PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 24 Patterns of Local Development. Wzorce rozwoju lokalnego | 5--16
Tytuł artykułu

RIS-Mersin Project : the First Regional Innovation Strategy in Turkey and its Spatial Dimensions

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Projekt RIS-Mersin : pierwsza regionalna strategia innowacji w Turcji i jej wymiar przestrzenny
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Mersin to stosunkowo młode miasto tureckie. Mimo, że jego historia sięga zaledwie XIX wieku, to już doświadczyło bardzo istotnych zmian w strukturze urbanistycznej i gospodarczej. Mersin jako miasto portowe jest główną bramą do Anatolii i na Bliski Wschód. Charakter Mersin ukształtował się poprzez budowę nowego portu w 1962 roku, a także orientację preferencji ekonomicznych w kierunku eksportu począwszy od 1980 roku. Rezultatem tych działań było zwiększenie obrotów handlowych, a także pojawienie się nowych działalności gospodarczych. Kolejne znaczące zmiany w lokalnej gospodarce miały miejsce po wojnie w Zatoce Perskiej w 1990 roku, kiedy to zanotowano radykalne spadki transakcji handlowych z krajami Bliskiego Wschodu. W 2006 roku stworzono dla Mersin pierwszą regionalną strategię innowacji w Turcji - RIS-Mersin, która miała na celu zmianę tendencji spadkowej lokalnej gospodarki oraz przyspieszenie rozwoju lokalnego. Strategia bazowała na idei innowacyjności jako kluczowego czynnika rozwoju lokalnego. Celem niniejszego opracowania jest krytyczna ocena regionalnej strategii innowacji dla miasta Mersin i jej wymiaru przestrzennego w kontekście rozwoju lokalnego. Sukcesy i porażki tej strategii dostarczają ważnej lekcji dla innych regionów zmierzających do implementacji takich strategii. (abstrakt oryginalny)
EN
Mersin is a relatively new city in Turkey. Although it only dates back to the first decades of the 19th century, it has experienced significant changes in its urban economic structure. Being established as a port city, Mersin has been a major gate for Anatolia and Middle-East. This character has been supported by construction of a new port in 1962 and introduction of new macro-economic preferences towards export-oriented economic development in 1980, both of which not only have increased the number of foreign trade and logistics activities but also have enriched the urban economic structure with new economic activities. With the Persian Gulf Crisis in 1990 and the following embargo, however, there occurred drastic changes in local economic life of Mersin. Logistics activities started to lose their significance due to radical decreases in transactions with Middle-Eastern countries. In 2006, the first regional innovation strategy in Turkey was prepared as the end product of RIS-Mersin Project in order to change downward trends of local economy and trigger local development opportunities. The strategy depends on the idea that innovation is a key-factor for local development. The aim of this study is critical evaluation of this regional innovation strategy and its spatial dimension within the context of local development. Successes and failures of this strategy provide important lessons for other regions aiming to produce such strategies. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Mersin University, Turkey
Bibliografia
 • Bölgesel İnovasyon Stratejisi Hazırlama Kılavuzu - Aşama 0, 2005, Avrupa Yenilikçi Bölgeler Ağı, Mersin.
 • Bölgesel İnovasyon Stratejisi Hazırlama Kılavuzu - Aşama 2, 2007, Avrupa Yenilikçi Bölgeler Ağı, Mersin.
 • Cooke P., 1992, Regional Innovation Systems: Competitive Regulation in the New Europe, "Geoforum", 23(3), p. 365-382.
