PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 5 | 39--50
Tytuł artykułu

Zachowania przedsiębiorcze właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Entrepreneurial Behavior of Owners of Small and Medium-Sized Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorczość - z jej wielowątkowym i interdyscyplinarnym charakterem jest obszarem wielu badań, analiz i interpretacji. Celem artykułu jest spojrzenie na przedsiębiorczość w kontekście zachowań właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności - analiza podejmowanych przez przedsiębiorców działań w obliczu identyfikowanych przez nich barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej. Autorzy artykułu podejmują próbę oceny na ile zachowania przedsiębiorców mają charakter reakcji na dostrzegane problemy, na ile zaś są to działania wyprzedzające w stosunku do mogących pojawić się barier w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz czy na zachowania te wpływa klasa wielkości podmiotu oraz samoocena zadowolenia właściciela z opłacalności prowadzonej działalności gospodarczej. Tłem do rozważań w tym zakresie są wyniki prowadzonego przez Urząd Statystyczny w Kielcach reprezentacyjnego badania podmiotów małych i średnich. Autorzy tekstu odwołują się także do innych badań empirycznych dotyczących problematyki rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
Entrepreneurship - with its multi-trended and multi-disciplinary nature - is an area of many studies, analysis and interpretation This article aims to look at entrepreneurship in the context of the behavior of the owners of small and medium-sized enterprises, in particular - the analysis the entrepreneurs' activities in the face of identified barriers to their business. The authors attempt to assess whether the behavior of entrepreneurs is reacting to perceived problems or it is early intervention in relation to barriers that may arise to doing business and whether such behavior is affected by size of the entity and self-satisfaction of profitability business activity. The background to the discussion are the results of conducted by the Statistical Office in Kielce sample survey of small and medium-sized enterprises The authors also refer to other empirical research on issues of development of small and medium-sized enterprises in Poland.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
39--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Urząd Statystyczny w Kielcach
 • Urząd Statystyczny w Kielcach
 • Urząd Statystyczny w Kielcach
Bibliografia
 • 1. Chomątowska М., Chomątowski S., (2003), Bariery rozwoju polskich przedsiębiorstw, w: Prace z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 • 2. Dąbrowski T.J., (2013), Zarządzanie wartością klienta na rynku instytucjonalnym. Koncepcja i bariery jej stosowania w sektorze MSP, Marketing i Rynek, 2013/1
 • 3. Dzierżanowski W., (2001), Bariery rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Polska w Europie 2000- polskie nauki zarządzania wobec wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Szkoły Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa
 • 4. GUS, (2001), Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 1995-1999. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa
 • 5. GUS, (2015), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014r, Warszawa
 • 6. Janasz W., (2004), Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2004
 • 7. Koźmiński K., (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa
 • 8. Matusiak K., Matusiak M., (2007), Pojęcie i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości akademickiej, w: Ekonomiczne problemy usług, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007/8
 • 9. Piasecki B. (red), (2001), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź
 • 10. Shane S., (2003), A General Theory of Entrepreneurship: The Individual - Opportunity Nexus, Edward Elgar Pub., Northampton
 • 11. Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (red), (2015), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-1014, PARP, Warszawa
 • 12.http://polish.doingbusiness.Org/~/media/GIAWB/DoingBusiness/Documents/Subnational-Reports/ DB15-Poland-polish.pd
 • 13. http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/poland
 • 14.http://www.listabarier.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435262

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.