PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 | 99--115
Tytuł artykułu

Definiowanie chorób w ubezpieczeniu na wypadek poważnego zachorowania w praktyce ubezpieczycieli zagranicznych

Autorzy
Warianty tytułu
Defining Illnesses for Critical Illness Covers in the Practice of Foreign Insurers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia rozwiązania stosowane na rynkach ubezpieczeń w wybranych krajach na świecie, w kontekście doprecyzowania definicji chorób w ubezpieczeniu na wypadek poważnego zachorowania. Ocenie poddano działania podjęte w Wielkiej Brytanii, Singapurze i RPA w celu wprowadzenie standaryzacji warunków ubezpieczenia. Wybór krajów do analizy nie jest przypadkowy. RPA to "państwo pochodzenia" ubezpieczenia poważnego zachorowania. Z kolei Singapur to kraj, który zapoczątkował na świecie działania standaryzacyjne definicji zachorowań, a Wielka Brytania to największy pod względem składki przypisanej rynek ubezpieczeń poważnego zachorowania. W artykule omówiono nie tylko przesłanki wprowadzenia standaryzacji warunków, ale także ewentualne negatywne skutki takiego rozwiązania. Wyprowadzone wnioski odniesiono do polskich realiów i zaproponowano możliwe do wprowadzenia w przyszłości rozwiązania. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents solutions available on insurance markets of selected countries of the world in the context of specifying the definition of illnesses used in critical illness covers. The author assessed the measures taken in the United Kingdom, Singapore and South Africa with the aim of introducing standardised terms and conditions of insurance. The selection of the analysed countries was not random. South Africa is the country where critical illness cover came into being. Singapore is the first country in the world that started to standardise the definition of illnesses and the United Kingdom has the biggest market for critical illness covers measured by a written premium. The paper discusses not only the reasons for introducing standardised terms and conditions of insurance but also possible negative consequences this may bring about. The conclusions drawn were juxtaposed with Polish realities. In addition, solutions were proposed with potential for introduction in the future. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--115
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • ABI, 2011, Critical illness and life insurance claims paid out by UK insurance industry totals nearly 2billion, https://www.abi.org.uk/News/News-releases/2011/08/Critical-illness-and-life-insurance-claims-paid-out-by-UK-insurance-industry-totals-nearly-2billion [dostęp: 31.01.2015].
 • ABI, 2011, Statement of Best Practice for Critical Illness Cover, www.abi.org.uk/Media/Releases/2011/02/54762.pdf [dostęp: 31.01.2015].
 • ABI, 2014, Q&A: ABI Protection Claims Stats 2013, https://www.abi.org.uk/News/News-releases/2014/05/Protection-Claims-2013-QA [dostęp: 14.02.2015].
 • ABI, 2014, ABI publishes updated best practice to improve customer understanding of Critical Illness Insurance, https://www.abi.org.uk/News/News-releases/2014/12/ABI-publishes-updated-best-practice-to-improve-customer-understanding-of-Critical-Illness-Insurance [dostęp: 31.01.2015].
 • ABI, 2014, Statement of Best Practice for Critical Illness Cover, https://www.abi.org.uk/~/media/Files/Documents/Publications/Public/2014/Protection/Statement of Best Practice for Critical Illness Cover Dec 2014.pdf [dostęp:31.01.2015].
 • ASISA, 2009, ASISA Standard on disclosures for critical illness products, s. 9, http://www.asisa.org.za/downloads/2009/september/ASISA STd on disclosure for Critical Illnes Products.pdf [dostęp: 31.01.2015].
 • ASISA, 2011, Standardised Critical Illness Definitions Project (SCIDEP), https://www.pps.co.za/portal/docs/SCID.pdf [dostęp: 31.01.2015].
