PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | z. 1 | 208--213
Tytuł artykułu

Uprawy energetyczne źródłem surowca do produkcji energii odnawialnej

Warianty tytułu
Energy Growings as a Source of Raw Material for the Production of Renewable Energy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Porównywano powierzchnię gruntów przeznaczonych w Polsce pod uprawy energetyczne oraz ich udział w powierzchni użytków rolnych. Analizowano także zużycie wytworzonej biomasy do produkcji biokomponentów stosowanych w produkcji paliw oraz zużycie produktów ubocznych rolnictwa i pozostałości z przemysłu rolno-spożywczego w produkcji biogazu rolniczego. Wykorzystano dane MRiRW, GUS oraz ARR z lat 2011-2014. Posłużono się metodami analizy ilościowej i jakościowej. Udział gruntów wykorzystywanych w Polsce do celów energetycznych w powierzchni UR wynosił w latach 2012-2014 około 4%. Największą ich powierzchnię zajmowały rośliny wykorzystywane w produkcji biokomponentów stosowanych w produkcji paliw transportowych, a wśród nich rzepak. Powstałe przy wytwarzaniu paliw ze zbóż komponenty wykorzystuje się w produkcji pasz dla zwierząt. W latach 2011-2014 systematycznie wzrastała produkcja estrów i produkcja biogazu, natomiast w 2014 roku zmniejszono produkcję bioetanolu. Do wytwarzania biogazu zużywa się głównie produkty uboczne rolnictwa i pozostałości z przemysłu rolno- -spożywczego, a więc niekonkurujące o grunty z produktami żywnościowymi.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper aimed to present the energy growings as a source of raw material for the production of renewable energy in Poland. The data used come from secondary sources and covered the period 2011-2014. The were used quantitative and qualitative methods of analysis. It was found that the share of land used in Poland for energy purposes in 2012-2014 was about 4% of UAA. Their greatest area was occupied with plants, including rape, used in the production of bio-components which then are used in the production of transportation fuels. Components which are result of fuel production from grains are used in the production of animal feed. This area was therefore partly used for this reason. In 2011-2014, the production of esters and biogas steadily increased, whereas in 2014 the production of bioethanol was reduced. For the production of biogas, mainly agricultural byproducts and residues from agro-food industry are used, and so they do not compete for land with food products.(original abstract)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
208--213
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • ARR. 2015. Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2014 r., http://www.bip.arr.gov.pl/ showdoc.php?inoId=5066, dostęp luty 2016.
 • Chmielewska-Gill Wanda. 2009. Odnawialne źródła energii (OZE) a obecna i przyszła Wspólna Polityka Rolna. Jakie konsekwencje dla rolnictwa. [W] Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce, 43-47. Warszawa: FAPA. ISBN 978-83-62282-00-5.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Dz.U. UE, L 239/1.
 • GUS. 2015. Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r. Warszawa: Departament Produkcji Agencja Rynku Energii S.A., 9-11.
 • Korycińska Agnieszka. 2009. Stan rozwoju sektora bioenergii. [W] Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce, 6-16. Warszawa: FAPA. ISBN 978-83-62282-00-5.
 • MRiRW. 2015. Informacja w sprawie promowania wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego dla celów energetycznych oraz zmian powierzchni gruntów wykorzystywanych pod uprawy energetyczne. Biuletyn Informacji Publicznej MRiRW, https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Odnawialne-zrodla-energii/Informacjaw- sprawie-promowania-wykorzystania-biomasy-pochodzenia-rolniczego-dla-celow-energetycznych-orazzmian- powierzchni-gruntow-wykorzystywanych-pod-uprawy-energetyczne, dostęp luty 2016.
 • Pasyniuk Piotr (red.). 2008: Prawne, technologiczne, środowiskowe i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji odnawialnych źródeł energii w Polsce opartych na biomasie pochodzenia rolniczego. Ekspertyza v. 1. Warszawa: IBMER, 5.
 • Pawlak Jan. 2012. Inwentaryzacja odnawialnych źródeł energii, w tym pochodzących z rolnictwa. [W] Odnawialne źródła energii, red. J. Seremak-Bulge, 23-41. Warszawa: IERiŻ PiB.
 • Seremak_Bulge Jadwiga (red.). 2012. Odnawialne źródła energii, 264. Warszawa: IERiŻ PiB.
 • Wielewska Izabela. 2014. "Zainteresowanie rolników wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii". Roczniki Naukowe SERiA XVI (5): 216-221.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434552

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.