PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 (81) Problemy współczesnej gospodarki światowej | 311--321
Tytuł artykułu

Sprawiedliwy handel międzynarodowy - nowa umowa społeczna

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Equitable International Trade - a New Social Contract
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W związku z narastającymi problemami nierówności społecznych i gospodarczych między krajami biednego Południa i bogatej Północy oraz realną perspektywą rozwoju zjawiska migracji ekonomicznych ważną rolę może odegrać ruch Sprawiedliwego Handlu. O ile społeczeństwa krajów rozwiniętych, rządy, organizacje międzynarodowe oraz lokalne społeczności wielkich miast (power of big cities) będą gotowe zaimplementować proponowane w artykule postulaty - może nastąpić rozwój handlu produktami Fair Trade, a przez to będzie postępować rozwój gospodarek najbiedniejszej części świata. Celem artykułu jest zaproponowanie postulatów nowej umowy społecznej, w wyniku której mogą poprawić się wskaźniki w zakresie zdrowia, edukacji i dochodów per capita w nierozwiniętych krajach oraz zrealizowane zostaną "solidarnościowe" i humanitarne przesłanki sprawiedliwszego, ordoliberalnego gospodarowania w skali międzynarodowej. W literaturze przedmiotu brak jest analiz powiązań rozwoju ruchu Fair Trade z problematyką umów społecznych, zatem opracowanie niniejsze może być przyczynkiem do dalszych badań i proponowania empirycznych modeli i stadiów wykonalności. (abstrakt oryginalny)
EN
In connection with the growing problems of social and economic disparities between the countries of the poor South and the rich North and the real prospect of the development of the phenomenon of economic migration Fair Trade movement can play an important role. As far as societies of developed countries, governments, international organizations and local communities of large cities (power of big cities) will be ready to implement the proposed in this article postulates - the trade of Fair Trade goods can develop, and thus will follow the development of the economies of the poorest parts of the world. The purpose of this article is to propose a new social contract requests, as a result of which they can improve indicators in health, education and income per capita in least developed and developing countries, and will be completed "solidarity" and humanitarian grounds fairer, ordoliberal management on an international scale. In the literature, there is no analysis of the development of relations Fair Trade movement with the issues of social contracts, therefore, this article can be a contribution to the further study and propose empirical models and feasibility studies. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Fair Trade International Annual Reports (2003/2004-2014/2015). Pobrano z: http://www.fairtrade.net/resources/ annual-reports.html.
 • Filek, J. (2009). Czy społeczna odpowiedzialność biznesu jest nową wersją umowy społecznej? Prakseologia, 149, 21-38.
 • Jastrzębska, E. (2012). Korporacje transnarodowe a Fair Trade. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, 4 (8), 29-49.
 • Kołodko, G.W. (2013). Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Lang, W. (2005). Sprawiedliwość. W: W. Kwaśniewicz (red.), Encyklopedia socjologii. Suplement, s. 289-296. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Wróbel, P. (2013). Postulat sprawiedliwości społecznej a idea sprawiedliwości. Studia Socialia Cracoviensia, 5 (1), 135-150.
 • Mączyńska, E., Pysz, P. (2014). Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm. Ekonomista, 2, 221-247.
 • Hayek, F.A. von (1944). The Road to Serfdom. Chicago-London [wyd. pol. Droga do zniewolenia. Tłum. K. Gurba i in. Kraków: Arcana, 2003].
 • Kłos, J. (2015). Wolność w myśli L. von Misesa (1881-1973). Roczniki Filozoficzne, LXIII, 2, 207-235.
 • Zysk, W., Szymczak, A. (2009). Sprawiedliwy Handel jako forma pomocy krajom nierozwiniętym gospodarczo. W: M. Maciejewski, S. Wydmus (red.), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, s. 305-322. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Zysk, W. (2011). Elementy tzw. odpowiedzialności i sprawiedliwości w działalności przedsiębiorstw jako efekt procesów globalizacji. W: M. Lasoń (red.), Gospodarka światowa w dobie globalizacji, s. 151-161. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Zysk, W. (2014). Sprawiedliwość i odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstw - pokryzysowe next steps. Prakseologia, 156, 107-133.
 • Zysk, W. (2015). Global and European Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises: Implications for V4 Countries (chapter 11). W: A.S. Gubik, K. Wach (red.), Institutional Aspects of Entrepreneurship, s. 165-176. Miskolc: University of Miskolc.
 • http://eu.ngo.pl.
 • http://hdr.undp.org.
 • http://pubdocs.worldbank.org.
 • http://unctadstat.unctad.org.
 • http://wfto.com.
 • http://www.catholicnews.com.
 • http://www.eftafairtrade.org.
 • http://www.europarl.europa.eu.
 • http://www.europarl.europa.eu.
 • http://www.fairtrade.net.
 • http://www.mckinsey.com.
 • http://www.sprawiedliwyhandel.pl.
 • http://www.undp.org.
 • https://ec.europa.eu.
 • https://www.atkearney.com.
 • https://www.oxfam.org.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434874

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.