PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 89 | 521--537
Tytuł artykułu

Uwarunkowania gospodarki odpadami w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conditions of Waste Management for the Disposal of Asbestos and Products Containing Asbestos
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Do azbestów należą minerały o budowie włóknistej oraz udowodnionym działaniu kancerogennym. Przepisy określające zasady bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest narzuciły wiele obowiązków, zarówno na właścicieli obiektów i urządzeń, gdzie został użyty azbest, jak i na prowadzących wszelkiego rodzaju prace, związane z usuwaniem bądź transportem czy umieszczaniem na składowisku wyrobów i odpadów azbestowych. W artykule omówiono aspekty prawne, techniczne, organizacyjne i ekonomiczne gospodarki odpadami azbestowymi. Podano przykłady firm utylizujących te odpady.(abstrakt oryginalny)
EN
Asbestos are minerals on the fiberous construction and proven carcinogenic action. Regulations determining the principles safe handling of the products and wastes containing asbestos have imposed a number of obligations. This applies to owners of buildings and equipment, where has been used asbestos and conducting all kinds of work related to the removal or transport or the posting on the landfill of waste and asbestos. The article discusses the aspects: legal, technical, organizational and economic of asbestos waste management. Are shown examples of companies disposed of fibrous waste.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
521--537
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Bendkowski J., Wengierek M.: Logistyka odpadów, tom 1. Politechnika Śląska, Gliwice 2002.
 • 2. Bendkowski J., Wengierek M.: Logistyka odpadów, tom 2. Politechnika Śląska, Gliwice 2004.
 • 3. http://aton.com.pl, dokumentacja firmy, wywiad.
 • 4. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku, Warszawa, maj 2012.
 • 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 roku Nr 8, poz. 31).
 • 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie pod-ziemnych składowisk odpadów (Dz.U. Nr 110, poz. 935 z dnia 22 czerwca 2005 roku).
 • 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 roku (Dz.U. Nr 76, poz. 494) w zakresie przekazywania i dysponowania środkami pochodzącymi z funduszy wspólnotowych.
 • 8. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2013 roku, poz. 21, 888, 1238).
 • 9. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 101, poz. 628, z późn. zm.).
 • 10. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 roku. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
 • 11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627).
 • 12. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085).
 • 13. Wengierek M.: Analiza i ocena gospodarki odpadami komunalnymi w wybranych miastach regionu śląskiego. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 78. Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
 • 14. www.bazaazbestowa.pl.
 • 15. www.mg.gov.pl.
 • 16. www.mos.gov.pl/g2/big/2009_07/a42c793790c3e0df5e1e97573fecbec7.pdf.
 • 17. www.polskabezazbestu.pl.
 • 18. www.prawomiejscowe.pl/ins tu on/17651/legalact/1/17651/htmlpreview.
 • 19. www.rot.pl, dokumentacja firmy, wywiad.
 • 20. www.spsieradz.finn.pl/res/serwisy/bip-spsieradz/komunikaty.
 • 21. www.stat.gov.pl/katow/69_125_PLK_HTML.htm.
 • 22. www.swarzedz.pl/leadmin/Pliki_info/azbest_opis.pdf.
 • 23. Pawluk K.: Nowe metody unieszkodliwiana odpadów budowlanych zawierających azbest. Przegląd Naukowy "Inżynieria i Kształtowanie Środowiska", nr 49(3), 2010.
 • 24. Cedzyńska K., Kołaciński Z., Sroczyński W.: Przekształcenie materiałów azbestowych w materiał przyjazny środowisku. Zeszyty Naukowe, s. Chemia, z. 142. Politechnika Śląska, Gliwice 2001.
 • 25. Kusiorowski R., Zaremba T., Piotrowski J., Jung T.: Zastosowanie odpadów azbestowych w masach ceramicznych do produkcji ceramiki budowlanej. "Materiały Ceramiczne", nr 66(3). Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435260

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.