PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 | 3--13
Tytuł artykułu

Jakość a funkcjonowanie organizacji

Warianty tytułu
Quality versus Organization's Operation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia jakości, zasad projakościowego zarządzania w procesie doskonalenia organizacji. Autor przyjął tezę - wzrost dojrzałości organizacji w zakresie przestrzegania zasad projakościowego zarządzania znajduje swe odzwierciedlenie w poziomie jakości jej funkcjonowania, co sprzyja osiągnięciu przez nią trwałego sukcesu, rozumianego jako zdolność do rozwoju w dłuższym okresie czasu. W pracy wykorzystane zostały takie metody badawcze jak: przegląd literatury oraz narzędzie samooceny, dzięki któremu możliwe stało się określenie poziomu dojrzałości organizacji w zakresie przestrzegania zasad projakościowego zarządzania. Badania empiryczne przeprowadzono w 38 organizacjach funkcjonujących w branży kruszyw na terenie Polski. Wynika z nich, iż ogólny poziom dojrzałości organizacji w badanym zakresie wynosi 3,77, co zgodnie z przyjętą w pracy metodyką oznacza, iż zostały wytworzone rozwiązania warunkujące realizację poszczególnych zasad oraz istnieje świadomość konieczności ich ciągłego i kompleksowego doskonalenia. Zatem należy przyjąć, iż zorientowanie na doskonałość, kształtowanie dojrzałości rozwiązań organizacyjnych sprzyja osiągnięciu trwałego sukcesu, rozumianego jako zdolność do rozwoju w dłuższym okresie czasu. Przedstawiona koncepcja samooceny może znaleźć praktyczne zastosowanie w organizacjach z innych branż, pozwalając na określenie ich poziomu dojrzałości w zakresie realizacji zasad projakościowego zarządzania. Przeprowadzenie samooceny sprzyja doskonaleniu jakości funkcjonowania organizacji, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w jakości relacji nawiązywanych z interesariuszami, zwiększeniu poziomu społecznej odpowiedzialności organizacji, osiąganych wynikach. Za nową wartość świadczącą o oryginalności artykułu należy uznać przeprowadzenie analizy w zakresie przestrzegania zasad projakościowego zarządzania organizacjami funkcjonującymi w branży kruszyw na terenie Polski.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the significance of quality, principles of pro-qualitative management in the process of organization's improvement. The author assumed that the increase of organization's maturity in the realm of compliance with the principles of pro-qualitative management is reflected in the level of its quality maturity. Such a situation allows to achieve permanent success understood as the ability to develop in the long run. In this work the following research methods were used: literature review and self-assessment tool, through which it became possible to determine the level of maturity of the organization's compliance with the principles of pro-quality management. Empirical studies were conducted in 38 organizations operating in the industry of aggregates on Polish territory. They show that the overall level of maturity of the organization over the range is 3.77, which in line with the work methodology means that there have been made solutions conditioning the implementation of the specific rules and there exists awareness of the need for their continuous and comprehensive improvement. It must therefore be assumed that the orientation perfection, shaping the organizational maturity allows to achieve sustainable success, understood as the ability to develop in the long term. A presented concept of self-esteem may find practical use in organizations of other industries, allowing them to determine the maturity level of quality. Self-assessment is conducive to improving the quality of the organization, which should be reflected in the quality of relationships made with stakeholders, increasing the level of social responsibility organization, achieved results. For the new value showing the originality of the article can be considered an analysis on compliance with principles of pro-quality management organizations operating in the industry aggregates on Polish territory.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--13
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Borys, T., 2012, Orientacja na wyniki - kontekst aksjologiczny, Problemy Jakości, nr 11, s. 5.
 • 2. Famielec, J., 1997, Strategie rozwoju przedsiębiorstw, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 • 3. Garvin G.A., 1984, What Does "Produkt Quality" Really Mean?, Sloan Management Review, Vol. 26, No 1.
 • 4. Karaszewski, R., Skrzypczyńska, K, 2013, Zarządzanie jakością, Wyd. "Dom Organizatora", Toruń.
 • 5. Kolman, R., 1992, Inżynieria jakości, Wyd. PWE, Warszawa.
 • 6. Krzakiewicz, K., 2014, Myślenie systemowe i mentalne modele w zarządzaniu, Organizacja i Kierowanie, nr 1, s. 79.
 • 7. Kubański, M., Bylinko, L, Owsiak, D., 2012, Jakość w logistyce - krótka charakterystyka, Logistyka, nr 5, s. 114.
 • 8. Pierścionek, Z., 2003, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • 9. Skrzypek, E., 2013, Integracja zarządzania w warunkach nowej gospodarki, Problemy Jakości, nr 7, s. 5.
 • 10. Tkaczyk, S., 2013, Integracja zarządzania w aspekcie strategii jakości, Problemy Jakości, nr 7, s. 11.
 • 11. Trzcieniecki, J., 1979, Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 • 12. Wawak, T., 1997, Ekonomiczne mierniki oceny jakości. Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości, EJB, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435102

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.