 • Cooke P., Uranga G.M., Etxebarria B., 1998, Regional Innovation Systems: An Evolutionary Perspective, "Environment and Planning A", 30, p. 1563-1584.
 • Drucker F.P., 1985, Innovation and Entrepreneurship, William Heinemann, London.
 • Elçi Ş., 2007, İnovasyon: Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı, Ankara.
 • Elçi Ş., Karataylı İ., Karata S., 2008, Bölgesel İnovasyon Sistemleri: Türkiye İçin Bir Model Önerisi, "Yayın", No. TÜSİAD-T/2008-12/477, Graphis Matbaa, Ankara.
 • Elliott J.E., 2005, Introduction to the Transaction Edition, [in:] Schumpeter J.A. (ed.), The Theory of Economic Development, Eleventh Printing, Transaction Publishers, New Brunswick.
 • Eraydın A., 2002, A Gateway Region That Looks For New Opportunities In Economic Development: The Assets And Problems Of The Region And The City of Mersin, [in:]The Problems of Urban Growth: Preserving While Developing, "Mimarlık Fakültesi Yayınları", 1, Mersin, p. 12-23.
 • Gök T., 2009, RIS Mersin Projesi Üzerine Bir Özet Değerlendirme, "Planlama", 3-4, p. 93-95.
 • Kara M., 2005, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Mersin Limanı'nın Gelişimi, [in:] Tarih İçinde Mersin: Kollokyum II, "Mersin Üniversitesi Yayınları", 14, Mersin, p. 130-135.
 • Köse S., 2002, 24 Ocak 1980 ve 5 Nisan 1994 İstikrar Programlarının Karşılaştırılması, [in:] Planlama Dergisi (DPT'nin Kuruluşunun 42. Yılı Özel Sayısı), http://file.setav.org/Files/Pdf/24-ocak-1980-ve-5-nisan-1994-istikrar-tedbirlerinin-degerlendirilmesi.pdf (last accessed: May, 2015).
 • Levent T., 2009, 1980'lerden 2000'lere Mersin Ekonomik Yapısındaki Değişmeler, [in:] Mersin Sempozyumu 2008 Bildiriler Kitabı, Cilt 2, Mersin, p. 1125-1143.
 • Levent T., 2010, Bir Hizmet Faaliyetinin Mekansallığı: Lojistik Sektörü İle İlgili İş Hizmetlerinin Mersin Kentindeki Mekansal Gelişimi Üzerine Görgül Bir Değerlendirme, "Planlama", 3-4, p. 63-81.
 • Levent T., Sarıkaya Levent Y., 2010, Bölgesel Gelişmede Ulus-Devletin Rolü: 1999-2009 Yılları Arası Kamu Yatırımları Üzerinden Bir Değerlendirme, "Megaron", 5(3), p. 1-13.
 • Levent T., Sarıkaya Levent Y., 2011, Türkiye'nin İlk Bölgesel Yenilik Stratejisi: RIS-Mersin Projesi, 1. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 22-23 Eylül 2011, Malatya, p. 177-184.
 • Levent T., Sarıkaya Levent Y., 2013, RIS-Mersin Projesi ve Mersin Bölgesel Yenilik Stratejisi: Yenilik Üzerine Yerel Bir Değerlendirme, VII. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 18-19 Ekim 2012, TÜCAUM, Ankara Üniversitesi.
 • Mersin İli Turizm Master Planı, 2010, Barlas İmar Planlama Müşavirlik Ltd. Şti.
 • Mersin İnovasyon Stratejisi 2006-2016, 2008, Mersin.
 • Mersin İnovasyon Stratejisi ve Eylem Planı, 2008, Mersin.
 • Mersin Lojistik Strateji Planı, 2009, Maestro Danışmanlık AŞ ve Atilla Yıldıztekin, Mersin.
 • Mersin Tarım Master Planı, 2011, Maestro Danışmanlık AŞ, Mersin.
 • Metin H., 2010, Social and Institutional Impacts of Mersin Regional Innovation Strategy: Stakeholders' Perspective, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, Ankara.
 • Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York.
 • Schmookler J., 1966, Invention and Economic Growth, Harvard University Press, Massachusetts.
 • Schumpeter J.A., 2005, The Theory of Economic Development, Eleventh Printing, Transaction Publishers, New Brunswick.
 • Steward D.J., 1996, Economic Recovery And Reconstruction In Postwar Beirut, "Geographical Review," 86(4), p. 487-504.
 • Türel A., 2002, Housing And Housing Industry In Mersin, [in:] The Problems of Urban Growth: Preserving While Developing, "Mimarlık Fakültesi Yayınları", 1, Mersin, p. 1-11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435216

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.