PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 23 Zachowania przestrzenne człowieka | 137--149
Tytuł artykułu

The Spatial Nature of Matrimonial Behaviours

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Przestrzenny charakter zachowań matrymonialnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł podejmuje problematykę aspektów przestrzennych zachowań matrymonialnych. Zachowania matrymonialne należą do tych, na które w większym stopniu wpływają czynniki behawioralne (status społeczny, wykształcenie, narodowość, religia) niż czynniki przestrzenne. Niemniej jednak, w procesie doboru małżeńskiego cechy przestrzenne przyszłego współmałżonka są istotne przy podejmowaniu decyzji, obok innych cech partnerów, takich jak cechy demograficzne i społeczne. W artykule przedstawiono wybrane podejścia teoretyczne odnoszące się do doboru małżeńskiego. Celem artykułu było także zaprezentowanie przestrzennego wymiaru doboru małżeńskiego w Polsce w różnych przekrojach: województw, jednostek miasto-wieś oraz miasta (przykład Łodzi). (abstrakt oryginalny)
EN
The work presents a research approach of behavioural geography to the analysis of man's spatial behaviours. Matrimonial behaviours constitute those which are influenced to a greater degree by behavioural factors (social status, education, nationality, religion) than spatial factors. Although in the process of marital selection, the future spouse's spatial features are important during selection, other features, such as demographic and social ones are also taken into consideration. This study presents selected theoretical approaches to marital selection. Yet another purpose thereof is to present and exemplify the spatial dimension of marital selection in Poland on different levels: of voivodeships, of city-village units and of cities (on the example of Łódź). (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Clark W.A., 1976, Migration in Milwaukee, "Economic Geography", 52.
 • Comptom P.A., 1991, Isfertility in Western industrial countries amenable to geographical study?, [w:] Bahr J., Gans P. (eds.), The geographical approach to fertility, Im Selbstverlag des Geographischen Instituts der Universitat Kiel, Kiel, s. 73-93.
 • Dzieciuchowicz J., 1995, Koncepcja poznawcza zachowań migracyjnych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica", 20.
 • Giddens A., 2003, Stanowienie społeczeństwa: zarys teorii strukturacji, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Golledge R.G., Zannares G., 1973, Cognitive approaches to the analysis of human spatial behaviour, [w:] Ittelson W.H. (eds.), Environment and Cognition, Seminar Press, New York.
 • Good W.J., 1964, The Family, New Jersey.
 • Guelke L., 1981, Idealism, [w:] Harvey M.E., Holly B.P. (eds.), Themes in Geographic Thoughts, Croom Helm, London.
 • Hagerstrand T., 1975, Time, space and human conditions, [w:] Dynamic Allcation of Urban Space, Saxon House, Farnboroug.
 • Hollingshead A.B., 1950, Cultural Factors in the Selection of Marriage Mates, "American Sociological Review", 15.
 • Irwing H., 1975, Distance, intensity, kinship: key dimensions of social interaction, "Sociology and Social Research", 60.
 • Janiszewska A., 2007, Dobór przestrzenny i demograficzno-społeczny małżeństw zawieranych w Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Jędrzejczyk D., 2001, Wprowadzenie do geografii humanistycznej, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 • Jones R.C., 1980, The role of perception in urban in - migration: a path analytic model, "Geographical Analysis", 12.
 • Jones C., 1981, Residential mobility: an economic model, "Scottish Journal of Political Economy", 28.
 • Kałuża D., 2007, Otwartość doboru terytorialnego małżonków we współczesnej Polsce, "Roczniki Socjologii Rodziny", 17, UAM.
 • Kerckhoff A.C., 1971, Patterns of Homogamy in Mate Selection, [w:] Anderson M. (ed.), Sociology of the Family, London.
 • Kuciarska-Ciesielska M., 1978, Ruchliwość przestrzenna nowożeńców, "Wiadomości Statystyczne", 1.
 • Lewis G.J., 1982, Human migration: a geographical perspective, Croom Helm, London.
 • Moore G.T., Golledge R.G., 1976, Environmental knowing: concepts and theories, [w:] Moore G.T., Golledge R.G. (eds.), Environmental knowing, Dowolen Hutchinson and Ross, Stroudsburg.
 • Mrzygłód H., 1996, Dobór małżeński w rodzinach marynarzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Samuels M.S., 1981, An existentialgeography, [w:] Harvey M.E., Holly B.P. (eds.), Themes in Geographic Thought, Croom Helm, London.
 • Shaw R.P., 1975, Migration Theory and Fact: a review and bibliography of current literature, Regional Science Research Institute, Philadelphia "Studia Demograficzne", 57/58.
 • Smith C.J., 1978, Self-help and social networks in the urban community, "Ekistics", 46.
 • Strzelecki Z., 1976, Terytorialny i społeczny dobór nowożeńców w Polsce Ludowej, "Biuletyn IGS", 2.
 • Strzelecki Z., 1989, Cykl życia rodziny a migracje, "Monografie i Opracowania SGPiS", 5.
 • Szukalski P., 2012, Wpływ kryzysów na zachowania demograficzne, "Wiadomości Statystyczne", 4, s. 17-30.
 • Thorns D.C., 1980, The role of the family life cycle in residential mobility, "Centre for Urban and Regional Studies Workshop Paper", 69, University of Birmingham.
 • Walmsley D.J., Lewis G.J., 1997, Geografia człowieka. Podejście behawioralne, PWN, Warszawa.
 • Warzywoda-Kruszyńska W., 1974, Małżeństwa a struktura społeczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 • Weinberg D.H., 1979, The determinants of intra-urban household mobility, "Regional Science and Urban Economics", 9.
 • Węcławowicz G., 2003, Geografia społeczna miast, PWN, Warszawa.
 • Wienold H., 1972, Kontakt, Einfuhlung und Attraktion, Stuttgart.
 • Winch R.F., 1958, Mate Selection. A study of Complementary Needs, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435062

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.