PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 2(14) Turystyka i rekreacja : przygoda w plenerze = Tourism and Recreation Adventure Outdoors | 25--40
Tytuł artykułu

Model zadowolenia z aktywności rekreacyjnej w plenerze

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Model of Satisfaction for Outdoor Recreational Activities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest określenie czynników decydujących o zadowoleniu osób podejmujących aktywność w zakresie rekreacji plenerowej i wykorzystanie ich w budowie modelu uwarunkowań zadowolenia z uczestnictwa w rekreacji plenerowej. Zdefiniowano w nim pojęcie rekreacji plenerowej i zadowolenia. W wyniku analizy krytycznej literatury przedmiotu omówiono następujące czynniki determinujące zadowolenie: hierarchię potrzeb, spektrum warunków rekreacyjnych, zatłoczenie, jakość, stres, indywidualną percepcję przygody, stany emocjonalne oraz konflikt rekreacyjny. Stwierdzono, że model uwarunkowań zadowolenia z aktywności w zakresie rekreacji plenerowej powinien uwzględniać jak największą liczbę zmiennych: czynniki sytuacyjne (zasoby środowiska, społeczne i ekonomiczne) i subiektywne (cechy socjoekonomiczne, postawy i preferencje, cechy kulturowe, subiektywne normy, doświadczenia, percepcja ryzyka, zatłoczenie i percepcja konfliktu rekreacyjnego). Wielowymiarowy charakter zmiennej "satysfakcja" (zadowolenie) sprawia, że może być ona mało wrażliwym wskaźnikiem oddziaływania czynników menedżerskich, czyli tych, na które mogą wpływać menedżerowie rekreacji plenerowej. W związku z tym pomiary poziomu satysfakcji powinny dotyczyć zadowolenia z poszczególnych elementów usług rekreacyjnych, cech środowiska, konkretnych doświadczeń lub korzyści, a nie ogólnego poziomu satysfakcji z uczestnictwa w określonej formie rekreacji plenerowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to identify the factors determining the satisfaction of people undertaking activity in the field of outdoor recreation and to use them to build a model of satisfaction. In the introduction, the concept of outdoor recreation and satisfaction is clarified. As a result of a critical analysis of literature, the following factors determining satisfaction were discusses: a hierarchy of needs, recreation opportunity spectrum, congestion, quality, stress, individual perception of adventure, emotional states, and recreational conflict. It was found that the model of satisfaction in outdoor recreation should take into account as many variables as possible: situational factors (environmental, social, and economic resources) and subjective factors (socioeconomic characteristics, attitudes and preferences, cultural characteristics, subjective norms, experience, perception of risk, congestion, and the perception of recreational conflict). The multifaceted nature of satisfaction makes it a very sensitive indicator for the impact of management factors, that is, those which may affect outdoor recreation managers. The author suggests that the measurements of satisfaction levels should relate to the satisfaction of various elements of leisure services, environmental features, specific experience or benefits, and the general level of satisfaction with participation in a particular form of outdoor recreation.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Alldredge R. (1973), Some capacity theory for parks and recreation areas, Trends, nr 10: 20-29.
 • Baker D., Crompton J.L. (2000), Quality, Satisfaction and Behavioral Intentions, Annals of Tourism Research, nr 27(3): 785-804.
 • Brown P., Driver B., McConnell C. (1978), The opportunity spectrum concept in outdoor recreation supply inventories: Background and applications, Proceedings of the Integrated Renewable Resource Inventories Workshop. USDA Forest Service General Technical Report RM-55: 73-84.
 • Bultena G., Klessing L. (1969), Satisfaction in camping: A conceptualization and guide to social research, Journal of Leisure Research, nr 1: 348-364.
 • Burns R.C., Graefe A.R., Absher J.D. (2003), Alternate Measurement Approaches to Recreational Customer Satisfaction: Satisfaction-Only Versus Gap Scores, Leisure Sciences, nr 25: 363-380.
