2000). Statystyka praktyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • UNCTAD. Pobrano z: http://unctadstat.unctad.org (marzec 2016).
 • Wysokińska, Z. (2001). Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami. Warszawa- Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wysokińska, Z., Witkowska, Z. (1999). Integracja europejska. Rozwój rynków. Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434550

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.