PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 6 | 7--26
Tytuł artykułu

Znaczenie kapitału ludzkiego i społecznego w rozwoju regionalnym na przykładzie Finlandii

Warianty tytułu
The Importance of Human and Social Capital in the Regional Development:the Case Study of Finland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem publikacji było przedstawienie najważniejszych elementów teorii kapitału ludzkiego i społecznego w odniesieniu do rozwoju regionalnego. W opracowaniu przyjęto założenie, że kapitał ludzki ma istotny wpływ na wzrost i rozwój gospodarczy oraz że jego rozwojowi sprzyja aktywna polityka państwa i regionu. Przedmiotem polityki państwa powinno być inwestowanie w edukację, a także kształtowanie zdrowych stosunków społecznych opartych na zaufaniu, umożliwiających rozwój przedsiębiorczości i zwiększających wydajność. Regiony natomiast powinny się skupić na zapewnieniu odpowiednich warunków dla utrzymania i przyciągania ludzi o wysokim potencjale intelektualnym i kreatywnym, ponieważ to oni stanowią siłę sprawczą regionalnego wzrostu gospodarczego. W niniejszej pracy posłużono się przykładem Finlandii, która dzięki umiejętnemu zarządzaniu władz publicznych osiągnęła spektakularny sukces gospodarczy na przełomie XX i XXI wieku. Z kraju peryferyjnego, którego gospodarka była oparta na eksploatacji zasobów leśnych i produkcji rolnej, stała się jedną z najbardziej nowoczesnych i konkurencyjnych gospodarek o wysokim poziomie kapitału ludzkiego i społecznego. W podsumowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości przeniesienia niektórych fińskich rozwiązań do Polski. Czy możliwe jest zbudowanie gospodarki o wysokim potencjale kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce? (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the publication is to present the most important elements of human and social capital theory in relation to regional development. The study assumes that human capital has a significant impact on economic growth and development and that its development is supported by an active policy of the state and the region. The subject of state policy should be investing in education, but also the reinforcement of healthy social relations based on trust, enabling the development of entrepreneurship and increasing productivity. Regions, however, should focus on providing adequate conditions for maintaining and attracting people with high intellectual and creative potential, because they are the driving force behind regional economic growth. In this paper, the example of Finland was used, which, thanks to the skillful management of the public authorities, has achieved spectacular economic success at the turn of the twentieth and twenty-first centuries. From a peripheral country whose economy was based on the exploitation of forest resources and agricultural production, it has become one of the most modern and competitive economies, with high levels of human and social capital. In the conclusion, the possibility was discussed of transferring some of the Finnish solutions to Poland. Is it possible to create an economy with high potential of human and social capital in Poland? (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
7--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Becker, G., 1962, Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, Journal of Political Economy, no. 70.
 • Bourdieu, P., 1986, The Forms of Capital, w: Richardson, J.G. (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, Westport.
 • Bratnicki, M., Strużyna, J. (red.), 2001, Przedsiębiorczość i kapitałintelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Coleman, J., 1988, Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology, vol. 94. Supplement: Organizations and Institutions. Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, s. S95-S120.
 • Cooke, P., 1992, Regional Innovation Systems: Competitive Regulation in the New Europe, Geoforum.
 • Cote, S., 2001, The Contribution of Human and Social Capital, Canadian Journal of Policy Research, vol. 2.
 • Domański, R.S., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Drucker, P., 1994, The Age of Social Transformation, The Atlantic Monthly, Novem- ber, s. 53-58.
 • Etzkowitz, H., 2002, The Triple Helix of University-Industry-Government, Implications for Policy and Evaluation , Science Policy Institute, Stockholm, Working Paper, no. 11.
 • Eurostat, 2013, Europe in Figures. Eurostat Yearbook 2013, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Eurostat, 2015, Database. Patent applications to the EPO bypriority year, per million of inhabitants , http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [dostęp: 30.01.2015].
 • Faggian, A., McCann, P., 2009, Human Capital and Regional Development, w: Handbook of Regional Growth and Development Theories, Edward Elgar, Northampton.
 • Florida, R., 2002, The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, Basic Books, New York.
 • Florida, R., 2003, City and The Creative Class, City and Community, vol. 2, iss. 1, s. 3-19.
 • Friedmann, J., 1966, A General Theory of Polarized Development, w: Hansen, N.M. (ed.), Growth Centres in Regional Economic Development, Free Press, New York.
 • Fukuyama, F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Grzeszczak, J., 2007, Teoria biegunów wzrostu w warunkach polskich: przeszłość i teraźniejszość, w: Lach, J., Borowic, M., Rachwał, T. (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krako- wie, Kraków.
 • Häyrinen-Alestalo, M., Pelkonen, A., Teräväinen, T., Waltari, S., 2006, Integrating Regional Policy with Technology Policy - The Experience of Finland, Fennia, vol. 184, no. 1, s. 3-17.
 • Herbst, M. (red.), 2007, Kapitał ludzki i społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Hirschman, A.O., 1958, The Strategy of Economic Development, Yale University Press, New Haven.
 • Jabłoński, Ł., 2012, Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa.
 • Jałowiecki, B., Szczepański, M., 2002, Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy.
 • Janc, K., 2009, Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Jauhiainen, J., 2007, Regional and Innovation Policies in Finland- Towards Convergence and/or Mismatch?, Regional Studies, vol. 42, iss. 7, s. 1031-1045.
 • Knack, S., Keefer, P., 1997, Does Social Capital Have an Economic Payoff ? A Cross-country Investigation , Quarterly Journal of Economics, vol. 112, no. 4, s. 1251-1288.
 • Kożuch, B., 2001, Inwestowanie w kapitał ludzki a rozwój gospodarki , w: Kotowicz-Jawor, J. (red.), VII Kongres Ekonomistów Polskich, t. IV, Przedsiębiorczość i konkurencja , J., PTE, Warszawa.
 • Machlup, F., 1962, The Production and Distribution of Knowledge in United States, Princeton University Press, Princeton.
 • Ministerstwo Gospodarki i Zatrudnienia Finlandii, 2014, The Innovative Cities Programme (INKA), https://www.tem.fi/en/innovations/strategic_centres_and_ clusters/innovative_cities_programme_%28inka%29 [dostęp: 30.01.2015].
 • Myrdal, G., 1957, Economic Theory and Under-developed Regions, Gerald Duck- words, London.
 • OECD, 1998, Human Capital Investment, An international Comparison , OECD Publishing.
 • Przybysz, J., Sauś, J., 2004, Kapitał społeczny, Szkice socjologiczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Psacharopoulos, G., Wiles, P., 1981, Early Education, Ability and Earning Capacity, International Journal of Social Economics, vol. 7, no. 3, s. 132-136.
 • Putnam, R., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, tłum.. J. Szacki, Znak, Kraków.
 • Rogers, M., 2003, A Survey of Economic Growth, The Economic Record, vol. 79, no. 244, s. 112-135.
 • Romer, P.M., 1990, Endogenous Technological Change, Quarterly Journal of Econo- mics, vol. 98, s. S71-S102.
 • Special Report. The Nordic Countries, 2013, The Economist, February, 2nd.Storper, M., 1995, The Resurgence of Regional Economics, Ten Years Later: The Region as a Nexus of Untraded Interdependencies , European Urban and Regional Studies, vol. 2, no. 3, s. 191-221.
 • Szczepański, M.S., 1989, Modernizacja, rozwój zależny, rozwój endogenny. Socjologiczne studium rozwoju społecznego , Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Sztabiński, P.B., Sztabiński, F. (red.), 2014, Polska - Europa.Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012 , Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435246

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.