PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 2(14) Turystyka i rekreacja : przygoda w plenerze = Tourism and Recreation Adventure Outdoors | 105--122
Tytuł artykułu

Od obszarów zdegradowanych do obszarów chronionych : zielona turystyka w czarnym Bytomiu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
From Degraded to Protected Areas : the Green Tourism in Black Bytom
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prowadzona w Bytomiu od kilku wieków eksploatacja rud cynku, ołowiu i żelaza oraz węgla kamiennego negatywnie wpłynęła zarówno na stan środowiska i rzeźbę terenu, jak i na postrzeganie miasta przez jego mieszkańców i osoby przyjezdne. Zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, pogorszenie walorów estetycznych krajobrazu i zubożenie bioróżnorodności, liczne szkody górnicze oraz wynikające z tego uciążliwości - taki obraz Bytomia utrwalił się przez lata w świadomości ludzi. W artykule przedstawiono inne, mało znane, zielone oblicze miasta. Zdegradowane tereny poeksploatacyjne, z pomocą człowieka lub bez niej, bardzo szybko zajęła przyroda. Obecnie wiele z tych obszarów objęto ochroną prawną: jeden związany jest z ochroną obszarową (rezerwat przyrody), dwa kolejne - z ochroną indywidualną (stanowisko dokumentacyjne i trzy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe). W artykule zwrócono uwagę na możliwości turystyczno-rekreacyjnego i edukacyjnego wykorzystania zrewitalizowanych i chronionych terenów zielonych miasta.(abstrakt oryginalny)
EN
The exploitation of natural resources (mining, metallurgy of iron and non-ferrous metals as zinc, lead, and dolomites), that had lasted in the Bytom city for many centuries, resulted in both the transformation of many elements of the natural landscape and the perception on the city by the locals and incomers. Air, water, and soil pollution, worsening aesthetic landscape and impoverishment of biodiversity, numerous mining damages and the ensuing nuisance, is a picture of Bytom perpetuated over the years in the consciousness of the people. The paper presents other little-know green faces of the city. Nature rapidly occupied degraded and post-industrial areas with or without human assistance. Today, many of these areas are covered by legal protection: one is related to the protection of the area (nature reserve), and two additional forms of individual protection (documentation sites and three natural and landscape complexes). The author gave attention to touristic, recreational, and educational significances in both revitalized and protected green areas of the city.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
Bibliografia
 • http://obszary.natura2000.org.pl/ [25.05.2015].
 • http://ostoja.miechowice.info [22.05.2015].
 • http://przyroda.katowice.pl/pl/ochrona-przyrody/obiekty-ochrony-przyrody/rezerwaty-przyrody [25.04.2015].
 • http://przyroda.katowice.pl/pl/ochrona-przyrody/obiekty-ochrony-przyrody/zespoly-przyrodniczo-krajobrazowe [30.04.2015].
 • http://slaskie.naszemiasto.pl/ [4.05.2015].
 • http://turystyczna.kmtm.org.pl [12.05.2015].
 • Klajmon B. (2007), Bytom - potencjalne możliwości turystyki poprzemysłowej, w: T. Burzyński (red.), Dziedzictwo kultury przemysłowej jako szansa rozwoju kultury europejskiej, Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.
 • Kłys G. (1994), Podziemia tarnogórskie - największe zimowisko nietoperzy (chiroptera) na Górnym Śląsku, Rocznik Muzeum Górnośląskiego. Przyroda, 14: 27-31.
 • Krzymowska-Kostrowicka A. (1997), Geoekologia turystyki i wypoczynku, Warszawa: WN PWN.
 • Mizerski W., Sylwestrzak H. (2002), Słownik geologiczny, Warszawa: WN PWN.
 • Plan rozwoju Bytomia na lata 2011-2015 (2011), Bytom: Urząd Miejski w Bytomiu.
 • Radziejowski J. (2011), Obszary chronionej przyrody. Historia, stan obecny, wyzwania przyszłości, Warszawa: Wszechnica Polska, Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
 • Rozporządzenie nr 19/2002 z dnia 15 maja 2002 r. wojewody śląskiego, Dz.Urz. woj. śl. nr 36/02, poz. 1320.
 • Rozporządzenie nr 49/2002 z dnia 28 października 2002 r. wojewody śląskiego, Dz.Urz. woj. śl. nr 79/02, poz. 2813.
 • Staszewska-Ludwiczak A. (2005), Tramwaj nr 38 w Bytomiu jako uzupełnienie oferty turystyki przemysłowej, w: T. Burzyński, M. Łabaj (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne, Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.
 • Ślęzak W. (1988), Chronologiczny wykaz najważniejszych wydarzeń z dziejów Bytomia, Bytom: Urząd Miejski w Bytomiu.
 • Śmiałek A., Śmiałek T., Droń M. (2013), Spacerem po Bytomiu, Bytom: Urząd Miejski w Bytomiu.
 • Uchwała nr XXIII/321/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. Rady Miejskiej w Bytomiu, Dz.Urz. woj. śl. 2012, poz. 1052.
 • Uchwała nr XXVIII/385/08 z dnia 27 maja 2008 r. Rady Miejskiej w Bytomiu, Dz.Urz. woj. śl. nr 130/08, poz. 2520.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, Dz.U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.
 • Wieczorek E., Kłos L. (2013a), Miechowice i okolice. Przyroda i zabytki. Bytom: Urząd Miejski w Bytomiu.
 • Wieczorek E., Kłos L. (2013b), Bytom i okolice. Bytom: Urząd Miejski w Bytomiu.
 • www.bytom.pl [15.05.2015].
 • www.bytom.pl/zespol-przyrodniczo-krajobrazowy-zabie-doly [20.04.2015].
 • www.gornyslask.net.pl/miejsca/kolejka-waskotorowa-bytom-miasteczko [25.05.2015].
 • www.opera-slaska.pl [29.03.2015].
 • www.psh.gov.pl/ [4.05.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434838

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.