 • Clark R.N., Stankey G.H. (1979), The Recreation Opportunity Spectrum: A Framework for Planning, Management, and Research, USDA Forest Service Research Paper, PNW-98.
 • Crompton J.L., MacKay K.J. (1989), Users' perceptions of the relative importance of service quality dimensions in selected public recreation programs, Leisure Sciences, nr 11: 367-375.
 • Crompton J.L., MacKay K.J., Fesenmaier D.R. (1991), Identifying dimensions of service quality in public recreation, Journal of Park and Recreation Administration, nr 9(3): 15-27.
 • Csíkszentmihályi M. (1996), Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia, Warszawa: Studio Emka.
 • Driver B., Toucher R. (1970), Toward a behavioral interpretation of recreational engagements, with implications for planning, w: B. Driver (red.), Elements of Outdoor Recreation Planning, Ann Harbor: University Microfilms.
 • Drogin E., Graefe A., Titre J. (1990), Factors affecting boating satisfaction: A replication and comparative analysis, w: Th.A. More, M.P. Donnelly, A.R. Graefe, J.J. Vaske (red.), Proceedings of the 1990 Northeastern Recreation Research Symposium, Saratoga Springs: USDA Forest Service General Technical Report NE-145: 167-173.
 • Fisher A., Krutilla J. (1972), Determination of optimal capacity of resource-based recreation facilities, Natural Resources Journal, nr 12: 417-444.
 • Floyd M.F. (1997), Pleasure, arousal, and dominance: Exploring affective determinants of recreation satisfaction, Leisure Sciences, nr 19: 83-96.
 • Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: WN PWN.
 • Jackson J. (1965), Structural of characteristics of norms, w: I.D. Steiner, M. Fishbein (red.), Current studies of social psychology, New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Jacob G.R., Schreyer R. (1980), Conflict in Outdoor Recreation: A Theoretical Perspective, Journal of Leisure Research, nr 12(4): 368-380.
 • Kanner A.D., Coyne J.C., Schaefer C., Lazarus R.S. (1981), Comparison of two modes of stress measurement: Daily hassles and uplifts versus major life events, Journal of Behavioral Medicine, nr 4: 1-39.
 • Kaplan H.B. (1996), Perspectives on psychosocial stress, w: H.B. Kaplan (red.), Psychosocial stress, perspectives on structure, theory, life-course, and methods, San Diego: Academic Press.
 • Lazarus R.S., Folkman S. (1984), Stress, appraisal, and coping, New York: Springer.
 • Loewenstein G. (1999), Because it is there: the challenge of mountaineering... for utility theory, Kyklos, nr 52(3): 315-344.
 • Manning R. (1999), Studies in Outdoor Recreation: Search and Research for Satisfaction, Corvallis: Oregon State University Press.
 • Maslow A. (1967), Lessons from the peak experience, The Journal of Humanistic Psychology, nr 2: 9-18.
 • Maslow A. (1968), A theory of metamotivation: the biological rooting of the value life, Psychology Today, nr 38: 58-61.
 • Mortlock C. (1984), The Adventure Alternative, Cumbria: Cicerone Press.
 • Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.L. (1985), A conceptual model of service quality and its implications for further research, Journal of Marketing, nr 49: 41-50.
 • Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.L. (1988), SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality, Journal of Retailing, nr 64: 12-40.
 • Plummer R. (2009), Outdoor Recreation, New York - London: Routledge.
 • Pomfret G. (2006), Mountaineering adventure tourists: A conceptual framework for research, Tourism Management, nr 27: 113-123.
 • Schuster R., Hammitt W.E., Moore D. (2006), Stress Appraisal and Coping Response to Hassles Experienced in Outdoor Recreation Settings, Leisure Sciences, nr 28: 97-113.
 • Swarbrooke J., Beard C., Leckie S., Pomfret G. (2007), Adventure Tourism. The new frontier, Oxford: Butterworth Heinemann.
 • Whisman S., Hollenhorst S. (1998), A path model of whitewater boating satisfaction on the Cheat River of West Virginia, Environmental Management, nr 22: 109-117.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434826

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.