PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
15 (2016) | nr 2 | 49--61
Tytuł artykułu

The Importance of Selected Determinants of Assets Reproduction in Agricultural Holdings in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Znaczenie wybranych determinant procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The main aim of this article is to identify the importance of the determinants that shape processes of reproduction of assets (fixed assets excluding land) in agricultural holdings in Poland conducting agricultural accountancy (FADN). The temporal scope of the analysis covers the period 2004-2012. One has stated that in a situation of economic growth the level of assets reproduction also noticeably improved; whereas the economic downturn was accompanied by impairment of those processes and dominance of narrowed reproduction. The influence of on reproduction processes of assets in agricultural holdings take place mainly on the channel: the conditions of business outlook-reproduction and productive resources - production - income - propensity to invest-reproduction. Among resource factors, one of relatively more importance in shaping of reproduction processes is capital factor. The level of education of farm manager also differentiated the scale of reproduction processes. (original abstract)
Głównym celem artykułu jest rozpoznanie znaczenia determinant kształtujących procesy reprodukcji w gospodarstwach rolnych w Polsce prowadzących rachunkowość rolną FADN. Zakres czasowy analiz odnosi się do okresu 2004-2012. W sytuacji poprawy koniunktury miała miejsce wyraźna poprawa jeśli chodzi o dynamikę reprodukcji majątku, natomiast jej pogorszeniu towarzyszyło osłabienie tych procesów i dominacja reprodukcji zawężonej. Oddziaływanie na procesy reprodukcji majątku w gospodarstwach rolnych zachodzi głównie poprzez kanały: warunki koniunktury - reprodukcja oraz zasoby produkcyjne - produkcja - dochody - skłonność do inwestycji - reprodukcja. Spośród czynników zasobowych relatywnie wyraźne zależności oddziaływania zaobserwowano w przypadku czynnika kapitału (wartość środków trwałych z wyłączeniem ziemi). Czynnikami sprzyjającymi procesom reprodukcji był także wyższy stopień wykształcenia zarządzającego gospodarstwem rolnym oraz skala dywersyfikacji profilu działalności w gospodarstwie. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
49--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Baryshrikov, N.G., Samygin, D.J., Cherdantseva, E.A. (2011). Influence of the state support on conducting reproduction process in the agricultural organizations. Finance and Credit, 35 (467), 11-18.
 • Bollman, R.D., Whitener, L.A. Tung F.L. (1995). Trends and patterns of agricultural structural change: A Canada - US. Comparison. Canadian Journal of Agricultural Economic, Special Issue, 56.
 • Bryła, P. (2012). The characteristics of farmers applying for the EU investment support in Poland. Agricultural Economics - Czech, 1, 23.
 • Chand, R. (2000). Emerging trends and regional variations in agricultural investment and their implication for growth and equity. [In:] Policy Paper - National Centre for Agricultural Economics and Policy Research, 11, 11-67.
 • Czyżewski, A. (1986). Dochody rolnicze a procesy reprodukcji w gospodarce chłopskiej w okresie Polski Ludowej. Ekonomista, 4, 234 (in Polish).
 • Czyżewski, A. (1995). Makroekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w agrobiznesie. [In:] A. Czyżewski (ed.), Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali lokalnej. Wyd. ODR w Sielinku, Poznań (in Polish).
 • Czyżewski, A., Brelik A. (2015). Considerations on a land intrinsic productivity and its determinants in a sustainable agriculture. Acta Sci. Pol., Oeconomica, 14 (3), 39-48.
 • Defrancesco, E., Gatto, P., Runge F., Trestini, S. (2008). Factors affecting farmers` participation in agri-environmetal Measures: A northern Italy perspective. Journal of Agricultural Economics, 59 (1), 128.
 • Grabowski, S. (1991). Procesy reprodukcji w gospodarstwach indywidualnych. Wyd. PWRiL, Warszawa (in Polish).
 • Grzelak, A. (2014). Ocena procesów reprodukcji majątku w świetle wyników gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 57 (in Polish).
 • Grzelak, A., Seremak-Bulge, J. (2014). Porównanie wybranych metod badania koniunktury w rolnictwie w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, 124-128 (in Polish).
 • Józwiak, W. (2012). Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku. IERiGŻ, Warszawa (in Polish).
 • Józwiak, W., Kagan, A., Mirkowska, Z. (2012). Innowacje w polskich gospodarstwach rolnych, zakres ich wdrażania i znaczenie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 21-23 (in Polish).
 • Juszczyk, S. (2013). Amortyzacja w ekonomice agrobiznesu. Wyd. SGGW, Warszawa (in Polish).
 • Karanikolas, P., Martinos, N. (2007). The Modernization Process in Greek Agriculture: the case of investment aid. Agriculture Economics Review, 8 (1), 45.
 • Kata, R. (2011). Interwencjonizm kredytowy w rolnictwie a problem dostępu rolników do kredytu bankowego. Roczniki Nauk Rolniczych, G, 98 (2), 125 (in Polish).
 • Kłodziński, M. (2005). Kapitał ludzki, społeczny i kulturowy polskiej wsi. [In:] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Wyd. SGGW, Warszawa, 711-721 (in Polish).
 • Kulawik, J. (1997). Rozwój finansowy a wzrost i rozwój ekonomiczny w rolnictwie. Wyd. IERiGŻ, Warszawa (in Polish).
 • Makinen, H., Lahtinen L., Ylätalo M., Vehkamäki J. (2009). Measuring the success of Finnish family Farms. Acta Agriculturae Scandinavica, C, Food Economics, 6 (3-4), 185-196.
 • Moss, L.M., Barry, P.J., Ellinger, P.N. (1997). The competitive environment for agricultural bankers in the USA. Agribusiness, 13 (4), 431-444.
 • Phimister, E.P., Roberts, D., Gilbert, A. (2004). The dynamics of farms incomes. Journal of Agricultural Economics, 55 (2), 197-220.
 • Popławski, Ł. (2013). Ochrona Środowiska jako zawodność rynku - wybrane zagadnienia. Folia Pomaeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 301 (71), 103-111 (in Polish).
 • Sadowski, A., Giżycka, W. (2012). Charakterystyka gospodarstw korzystających ze wsparcia inwestycji modernizacyjnych i dostosowawczych na tle innych form pomocy Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1, 122-133 (in Polish).
 • Swinnen, J.F., Gow, H.R. (1999). Agricultural credit problems and policies during the transition to a market economy in central and eastern Europe. Food Policy, 24, 19-20.
 • Tomaszewski, M. (2003). Procesy reprodukcji majątku trwałego przedsiębiorstw. Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarkii Rynku, Szczecin (in Polish).
 • Virra, A-H., Pöder, A., Värnik, R. (2013). The Determinants of Farm Growth, Decline and Exit in Estonia. German Journal of Agricultural Economics, 62 (1), 52-64.
 • Von Braun, J. (1991). The links between agricultural growth, environmental degradation, and nutrition and health. [In:] S. Vosti, T. Reardon, U. von Feldafing (Eds), Agricultural sustainability. Growth and poverty alleviation: Issues and Policies. Germany, Deutsche Stiftung fur Internationale Entwicklung, 66-78.
 • Wilkin, J. (1998). Bariery edukacyjne i informatyczne. [W:] Rozwój obszarów wiejskich w Polsce, FAPA, Warszawa, 125 (in Polish).
 • Woś, A. (2000). Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988-1998. IERiGŻ, Warszawa (in Polish).
 • Zwolak, J. (2007). Rola środków trwałych w rolnictwie polskim w latach 1990-2004. Wyd. AR w Lublinie, Lublin (in Polish).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435288

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.