PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 23 Zachowania przestrzenne człowieka | 171--185
Tytuł artykułu

Czynniki endogenne w rozwoju gospodarczym małego miasta - studium porównawcze. Przykład Uniejowa i Dąbia nad Nerem

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Endogenous Factors in Economic Development Small City - Comperative Study. Example Uniejów and Dąbie on the Ner
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dzisiejszych warunkach społeczno-gospodarczych ważnym czynnikiem rozwoju miast są czynniki endogenne (lokalne) rozumiane jako miejscowe zasoby lub potencjał tkwiący w układach społeczno-terytorialnych poziomu lokalnego i regionalnego. Artykuł koncentruje się na ukazaniu roli (znaczenia), jaką czynniki endogenne, w tym szczególnie czynnik społeczny, odgrywają w rozwoju miasta na przykładzie dwóch wybranych jednostek: Uniejowa położonego w województwie łódzkim oraz Dąbia nad Nerem zlokalizowanego w województwie wielkopolskim. O ich wyborze zadecydowało z jednej strony podobieństwo pod względem warunków przyrodniczych (występowanie wód geotermalnych) i historycznych, z drugiej zaś znacząca różnica w obecnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
EN
In today's socio-economic important factor in urban development are endogenous factors (local) understood as local resources and potential of the systems of socio- -territorial regional and local level. Article focuses on showing the role (meaning) that endogenous factors, particularly social factors play in the development of the city on the example of two selected entities: Uniejow located in the Łódź region and Dąbie on the Ner located in the Wielkopolska Region. Their choosing decided on the one hand the similarity in terms of natural conditions (geothermal water deposits) and historical, on the other hand a significant difference in the current level of socio-economic development. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Gorzelak G., 2000, Zewnętrzna interwencja jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie Programu Inicjatyw Lokalnych), "Studia Regionalne i Lokalne", 3(3), Warszawa.
 • Jałowiecki B., 1989, Rozwój lokalny, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Gospodarki Przestrzennej UW, Warszawa.
 • Konecka-Szydłowska B., 2011, Kapitał endogeniczny w rozwoju małych miast, [w:] Heffner K., Marszał T. (red.), Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast, "Studia KPZK PAN", 136, Warszawa.
 • Kulawiak A., 2011, Zmiana społecznych uwarunkowań rozwoju gospodarczego Łodzi w latach 2002-2010 w świetle badań łódzkich przedsiębiorców, [w:] Namyślak B. (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Zmiany funkcjonalno-przestrzenne miast i obszarów wiejskich, t. 2, "Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego", 20, Wydawnictwo UW, Wrocław.
 • Kulawiak A., 2012, Wpływ władz lokalnych na rozwój gospodarczy miasta. Przykład Uniejowa, [w:] Ciok S., Raczyk A. (red.), Wyzwania polityki regionalnej i lokalnej, "Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego", 27, Wydawnictwo UW, Wrocław.
 • Kulawiak A., 2013, Społeczne uwarunkowania rozwoju sektora usług w małych miastach. Przykład Uniejowa, [w:] Bartosiewicz B., Marszał T. (red.), Przestrzeń publiczna i sektor usług w małych miastach, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica", 15, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Kwiatek-Sołtys A., 2009, Krzeszowice - czy przespały okres transformacji?, [w:] Jażdżewska I. (red.), Strefa podmiejska i małe miasta w okresie transformacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Marks M., 2006, Promocja a rozwój lokalny gmin wiejskich województwa łódzkiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Marszał T., 2009, Funkcja usługowa małych miast, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Parysek J., 2001, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo AM, Poznań.
 • Pietrzyk I., 2000, Polityka regionalna UE i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa.
 • Sowa K., 1988, Lokalizm, centralizm i rozwój społeczny, [w:] Jałowiecki B., Dutkiewicz P. (red.), Państwo i kultura polityczna, "Zeszyty Politologiczne", 5.
 • Tuziak B., 2014, Autorytet władz gminnych a rozwój społeczności lokalnych. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435130

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.