PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 23 Zachowania przestrzenne człowieka | 5--23
Tytuł artykułu

Zachowania przestrzenne klientów centrów handlowych - przykład Łodzi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spatial Behaviours of Shopping Centre Customers -the Example of Łódź
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przemiany ustrojowe i gospodarcze w Polsce w latach 90. XX wieku wpłynęły na funkcjonowanie handlu w Polsce. Na rynku polskim pojawiły się nowe rodzaje placówek handlowych, w tym centra handlowe, wpływając tym samym na zmiany w zagospodarowaniu miast lub ich części oraz na zachowania ich mieszkańców i innych podmiotów. W związku z powyższymi zmianami, których proces nie jest jeszcze zakończony, w artykule przedstawiono rozwój oraz charakterystykę centrów handlowych z artykułami FMCG w Łodzi. Głównym celem była jednak próba zastanowienia się nad wieloaspektowością terminu "zachowania przestrzenne" często stosownym tylko do zachowań ludności (klientów) oraz zaprezentowanie elementów związanych z tymi zachowaniami. Zachowania przestrzenne związane z pojawieniem się w przestrzeni Łodzi centrów handlowych podlegały i nadal podlegają zmianom. Z jednej strony jest to związane z przekształceniami przestrzeni wynikającymi z budowy tych nowoczesnych kompleksów i ich oddziaływaniem na otoczenie (C.H. zmieniły krajobraz wielu obszarów miasta wpływając m.in. na zmiany w zagospodarowaniu, strukturę podmiotów gospodarczych, inwestycje infrastrukturalne, reorganizację ruchu drogowego). Z drugiej strony ich lokalizacja i atrakcyjność wpływają na zachowania przestrzenne i nabywcze mieszkańców. (abstrakt oryginalny)
EN
Political and economic transformations in Poland in the 1990s influenced the functioning of trade in Poland, also in Łódź. The Polish market saw new types of retail outlets, including shopping centres, and, therefore, influenced the changes in the development of cities or their parts as well as the behaviours of the residents and other subjects. In relation to those changes that have yet to be complete this article presents the development and the characterization of shopping centres with FMCG products (Fast moving consumer foods) in Łódź. However, the main purpose of the work was to ponder the multi-aspect nature of "spatial behaviours" often applied solely to the behaviours of people (customers) and present elements associated with these behaviours. Spatial behaviours connected with new retail outlets such as shopping centres, initially of the 1st and 2nd generation and later of the 3rd and 4th generation appearing in Łódź in the 1990s were and still are subject to change. On the one hand, it is connected to the transformation of space occurring as a result of building these modern complexes and their influence on their surroundings, as even the smallest complexes are large enough to form the areas of influence and shape the city space and even areas outside the city. Shopping centres have transformed many cityscapes, influencing, among others, the changes in land development, the structure of business entities (specialized retail outlets - Praktiker, Castorama, Obi - were created in their neighbourhoods), infrastructural investments, the reorganization of traffic. However, it should be remembered that the range, force and nature of a shopping centre's influence on its surroundings depends on its following features: the location, accessibility, working hours, size, the type and form of offered services. On the other hand, the location and attractiveness influence the spatial behaviours of decision-makers associated with the shopping centres, city residents, the owners of business entities, providers/customers and also, above all, the population which constitutes the potential clients. Shopping centres, with their wide variety of offers, have been attracting customers, and, therefore, changing migratory directions, shopping habits, the ways of spending free time. They have created a fashion for visiting these "temples of consumption" and, by extension, influenced the life of local people. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Ciechomski W., 2010, Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych, Wydawnictwo UE, Poznań.
 • Colliers International, 2015, Łódzki rynek nieruchomości.
 • Cushman & Wakefield, 2015, Łódzki rynek nieruchomości.
 • Dedal Invest-Eko, 2001, Prognoza skutków Centrum Handlowo-Usługowego na obszarze objętym mpzp Rataje-Łacina w Poznaniu dla rynku pracy, komunikacji, istniejącej sieci handlowej oraz zaspokajania potrzeb i interesów konsumentów, Poznań.
 • DTZ Research, 2009, Rynek powierzchni handlowych Polska, www.detaldzisiaj.com.pl.
 • Foryś I., 2014a, Otoczenie społeczno-gospodarcze polskiego handlu, [w:] Foryś I. (red.), Zarządzanie nieruchomościami handlowymi, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 13-44.
 • Foryś I., 2014b, Obiekt handlowy w przestrzeni miejskiej, [w:] Foryś I. (red.), Zarządzanie nieruchomościami handlowymi, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Geurs K.T., Ritsema van Eck J.R., 2001, Accessibility Measures: Review and Applications. Evaluation of Accessibility Impacts of Land-Use Transport Scenarios and Related Social and Economic Impacts, RIVM report 408505 006, National Institute of Public Health and the Environment, Bilthoven.
 • Kaczmarek J., 2005, Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Kaczmarek T., 2010, Struktura przestrzenna handlu detalicznego. Od skali globalnej do lokalnej, Wydawnictwo Bogucki, Poznań.
 • Ledwoń S., 2012, Analiza możliwości rozmieszczenia funkcji handlowej na terenie miasta Elbląga, Urbis, Gdańsk.
 • Łobos M., 2001, Turystyka weekendowa w strefie przymiejskiej Wrocławia, "Architectus", 1-2, s. 153-158.
 • Makowski G., 2003, Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Trio, Warszawa.
 • Matysiak N., 2009, Współczesne centra handlowe w Polsce, "Handel wewnętrzny" - Rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing, 6(323), IBRKiK, Warszawa.
 • Panasiuk A., 2010, Organizacja multiusługowa, [w:] Rogoziński K., Panasiuk A., (red.), Zarządzanie organizacjami usługowymi, "Zeszyty Naukowe", 145, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, s. 73-82.
 • Pióro Z., 1982, Ekologia społeczna - nauka o strukturach i zachowaniach przestrzennych, [w:] Pióro Z. (red.), Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa, s. 113-130.
 • Poland retail destinations, 2015, Wydawnictwo CBRE, Warszawa.
 • Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH), 2012, http://prch.org.pl/PL/BazaWiedzy/Definicje/Default.aspx (dostęp: 12.03.2012).
 • Regulski J., 1986, Planowanie miast, PWE, Warszawa.
 • Rochmińska A., 2005, Rozwój sieci handlowych z udziałem kapitału zagranicznego, [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Usługi rynkowe w dobie transformacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 65-92.
 • Rochmińska A., 2010, Sieci handlowe z kapitałem zagranicznym jako nowy element w strukturze miasta, [w:] Jażdżewska I. (red.), Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, t. 1, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Rochmińska A., 2013, Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Rudnicki L., 2000, 2012, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
 • Sierpiński G., 2010, Miary dostępności transportowej miast i regionów, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", seria Transport, 66, s. 91-96.
 • Skolik S., 2015, Zachowania terytorialne w Internecie a inflacja przestrzeni społecznej, "Przestrzeń Społeczna", 1, s. 1-14.
 • Szul R., 1991, Przestrzeń. Gospodarka. Państwo, Rozwój regionalny - Rozwój lokalny - Samorząd terytorialny, 26, Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, Warszawa.
 • Wojnowski W., 2012, Plaza Centers: otwarcie Łódź Plaza nastąpi w 2014 roku, http://www.retailnet.pl/Wspolna/Wiadomosci/2012/Maj/22/Plaza-Centers-otwarcie-lodz-Plaza-nastapi-w-2014-.aspx (dostęp: 24.08.2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434686

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.