PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 24 Patterns of Local Development. Wzorce rozwoju lokalnego | 17--27
Tytuł artykułu

The Conception of Embeddedness in Research on Local Development: a Study of Sieraków

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Koncepcja zakorzenienia w badaniach nad rozwojem lokalnym - studium Sierakowa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono koncepcję zakorzenienia, która jest nowym spojrzeniem na możliwość rozwoju lokalnego obszarów wiejskich w oparciu o występujące tam zasoby endogenne oraz mechanizm stymulowania społeczności. W tym kontekście pokazane zostały warunki i zasoby gminy miejsko-wiejskiej Sieraków położonej w północno-zachodniej części województwa wielkopolskiego, które przyczyniają się do jej rozwoju lokalnego. Sieraków w oparciu o zasoby przyrodnicze jest gminą wypoczynkową, stanowiąc turystyczne zaplecze Poznania. Przystosowanie walorów do użytkowania turystycznego wymaga podjęcia odpowiednich zorganizowanych działań, które z jednej strony powinny ułatwiać i uatrakcyjniać ich zwiedzanie, drugiej - zabezpieczać przed niszczeniem przez turystów obszarów cennych przyrodniczo. Gmina Sieraków jest przypadkiem dobrze ilustrującym praktyczne zasady zakorzenienia opartego na kompleksowej usłudze turystycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the conception of embeddedness, which offers a new look at the development of rural areas based on their endogenous resources and the stimulation of their communities. The case in point will be the conditions and resources of the commune of Sieraków, located in the north-western part of Wielkopolska voivodeship in Poland, that contribute to its local development. Ways will be presented of reinforcing embeddedness, so as to help the commune keep as much as possible of the value added produced by the activity (agricultural and non-agricultural) of its residents, assisted by an efficient use of endogenous resources and geared to its further development. (original abstract)
Twórcy
 • Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
Bibliografia
 • Adamski T., Gorlach K., 2007, Koncepcja rozwoju neo-endogennego, czyli renesans znaczenia wiedzy lokalnej (Conception of neo-endogenous development, or the revival of the importance of local knowledge), [in:] Gorlach K., Niezgoda M., Seręga Z. (eds), Socjologia jako służba społeczna. Pamięci Władysława Kwaśniewicza, Wydawnictwo UJ, Kraków, p. 137-150.
 • Choiński A., 2007, Limnologia fizyczna Polski (Physical limnology of Poland), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii (Methodological and theoretical foundations of geography), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Dicken P., Kelly P.F., Olds K., Yeung H.W.-C., 1994, The local embeddedness of transnational corporations, [in:] Amin A., Thrift N. (eds), Globalization, institutions and regional development in Europe, Oxford University Press, Oxford, p. 23-45.
 • Dicken P., Malmberg A., 2001, Firms in territories: A relational perspective, "Economic Geography", 77(4), p. 345-363.
 • Dicken P., 2004, Geographers and ‚globalization': (yet) another missed boat?, "Transactions of the Institute of British Geographers", 29(1), p. 5-26.
 • Domański B., 2003, Transnational corporations in Polish manufacturing. Their embeddedness and impact on Poland's role in the European economy, [in:] Kukliński A., Skaza B.(eds), Europe in the perspective of global change, The Polish Association for the Club of Rome, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Warszawa, p. 315-322.
 • Domański B., 2004, Local and regional embeddedness of foreign industrial investors in Poland, [in:] Paszkowski M. (ed.), Effectiveness, geographical space, quality of life, "Prace Geograficzne", 114, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, p. 37-54.
 • Grabher G., 1994, The disembedded regional economy: The transformation of East German industrial complexes into Western enclaves, [in:] Amin A., Thrift N. (eds), Globalization, institutions and regional development in Europe, Oxford University Press, Oxford, p. 177-195.
 • Granovetter M., 1985, Economic action and social structure: The problem of embeddedness, "American Journal of Sociology", 91(3), p. 481-510.
 • Grzeszczak J., 1999, Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej (Growth poles and forms of polarised space), "Prace Geograficzne", 173, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Hess M., 2004, 'Spatial' relationships? Towards a reconceptualization of embeddedness, "Progress in Human Geography", 28(2), p. 165-186.
 • Jasiński J., Michalska S., Śpiewak R., 2014, Rynki zakorzenione - koncepcja uruchomienia mechanizmów lokalnego rozwoju (Embedded markets: A conception of starting local development mechanisms), "Wieś i Rolnictwo", 3(164), p. 105-123.
 • Kaczmarek U., 2014, Baza noclegowa i ruch turystyczny (Accommodation base and tourist traffic), [in:] Kołodziejczak A. (ed.), Strategia rozwoju turystyki w gminie Sieraków do 2020 r., CD version, p. 32-36.
 • Oinas P., 1998, The embedded firm? Prelude for a revived geography of enterprise, "Acta Universitatis Oeconomicae Helsingiensis", A-143, Helsinki School of Economics and Business Administration, Helsinki.
 • Park S.O., 1996, Networks and embeddedness in the dynamic types of new industrial districts, "Progress in Human Geography", 20(4), p. 476-493.
 • Polanyi K., 1944, The great transformation: The political and economic origins of our time, Beacon Press, Boston.
 • Saxenian A., 1994, Regional advantage: Culture and competition in Silicon Valley and Route 128, Harvard University Press, Cambridge.
 • Stachowiak K., 2011, Rola koncepcji zakorzenienia w geograficznych badaniach nad globalizacją (Role of the concept of embeddedness in geographical research on globalization), Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 1, p. 83-99.
 • Strategia rozwoju turystyki w gminie Sieraków do 2020 roku (Strategy for the development of tourism in the commune of Sieraków until 2020), 2015, CD version.
 • Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji (The spatial adaptation of industry in Poland in the conditions of transformation), "Seria Geografia", 61, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Stryjakiewicz T., 2004, Sieci gospodarcze w Polsce w warunkach transformacji (Economic networks in Poland in the conditions of transformation), [in:] Parysek J. (ed.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, p. 25-44.
 • Szromek A., 2012, Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej (Indices of the tourist function. The conception of an index of a tourist and spa function), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435222

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.