PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 27--37
Tytuł artykułu

Przymus ubezpieczenia na tle projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Warianty tytułu
Obligation to Have Insurance in the Context of the Insurance and Re-insurance Activity Bill
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem opracowania jest wykazanie, iż przyjęty w ustawie o działalności ubezpieczeniowej z 2003 r. dychotomiczny podział ubezpieczeń na dobrowolne i obowiązkowe nie znajduje odbicia w aktualnym systemie prawnym. Przepis art. 12 ust. 2 tejże ustawy za ubezpieczenia obowiązkowe uznaje wyłącznie te objęte ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych z 2003 r. Tymczasem w aktualnym ustawodawstwie istnieje duża grupa ubezpieczeń, które nie podlegają tej ustawie, ale nie można ich uznać za dobrowolne. Rozbieżność stanu prawnego z dychotomicznym podziałem ubezpieczeń na dobrowolne i obowiązkowe będzie kontynuowana w kolejnych latach, o ile projektowana ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej nie dokona zmian w tym zakresie. Stąd postulowana w niniejszym artykule zmiana ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej tak, aby objęła ona swym zasięgiem zarówno ubezpieczenia dobrowolne, jak i wszystkie kategorie ubezpieczeń wykazujących cechy przymusu. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper aims to show that the dichotomous division of insurance into voluntary and compulsory, as adopted in the Insurance Activity Act of 2003, is not reflected in the current legal system. Under Article 12(2) of the 2003 Act only insurance covered by the Compulsory Insurance Act (CIA) of 2003 is deemed compulsory insurance. However, the current law has established a wide category of insurance that is not covered by the CIA but which may not be considered voluntary. The divergence of the legal situation with the dichotomous division of insurance into voluntary and compulsory will be maintained in the years to come unless the proposed Insurance and Re-insurance Activity Act brings about some changes in this regard. Therefore, the author calls for re-wording the Insurance and Re-insurance Activity Act to extend its scope of application, originally covering only voluntary insurance, onto all categories of coverage that show features of compulsory insurance. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy (Warszawa, Sopot)
Bibliografia
 • K. Gulis, Przymus ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej notariusza, "Prawo Asekuracyjne", 2006 nr 4.
 • R. Kamiński, Wpływ ubezpieczeń obowiązkowych na konkurencję ubezpieczycieli i sytuację ubezpieczonych, Prawo Asekuracyjne, 2014 nr 3.
 • J. Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach (adaptacja tekstu i red. Naukowa) W. W. Mogilski, Sopot 1989.
 • J. Łopuski, Uwagi na temat reformy cywilnego prawa ubezpieczeniowego, "Prawo Asekuracyjne", 2007 nr 3.
 • J. Łopuski, Reforma cywilnego prawa ubezpieczeniowego: uwagi na marginesie proponowanych zmian przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy ubezpieczenia, (w:) Umowa ubezpieczenia. Dyskusja nad formą prawną i treścią unormowań, (red.) A. Nowak, D. Fuchs, S. Nowak, wyd. 2, Warszawa 2008.
 • E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Ewolucja i kierunki przemian, Bydgoszcz 1992.
 • E. Kowalewski, Jeśli nie zawarłeś umowy ubezpieczenia OC, "Prawo Europejskie", 2003 nr 6-7.
 • E. Kowalewski, T. Sangowski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych - komentarz, Warszawa 2004.
 • E. Kowalewski, D. Fuchs, W. W. Mogilski, M. Serwach, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, wyd. III. Bydgoszcz-Toruń 2006.
 • E. Kowalewski, M. Ziemiak, przy współpracy W. W. Mogilskiego, Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce [wykaz z komentarzem], PIU, Warszawa 2013.
 • E. Kowalewski, Węzłowe problemy ubezpieczeń obowiązkowych w perspektywie przyszłego Kodeksu ubezpieczeń, System prawny ubezpieczeń obowiązkowych. Przesłanki i kierunki reform, (red.) E. Kowalewski, W. W. Mogilski, TNOiK Toruń 2014.
 • E. Kowalewski, W. W. Mogilski, Założenia i warianty reformy prawa ubezpieczeń obowiązkowych (w:) System prawny ubezpieczeń obowiązkowych. Przesłanki i kierunki reform, (red.) E. Kowalewski, W. W. Mogilski, TNOiK Toruń 2014.
 • M. Krajenta, P. Pawlak, Sprawozdanie z konferencji "System prawny ubezpieczeń obowiązkowych - przesłanki i kierunki reform" (Warszawa, 15 maja 2014 roku), "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 2014 nr 2.
 • W. W. Mogilski, Ubezpieczenia obowiązkowe w polskim systemie prawnym, "Prawo Asekuracyjne", 1997 nr 1.
 • W. W. Mogilski, Zagadnienia legislacyjne ubezpieczeń obowiązkowych w Kodeksie ubezpieczeń (w:) O potrzebie polskiego Kodeksu ubezpieczeń (red.) E. Kowalewski, TNOiK Toruń 2009.
 • W. W. Mogilski, Ubezpieczenia obowiązkowe i inne formy przymusu ubezpieczenia w ustawodawstwie polskim, (w:) Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce [wykaz z komentarzem], opr. E. Kowalewski i M. Ziemiak, przy współpracy W. W. Mogilskiego, PIU, Warszawa 2013.
 • W. W. Mogilski, O potrzebie reformy systemu prawnego ubezpieczeń obowiązkowych (w:) Ubezpieczenia budynków od ryzyk katastroficznych. Aspekty prawno-ekonomiczne, (red.) E. Kowalewski, TNOiK Toruń 2013.
 • W. W. Mogilski, Pojęcie ubezpieczenia obowiązkowego w kontekście form przymusu ubezpieczenia, (w:) System prawny ubezpieczeń obowiązkowych. Przesłanki i kierunki reform (red.) E. Kowalewski, W. W. Mogilski, Toruń 2014.
 • M. Orlicki, Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • M. Orlicki, Ubezpieczenia obowiązkowe - czas na zmiany, internetowy "Dziennik Ubezpieczeniowy" Nr 3490 z 14.05.2014.
 • Z. Radwański, Teoria umów, PWN Warszawa, 1977.
 • T. Szumlicz, Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Bydgoszcz-Warszawa 2005.
 • B. Wojno, Koncepcja ubezpieczenia obowiązkowego w prawie polskim, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 2005 nr 9-10.
 • B. Wojno, Wprowadzanie ubezpieczeń obowiązkowych - aspekty konstytucyjne (w:) System prawny ubezpieczeń obowiązkowych. Przesłanki i kierunki reform, (red.) E. Kowalewski, W. W. Mogilski, Toruń 2014.
 • M. P. Ziemiak, Stan ubezpieczeń obowiązkowych i innych ubezpieczeń przymusowych w ustawodawstwie polskim, (w:) System prawny ubezpieczeń obowiązkowych. Przesłanki i kierunki reform, (red.) E. Kowalewski, W. W. Mogilski, Toruń 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435142

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.