PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 81--95
Tytuł artykułu

Europejski system nadzoru finansowego a unijny mandat krajowych organów nadzoru - wybrane aspekty

Warianty tytułu
Selected Aspects of the European System of Financial Supervision and the EU Mandate of Domestic Supervisory Authorities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest analiza charakteru prawno-instytucjonalnego europejskiego systemu nadzoru oraz unijny mandat krajowych organów nadzoru. Innymi słowy jest to odniesienie się do zakresu praw i obowiązków organów nadzoru finansowego, wywodzonych z bezpośrednio i pośrednio skutecznych aktów prawa pochodnego UE. Problemem szczegółowym poddanym analizie jest charakter prawny rozporządzenia i dyrektywy (w oparciu o przykłady relewantnych dla poruszanej tematyki rynku ubezpieczeń aktów prawnych). Szczególna uwaga skupiona zostanie także na znaczeniu prawa miękkiego (zalecenia i wytyczne), a zwłaszcza na skutku, jaki wywierają te akty w krajowym porządku prawnym, z uwzględnieniem relewantnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Osią rozważań jest pytanie, czy regulacje przyjęte w postaci zalecenia, adresowane do krajowych organów nadzoru, stanowić mogą podstawę prawną dla tych organów do wydawania wytycznych dla zakładów ubezpieczeń, niezależnie od istnienia odpowiedniego upoważnienia w ustawodawstwie krajowym, i na ile powinny one wciąż uwzględniać krajowe uwarunkowania prawne.
Stawianą w artykule tezą jest, że w Unii Europejskiej rośnie wpływ niewiążących źródeł prawa - w tym także na działania organów krajowych, które są coraz silniej i jednoznacznie zobowiązane w swych działaniach uwzględniać wytyczne organów UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to review the legal and institutional nature of the European system of supervision and the "EU mandate" of domestic supervisory authorities. To put it differently, the paper refers to the scope of rights and obligations of financial supervision authorities derived from, indirectly and directly effective, enactments of European secondary law. A detailed analysis has been made of the legal characteristics of a regulation and directive (based on legal acts relevant to the discussed issues of the insurance market). A major focus has been placed on the importance of soft law (recommendations and guidelines), and in particular on the effect these acts have on domestic legal systems, which includes a review of the relevant case-law of the European Court of Justice. The centre of discussion is the question whether regulations adopted in the form of a recommendation directed towards domestic supervisory authorities may be used by these authorities as a legal basis for issuing guidelines for insurance companies, irrespectively of any applicable authorisation specified in domestic law and whether such regulations should pay heed to domestic legal conditions.
It is argued in the paper that as non-binding sources of law become increasingly more influential within the European Union, they also affect operations of domestic authorities which are obliged to follow the guidelines of the EU bodies in their operations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
81--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Busuioc M., Rule-Making by the European Financial Supervisory Authorities: Walking a Tight Rope, "European Law Journal", 2013 nr 1.
 • Fedorowicz M., Michór A., O charakterze prawnym decyzji nowych europejskich organów nadzoru nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej [w:] "Europejski Przegląd Sądowy", 2011 nr 11.
 • Fedorowicz M., Współpraca między Europejskimi Urzędami Nadzoru Finansowego a Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym w UE [w:] E. Fojcik-Mastalska, E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Nadzór nad rynkiem finansowym. Aktualne tendencje i problemy dyskusyjne, Wrocław 2011.
 • Grzeszczak R., Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 • Jakubek-Lalik J., Politycy i urzędnicy w koordynowaniu krajowej polityki europejskiej [w:] "Kontrola Państwowa", Nr 6 (323), listopad-grudzień 2008.
 • Klabbers J., The Undesirability of Soft Law [w:] "Nordic Journal of International Law" No 67/1998.
 • Lehmann M., Manger-Nestler C., Die Vorschläge zur neuen Architektur der europäischen Finanzaufsicht [w:] "Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht", 2010 nr 3.
 • Michór A., Administracyjnoprawne formy ingerencji Europejskich Organów Nadzoru na rynku finansowym Unii europejskiej [w:] "Ekonomia i Prawo", 2014.
 • Nowak-Far A., Stosowanie acquis de l'Union przez administrację publiczną państw członkowskich Unii Europejskiej, [w:] J. Czaputowicz (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Warszawa 2008.
 • Senden L., Soft Law in European Community Law, Hart Publishing 2004.
 • Supernat J., Administrowanie przez sieć, [w:] Administracja publiczna - obywatel, społeczeństwo, państwo, A. M. Sosnowski (red.), Wrocław 2006.
 • Wróbel A., Europeizacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym a autonomia proceduralna państw członkowskich Unii Europejskiej [w:] I. Rzucidło (red.) Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Lublin 2011.
 • Zalcewicz A., Zmiany struktury instytucjonalnej i koncepcji nadzoru nad jednolitym rynkiem finansowym UE, [w:] A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2010.
 • Zieliński M., Agencje wykonawcze UE [w:] "Europejski Przegląd Sądowy", 2014 nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435228

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.