PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 19 | nr 2 | 31--49
Tytuł artykułu

Feminizacja prekariatu. Polska na tle innych krajów Europy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Feminization of Precarity. Poland Compared to Other Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne ujęcia prekariatu podkreślają z jednej strony kreatywność, wolność i autonomię związaną z pracą niestałą, możliwość decydowania o własnym zatrudnieniu, w tym samozatrudnieniu (zwłaszcza w tzw. kreatywnych zawodach). Na drugim biegunie mamy pracę prekarną traktowaną jako gorszą, tymczasową, niepełną, dotykającą zwłaszcza najsłabiej radzące sobie grupy społeczne, np. migrantów i robotników. W sposób szczególny prekariat dotyczy również kobiet, które z jednej strony muszą radzić sobie z obciążeniami rynku pracy, co jest coraz trudniejsze, a z drugiej strony na ich barkach leży zajmowanie się domem i dziećmi. Problem feminizacji prekariatu można również rozpatrywać w kontekście feminizacji ubóstwa. W związku z tym, że kobiety są bardziej narażone na popadnięcie w ubóstwo, można przypuszczać, że stają się tym samym bardziej narażone na zasilenie szeregów prekariuszy. Jednak analizy dotyczące feminizacji ubóstwa zostaną pominięte w tej pracy. W niniejszym artykule stawiam hipotezę, że zjawisko prekariatu w większym stopniu dotyczy kobiet niż mężczyzn, co jest konsekwencją ich trudniejszej (w porównaniu z mężczyznami) sytuacji na rynku pracy. Na podstawie analizy danych Eurostatu, OECD oraz Komisji Europejskiej rekonstruuję obraz położenia kobiet na rynku pracy w Polsce na tle wybranych krajów europejskich. (fragment tekstu)
EN
Precarity applies to people who, in order to survive, need to work in a low-quality job, which is uncertain, temporary, low-paid, with no prospect of promotion, no security and no contract. In this sense, the precariat is a category related mostly to the secondary segment of the labour market, according to the concept of a dual labour market. It is also the universal feature of Post-Fordism and the modern working conditions in which women, more often than men, are located in the 'worst' segment of the labour market. In this context, it can be noted that since the beginning of the era of globaliza-tion, women start working particularly in those sectors that were more uncertain and unstable e.g. in services and trade. It was feminization in a double sense: there were more and more working women on the one hand, and on the other hand, the flexible jobs were undertaken usually by women. Most of these kind of jobs were precarity jobs. Precarity is combined with insecurity, which does not allow the people in this group to plan anything, and wages so low that they can't afford a decent life. In the article I would like to prove that the threat of precariat is more probable for women than men. I present data related to precarity for Poland compared to other European countries (based on data from Eurostat and the OECD). (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
31--49
Opis fizyczny
Twórcy
 • Maria Curie Skłodowska University in Lublin
Bibliografia
 • Amamiya K., J. Beck, Suffering Forces Us to Think Beyond the Right-Left Barrier, "Mecha-demia" 2010, nr 5, s. 251-265.
 • Amamiya K., The Gloom of the Precariat, Kodansha, Tokyo 2009.
 • Bednarski M., Koszty i korzyści zatrudnienia na czas określony, "Polityka Społeczna" 2012, vol. 9, nr 462, s. 5-8.
 • Blicharz J., Kilka uwag na temat ubóstwa wśród kobiet w Polsce [w:] Oblicza polskiej biedy, red. J. Blicharz, L. Klat-Wertelecka, E. Rutkowska-Tomaszewska, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Eko-nomii Uniwersytetu Wrocławskiego 2014, s. 39-46.
 • Borowska M., M. Branka, Równość szans kobiet i mężczyzn a rynek pracy, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2010.
 • Butler J., Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence, Verso, Londyn-Nowy York 2006.
 • Castel R., From Manual Workers to Wage Laborers: Transformation of the Social Question, Transaction Publishers, New Brunswick (U.S.A.)-London 2002.
 • Charkiewicz E., Kobiety i ubóstwo - widzialna ręka neoliberalnego państwa, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2010.
 • Domański H., Z. Karpiński, Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 • Eurostat Database, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
 • Knapińska M., Prekariat jako zjawisko występujące na współczesnym rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, "Studia Oeconomica Posnaniensia" 2014, vol. 2, nr 7, s. 94-112.
 • Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/da tabase/index_en.htm.
 • Korpi W., Faces of Inequality: Gender, Class, and Patterns of Inequalities in Different Types of Welfare States, "Social Politics" 2000, vol. 2, nr 7, s. 127-191.
 • Kryńska E., E. Kwiatkowski, Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Kryńska E., Segmentacja rynku pracy: podstawy teoretyczne i analiza statystyczna, Wydaw-nictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 1996.
 • Mrozowicki A., T. Roosalu, T. Bajuk-Sencar, Migrant precarity and future challenges to labour standards in Sweden, Transfer 2013, vol. 19, nr 2, s. 267-278.
 • OECD Employment database, http://www.oecd.org/els/emp/onlineoecdemploymentdatabase.htm.
 • OECD Statistics, http://stats.oecd.org/.
 • Poławski P., Generacja prekariuszy na polskim rynku pracy, "Polityka Społeczna" 2012, vol. 9, nr 462, s. 16-22.
 • Potter M., J. Hamilton, Picking on vulnerable migrants: precarity and the mushroom in-dustry in Northern Ireland, "Work, Employment and Society" 2014, vol. 28, nr 30, s. 390-406.
 • Precarious jobs in labour market regulation: The growth of atypical employment in Western Europe, red. G. Rodgers, J. Rodgers, International Institute for Labour Studies, Ge-neva 1989.
 • Standing G., Global Feminization through Flexible Labor, "World Development" 1989, vol. 17, nr 7, s. 1077-1095.
 • Standing G., Global Feminization through Flexible Labor: a Theme Revisited, "World De-velopment" 1999, vol. 27, nr 3, s. 583-602.
 • Standing G., Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014.
 • Szarfenberg R., Prekariat - krótkie wprowadzenie, Tekst w ramach projektu Zakładu Teorii i Metodologii Polityki Społecznej oraz Zakładu Polityki Społecznej w Środowisku Lokalnym UW, 2015, www.rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prekariat.pdf.
 • Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier kobiet: monografia zjawiska, red. A. Titkow, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 • Tarkowska E., Oblicza polskiej biedy, "Więzi" 2009, nr 2, s. 1-10.
 • Urbański J., Prekariat i nowa walka klas: przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2014.
 • Vij R., Affective Fields of Precarity: Gendered Antinomies in Contemporary Japan, "Alter-natives: Global, Local, Political" 2013, vol. 38, nr 2, s. 122-138.
 • Vosko L., Precarious Employment: Understanding Labour Market Insecurity in Canada, McGill-Queen's Press, Montreal 2005.
 • Woolfson Ch., J. Fudge, Ch. Thörnqvist, Migrant precarity and future challenges to labour standards in Sweden, "Economic and Industrial Democracy" 2014, vol. 35, nr 4, s. 695-715, doi: 10.1177/0143831X13494249.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435032

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.