PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 39--49
Tytuł artykułu

Ochrona słusznych interesów ubezpieczonych a prawa ubezpieczycieli

Warianty tytułu
Rights of Insurers and the Protection of Legitimate Interests of Insureds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest omówienie i przeanalizowanie problematyki związanej z ostatecznie nie wprowadzonym przepisem do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, dotyczącym stworzenia ustawowego prawa odstąpienia od umowy ubezpieczenia na życie, w której wysokość świadczenia jest ustalana w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe. W szczególności analizie została poddana ewentualna możliwość wprowadzenia takiego przepisu do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz skutki jakie niosłaby za sobą proponowana zmiana.
Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętej próbie analizy wskazanego przepisu, odnosi się do zgodności projektowanej zmiany z Konstytucją RP, a mianowicie zgodności z zasadą lex retro non agit, zasadą demokratycznego państwa prawnego, wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP i wywiedzioną z niej zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa oraz stanowionego przez nie prawa, a także poszanowania ochrony interesów w toku.
Całość rozważań osadzona została w ramach teoretycznych, tj. przeanalizowano przy pomocy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz doktryny prawa wpływ ewentualnych zmian na konstytucyjne prawa podmiotów (ubezpieczających, ubezpieczonych i zakładów ubezpieczeniowych), na które przedmiotowa zmiana wpływałaby. Przeprowadzenie wnikliwej analizy pozwoliło na wysnucie wniosków, które definitywnie wskazują na niekonstytucyjność omawianego przepisu w świetle zasad wynikających z art. 2 Konstytucji RP. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper discusses and analyses the issues connected with the provision introducing the statutory right of cancellation of a life insurance contract with benefits calculated on the basis of specific indices or other basic values, which has been included in the Insurance and Re-insurance Activity Bill but ultimately has never been incorporated into the Act. A particular focus was placed on the possibility of incorporating such a provision in the Insurance and Re-insurance Activity Act and possible implications of such a change. The primary question raised in this paper concerns the compliance of the proposed amendment with the Polish Constitution, and specifically with the principle of lex retro non agit, the principle of a democratic state ruled by law laid down in Article 2 of the Constitution, as well as the obligation to protect a citizen's trust to the state and the law the state creates, and to respect the principle of protection of ongoing transactions.
The whole discussion is set in a theoretical framework: the authors use the case-law of the Constitutional Tribunal and legal scholarship to review the impact of possible changes on constitutional rights of affected entities (policyholders, insureds and insurance companies).
That thorough analysis led to a conclusion that the said provision is clearly unconstitutional in light of the principles enshrined in Article 2 of the Polish Constitution. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
39--49
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej; Kancelaria Radcowska Chmaj i Wspólnicy
  • Krajowa Rada Sądownictwa
Bibliografia
  • Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2013, s. 107.
  • P. Czarnek: Zasada państwa prawa, (w:) Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. D. Dudek, Warszawa 2009, s. 173-175.
  • W. Sokolewicz, Komentarz do art. 2 Konstytucji (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 2004, s. 43.
  • T. Pietrzykowski, Wsteczne działanie prawa i jego zakaz, Kraków 2004, s. 94.
  • J. Jaskiernia: Zasady demokratycznego państwa prawnego w Sejmowym postępowaniu ustawodawczym, Warszawa 1999, s. 286 i nast.
  • B. Banaszak: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 24.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435154

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.