PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 | 3--18
Tytuł artykułu

Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. - geneza, znaczenie i zakres zastosowania w sektorze usług ubezpieczeniowych

Autorzy
Warianty tytułu
The Act on Consumer Rights of 30 May 2014: its Origins, Importance and Scope of Application in the Insurance Services Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia nową ustawę o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., która implementuje dyrektywę PE i Rady z 21 października 2011 r. 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów. Autorka analizuje potencjalny wpływ nowej regulacji na rynek usług ubezpieczeniowych, wskazując na konieczność uwzględnienia metody harmonizacji pełnej przy interpretacji przepisów ustawy. W części głównej artykułu omówiono zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy oraz jej zastosowanie do umów ubezpieczeniowych. Wskazane są modyfikacje ogólnych zasad ochrony konsumenta w przypadku umów ubezpieczenia zawieranych w okolicznościach nietypowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the new Act on Consumer Rights of 30 May 2014 that implements Directive of the European Parliament and of the Council 2011/83/EU of 21 October 2011 on consumer rights. The author analyses an impact that the new regulation may have on the insurance services market. She indicates the need to take into account the method of full harmonisation in interpreting the provisions of the Act. The main body of the paper discusses the substantive and subjective scope of the Act and its application to insurance contracts. It presents modifications of the general principles of consumer protection in the case of insurance contracts concluded in non-typical circumstances. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bagińska E., Teoretyczne aspekty umów konsumenckich na tle prawnoporównawczym, w: Pazdan M. (red.), Popiołek W., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M., Europeizacja prawa prywatnego, t. 1, Warszawa 2008.
 • Bagińska E., Zmiany regulacji umów zawieranych w okolicznościach nietypowych na tle projektu dyrektywy o prawach konsumenta, Europejski Przegląd Sądowy, 2009 nr 5.
 • Bagińska E., Kowalewski E., Ziemiak M.P., Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojęcie konsumenta z artykułu 221 k.c., Prawo Asekuracyjne, 2012 nr 2.
 • Bagińska E., Fuchs D., Mogilski W.W., Poszkodowany dochodzący roszczeń z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku drogowego nie jest konsumentem usługi ubezpieczeniowej, w: Kowalewski E. (red.) Odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym : najem pojazdu zastępczego, wyd. 2 rozszerz. i uaktual. Toruń, Dom Organizatora, 2014.
 • Beale H., Fauvarque-Cosson B., Rutgers J., Tallon D., Vogenauer S., Cases, materials and text on contract law, Hart Publishing 2010.
 • Eidenmueller H., Faust F., Grigoleit H.Ch., Jansen N., Wagner G., Zimmermann R., Towards a revision of the consumet acquis, (2011) 48 Common Market Law Review.
 • Fabjańska M., Litwiński P., Umowy zawierane na odległość dotyczące usług finansowych, Prawo Bankowe, 2004 nr 10.
 • Giesen B., Katner W.J., Księżak P., Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Majda R., Michniewicz-Broda E., Pajor T., Promińska U., Pyziak-Szafnicka M. (red.), Robaczyński W., Serwach M., Świderski Z., Wojewoda M., Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, LEX 2009.
 • Gnela B., Uwagi o kodeksowej definicji konsumenta oraz jej zgodności z prawem unijnym, w: Jagielska M., Rott-Pietrzyk E., Wiewiorowska-Domagalska A. (red.) Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, wyd. CH BECK/Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2012.
 • Hall E., Howells G., Watson J., The Consumer Rights Directive - An Assessment of its Contribution to the Development of European Consumer Contract Law, European Review of Contract Law, 2012 nr 2.
 • Howells G., Wilhelmsson T., EC consumer law: has it come of age? (2003) 28 European Law Review.
 • Howells G., Schulze R. (eds), Modernising and Harmo-nising Consumer Contract Law, Munich, Sellier 2009.
 • Jagielska M., Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, Monitor Prawniczy, 2000 nr 9.
 • Jagielska M., Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych, Beck 2010.
 • Jagielska M., Rott-Pietrzyk E., Wiewiorowska-Domagalska A. (red.) Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, wyd. CH BECK/Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2012.
 • Jud B. and Wendehorst C. (eds), Neuordnung des Verbraucherprivatrechts in Europa? Vienna, Manz, 2009.
 • Kufel J., Prawna ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej, Praw Asekuracyjne, 1995 nr 1.
 • Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, wyd. 2, Warszawa 2002.
 • Łętowska E., Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa 2004.
 • Micklitz H. (red.), Door to door selling - pyramid selling - multilevel marketing, Institut für Europäisches Wirtschaftsund Verbraucherrecht e.V.1999.
 • Micklitz H.-W. and Reich N., 'Crónica de una muerte anunciada: The Commission Proposal for a Directive on Consumer Rights' (2009) 46 Common Market Law Review.
 • Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000,
 • Mikłaszewicz P., Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Olczyk M., Komentarz do zmiany art.16(e) ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wprowadzonej przez Dz.U. z 2004 r. 116 poz. 1204, Lex 2004.
 • Pisuliński J., Prawo konsumenckie w systemie prawa cywilnego, w: Sawczak M. (red.), Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie 8-10.10.2004 r., Krakow 2006.
 • Pisuliński J., Projekt ustawy o prawach konsumenta. Ustawa z dnia.. o prawach konsumenta. Komisja Kodyfikacyjne Prawa Cywilnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2013 nr 4.
 • Rott P., Terryn E., The Proposal for a Directive on Consumer Rights: No Single Set of Rules, Zeitschrift fur Europaisches Privatrecht, 2009 nr 3.
 • Stuyck J., European Consumer Law after the Treaty of Amsterdam: consumer policy in or beyond the internal market? (2000) 37 Common Market Law Review.
 • Szczygielska K., Odstąpienie od umowy zawartej na odległość w prawie niemieckim i polskim, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2003 nr 2.
 • Le Tourneau P., Cadiet L., Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Paris 2002
 • Twigg-Flesner C., Metcalfe D., 'The Proposed Consumer Rights Directive - Less Haste, More Thought?' 3 (2009) European Review of Contract Law.
 • Weatherill S., EU Consumer Law and Policy, 2 wyd., Elgar European law 2013.
 • Wiewiorowka-Domagalska A., Europejskie prawo konsumenckie - rozwój, problemy, pytanie o przyszłość, w: Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie pod red. Nowińskiej E., Cybuli P., Zakamycze 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434688

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.