 • Brett P., Du Toit J., The UK Standard CI Definitions, (w:) A Critical Table. Pricing Critical Illness in the UK on a new Insured Lives Table, P. Brett, J. Du Toit, Gen Re 2007, s. 18-19.
 • Compensa Życie, 2012, Ogólne warunki dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania o symbolu BRP-1212 zatwierdzone uchwałą Nr 40/2012 Zarządu Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Vienna Insurance Group z 20 listopada 2012 r., weszły w życie z dniem 21 grudnia 2012 r. i mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia, w których początek odpowiedzialności Towarzystwa przypada w dniu 1 stycznia 2013 r. lub później.
 • Coverson J., The Critical Illness Heart Attack Definition - Opportunity Or Time Bomb?, Gen Re 2013.
 • Financial Ombudsman Service, 2014, Association of British Insurers (ABI) proposal to amend the Critical Illness Insurance Statement of Best Practice, http://www.financial-ombudsman.org.uk/publications/consultations/2014/ABI-SoBP-consultation-response.pdf [dostęp: 31.01.2015].
 • Eppert T., Critical Illness Wordings - Setting the Standard, Gen Re, Risk Insights nr 4, Cologne 2013.
 • Gatzert N., Maegebier A., Critical Illness Insurances: Challenges and Opportunities for Insurers, Department of Insurance Economics and Risk Management Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nürnberg 2014, s. 13-14.
 • Groyer A., Cancer Screening - Developments and Implications for Critical Illness Benefits, Risk Insights, Gen Re 2010, wyd. 14, nr 3.
 • Gumna, M., Definiowanie chorób w ubezpieczeniu na wypadek poważnego zachorowania w praktyce ubezpieczycieli krajowych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 2014 nr 3, s. 149-164.
 • ING Życie, 2012, Ogólne warunki umowy dodatkowej dotyczącej poważnego zachorowania (nr OWU/ CI34/1/2012) zatwierdzone przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna uchwałą nr 112/2012 z 15 października 2012 r., wchodzą w życie z dniem 21 grudnia 2012 r.
 • König S., Cypris C., Bartlett D., de Braaaf K., Lussier F., Critical Illness. Eine internationale Übersicht. Was können wir von hochentwickelten CI Märkten lernen?, "SCOR Global Life", 2011 nr 4.
 • Kreiensiek I., The Future Burden of Heart Attack - How Changes in Diagnostic Criteria Affect the Number of Claims Under Critical Illness, Gen Re 2009, Risk Insights, wyd. 13, nr 1.
 • Lewis P., The new ASISA standardised critical illness definitions - what difference will they actually make to you?, Association for Saving & Investment SA, 2009, http://www.asisa.org.za/downloads/Events_financial/P Lewis, ASISA standardised definitions new 2009-11.pdf [dostęp: 31.01.2015].
 • Life Insurance Association Singapore, 2014, LIA Singapore introduces updated Critical Illnesses benefit guidelines to meet changing needs of policyholders, http://www.lia.org.sg/files/news/2014/08/LIA_MediaRelease_on_LIA_CI_Framework_2014_Final.pdf [dostęp: 31.01.2015].
 • Life Insurance Association Singapore, 2014, LIA Critical Illness (CI) Framework 2014, standard definitions for severe stage of 37 critical illnesses: version 2014, http://www.lia.org.sg/files/document_holder/Industry_Guidelines_-_Health/LIA_CI_Framework_2014_LIA_Definitions_for_37CIs.pdf [dostęp: 14.02.2015].
 • Lu J., Droste W., Gen Re's Dread Disease Survey 2004-2008, Gen Re 2012, Topics no 20.
 • Met Life, 2014, Ogólne warunki ubezpieczenia, umowa dodatkowa Szlachetne Zdrowie - ubezpieczenie na wypadek groźnych chorób (32).
 • Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. 2010 nr 11 poz. 66 z późn. zm.).
 • Ustawa z 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. 2003, Nr 124 poz. 1153).
 • Ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2006 Nr 157 poz. 1119).
 • Więckowska B., Ubezpieczenia pracownicze, w: Ubezpieczenia non-life, red. E. Wierzbicka, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434820

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.