PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 2(14) Turystyka i rekreacja : przygoda w plenerze = Tourism and Recreation Adventure Outdoors | 185--206
Tytuł artykułu

Ocena wartości kulturowej i turystycznej w świetle sposobu zagospodarowania obiektów zabytkowych na przykładzie Zamków nad Piotrówką

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Assessment of Cultural and Tourist Value in Developing Historical Buildings as Exemplified by Castles on the Piotrówka River
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza nośny w ostatnim czasie temat zagospodarowania obiektów zabytkowych. Jego celem jest ocena wartości kulturowej i turystycznej w świetle sposobu zagospodarowania obiektów zabytkowych. W ocenie uwzględniono również status własnościowy zabytków oraz dokonane w ostatnich dziesięcioleciach zmiany w architekturze budynków. Przedmiotem analiz są zamki i pałace tworzące szlak Zamków nad Piotrówką, tj. pałac w Kończycach Wielkich, zamek w Kończycach Małych, zamek w Zebrzydowicach w Polsce oraz pałac w Prstnej w Republice Czeskiej. W pracy wykorzystano metody studialne, terenowe oraz ocenę wartości turystycznej i kulturowej metodą bonitacji punktowej. Ponadto na podstawie obserwacji terenowych i materiałów źródłowych opracowano charakterystykę zagospodarowania i stanu zachowania obiektów zabytkowych. Wyniki oceny wskazują obiekty o najwyższej wartości kulturowej i turystycznej.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper focuses on the issue of developing historical buildings, which is popular in recent years. The objective of this study is to assess the cultural and tourist value in terms of developing historical buildings. The assessment also includes the ownership status of the historical buildings and the changes made in the building architecture over the last decades. The subject of analysis concerns the castles and palaces that form the trail of the Castles on the Piotrowka River (Zamki nad Piotrówką), i.e. Palace in Kończyce Wielkie, Castle in Kończyce Małe, Castle in Zebrzydowice in Poland, and the Castle in Prstna in the Czech Republic. The study uses the research and field method, as well as, the tourist and cultural value assessment by means of a score classification system. In addition, on the basis of field observations and source materials, characteristics of development and the state of preservation of the historical buildings have been elaborated. The results of the assessment indicate the buildings with the highest cultural and tourist value.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Gancarz-Żebracka J. (2013), Współczesne adaptacje historycznych założeń pałacowo- -parkowych. Wybrane przykłady. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. - OL PAN, nr 9/2: 32-42.
 • Gołembski G. (1998), Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Poznań: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Gosztyła M., Huk T. (2014), Rekonstrukcja czy imitacja domu Sokoła w Łańcucie. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, z. 61, nr 3/II: 183-193.
 • Janicka K. (2014), Adaptacja zabytkowych pałaców Kotliny Jeleniogórskiej na cele hotelowe. Świat Nieruchomości, nr 2(88): 39-43
 • Jaszowski T. (2013), Z dziejów gmin cieszyńskiej krainy, w: M. Szteler-Furmaniuk (red.), Kalendarz Goleszowski 2013, Goleszów: Arka - gmina Goleszów.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2005), Produkt turystyczny: pomysł, organizacja, zarządzanie, Warszawa: PWE.
 • Kondracki J. (2013), Geografia regionalna Polski, Warszawa: WN PWN.
 • Kowalski M. (2009), Śląsk Cieszyński. Po obu stronach Olzy, Kraków: Polska Turystyczna.pl.
 • Kurek W. (2007), Turystyka, Warszawa: WN PWN.
 • Lukomska Z., Lukomska H. (2015), Transformacja funkcji - nowe życie zabytku. Uzasadnienie wyboru funkcji, do której można przystosować zabytek architektury. Architectus, nr 1(41): 21-30.
 • Makowski M. (2000), Zamki nad Piotrówką. Kończyce Małe i Zebrzydowice, Cieszyn - Zebrzydowice: Interfon.
 • Makowski M. (2005), Szlacheckie Siedziby na Śląsku Cieszyńskim, Cieszyn: Regio, Muzeum Śląska Cieszyńskiego.
 • Mapa topograficzna, skala 1 : 50 000, arkusze: Cieszyn, Jastrzębie Zdrój, Gorzyce.
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr Zabytków Nieruchomych - województwo śląskie, www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/ zestawienia-zabytkow-nieruchomych/ [20.08.2015].
 • Nowak I. (2012), Dama dworu na podcieszyńskich włościach Hrabina Gabriela von Thun und Hohenstein (1872-1957) jako przedstawiciela elit Śląska Cieszyńskiego w pierwszej połowie XX wieku, Wieki Stare i Nowe, tom specjalny: 149-156.
 • Paszkowski Z. (2013), Wartość autentyzmu w procesie rewitalizacji, w: B. Szmygin (red.), Wartościowanie zabytków architektury, Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS - Muzeum Pałac w Wilanowie.
 • Polska Niezwykła (2007), Trasa wycieczki: Pałace i zamki nad Piotrówką. Mini przewodnik, www.polskaniezwykla.pl [24.07.2015].
 • Rohrscheidt A.M. von (2010), Wykorzystanie średniowiecznych obiektów obronnych w Polsce w ramach różnych form turystyki kulturowej, Turystyka Kulturowa, nr 6: 4-25.
 • Rusek H. (2014) "Inny" Śląsk - południowe rubieże województwa śląskiego, Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, nr 5: 42-57.
 • Ruszczycka K. (2014), Założenia dworsko-pałacowo-ogrodowe powiatu kętrzyńskiego, województwo warmińsko-mazurskie - stan zachowania, struktura własności, Architektura Krajobrazu, nr 4: 40-51.
 • Senetra A., Cieślak I. (2004), Kartograficzne oceny wyceny i waloryzacji przestrzeni, Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Sikora D. (2014), Stan zachowania i przyczyny degradacji parków i ogrodów zabytkowych w Polsce, Czasopismo Techniczne. Architektura, nr 5-A: 255-270.
 • Szewczyk W. (2012), Wokół Beskidu Śląskiego. Przewodnik turystyczny, Kraków: Compass Int.
 • Szmygin B. (2015), Ocena wartości zabytków w świetle rejestru i ewidencji zabytków, w: B. Szmygin (red.), Systemy wartościowania dziedzictwa. Stan badan i problemy, Lublin - Warszawa: Politechnika Lubelska - Polski Komitet Narodowy ICOMOS.
 • Thullie C. (1969), Zabytki architektoniczne województw katowickiego i opolskiego. Przewodnik, Katowice: Śląsk.
 • Trzcionka W. (2007), Pałac zamieni się w hotel, Gazeta Codzienna, www.gazetacodzienna.pl [10.08.2015].
 • Zamek Kończyce, www.zamek.konczyce.pl [29.08.2015].
 • Zamek Petrovice, www.zamecek-petrovice.cz [29.08.2015].
 • Pałac w Zebrzydowicach, www.gok.zebrzydowice.pl [30.08.2015].
 • Żerański M. (2013), Śląsk Cieszyński. Od Bielska-Białej do Ostrawy. Przewodnik turystyczny, Cieszyn: Pracownia na Pastwiskach.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434690

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.