PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Vol. 25, nr 2 | 177--191
Tytuł artykułu

Uwagi w sprawie projektów zmian regulaminu Sejmu dotyczących trybu przeprowadzania debaty parlamentarnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Remarks on the Drafts of the Standing Order of the Sejm Referring to the Mode of Conducting Parliamentary Debate
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy projektów regulaminu Sejmu, jakie wniesiono do laski marszałkowskiej na przestrzeni kilku ostatnich lat. Projekty te zawierają postanowienia zmierzające w kierunku dokonania zmian w obecnym modelu debaty parlamentarnej. Pojawiły się tu konkretnie trzy propozycje: 1) wyposażenia kandydata na Prezesa Rady Ministrów w prawo do wypowiadania się w trakcie dyskusji poświęconej wnioskowi o konstruktywne wotum nieufności, 2) wprowadzenia do polskiego systemu parlamentarnego procedury tzw. godziny pytań, 3) wyposażenia przewodniczących frakcji parlamentarnych (klubów parlamentarnych) w prawo do zabierania głosu w toku debaty poza kolejnością mówców, bez konieczności uzyskania zezwolenia Marszałka Sejmu. Autor dokonuje analizy uregulowań zawartych w zgłoszonych projektach, wskazując na ich zalety i wady. Z nakreślonego wywodu wynika, że zajmuje on przychylny stosunek do kierunku zarówno proponowanych zmian, jak i do leżącej u ich podstaw idei. (abstrakt oryginalny)
EN
The article refers to the drafts of the standing order of the Sejm, which were submitted to the marshal of this chamber in the last couple of years. All of the presented proposals are designed to change some rules of parliamentary debate. These include: 1) equipping the candidate for the office of Prime Minister with the right to be given the floor during debate over motion of constructive no confidence vote, which is not provided in the standing order at present, 2) introducing the procedure of so called "question time" to the Polish parliamentary system, 3) equipping the presidents of the parliamentary groups (parliamentary clubs) with a right to take a floor out of turn, without being allowed by the Marshall of the Sejm. The author analyses all the solutions contained in the drafts, indicating its advantages and disadvantages (as a matter of fact some of the are drafted poorly). He supports the general direction of the proposed amendments, sharing the belief of their authors that they should help to improve Polish parliamentary system and Polish democracy as well. (original abstract)
Rocznik
Strony
177--191
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Blackburn R., Kennon A., Parliament. Functions, Practice and Procedures, London 2003.
 • Chybalski P., Opinia w sprawie dopuszczalności zabrania głosu na posiedzeniu Sejmu przez kandydata na Prezesa Rady Ministrów, "Przegląd Sejmowy" 2013, nr 4.
 • Cozzoli V., Ewolucja roli ugrupowań parlamentarnych w Regulaminie Izby Deputowanych, "Przegląd Sejmowy" 2004, nr 3.
 • Garlicki L., Komentarz do art. 115. Uwaga 5, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 2001.
 • Kubuj K., Opinia w sprawie zmiany regulaminu Sejmu w celu umożliwienia kandydatowi na Prezesa Rady Ministrów udziału w debacie nad wnioskiem w sprawie wyrażenia wotum nieufności wobec Rady Ministrów w trybie art. 158 ust. 1 Konstytucji, "Przegląd Sejmowy" 2014, nr 6.
 • Mojak R., Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007.
 • Pastuszko G., Instytucja konstruktywnego wotum nieufności w systemach ustrojowych państw europejskich - analiza prawno-porównawcza, "Przegląd Sejmowy" 2014, nr 3.
 • Patyra S., Konstruktywne wotum nieufności jako formuła tworzenia i dymisji rządu, "Przegląd Sejmowy" 2001, nr 1.
 • Projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej, wniesiony 8 października 2010 r., w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Druk nr 3721, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji, Warszawa, 8 października 2010.
 • Projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej, wniesiony 10 listopada 2011 r., w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Druk nr 11, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji, Warszawa, 10 listopada 2011.
 • Projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej, wniesiony 4 lipca 2014 r., w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Druk nr 2560, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji, Warszawa, 4 lipca 2014.
 • Projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej, wniesiony 4 lipca 2014 r., w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Druk nr 2561, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji, Warszawa, 4 lipca 2014.
 • Projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej, wniesiony 18 lipca 2014 r., w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Druk nr 3005, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji, Warszawa, 18 lipca 2014.
 • Projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej, wniesiony 5 listopada 2014 r., w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Druk nr 2969, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji, Warszawa, 5 listopada 2014.
 • Projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej, wniesiony 1 grudnia 2015 r., w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Druk nr 64, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji, Warszawa, 1 grudnia 2015.
 • Projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej, wniesiony 8 grudnia 2015 r., w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Druk nr 83, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji, Warszawa, 8 grudnia 2015.
 • Sarnecki P., Funkcje i struktura parlamentu według nowej Konstytucji, "Państwo i Prawo" 1997, z. 11-12.
 • Sarnecki P., Opinia w sprawie dopuszczalności zabrania głosu na posiedzeniu Sejmu przez kandydata na Prezesa Rady Ministrów, "Przegląd Sejmowy" 2013, nr 4.
 • Szmyt A., Opinia w sprawie dopuszczalności zabrania głosu na posiedzeniu Sejmu przez kandydata na Prezesa Rady Ministrów, "Przegląd Sejmowy 2013, nr 4.
 • Szmyt A., Opinia w sprawie zmiany regulaminu Sejmu w celu umożliwienia kandydatowi na Prezesa Rady Ministrów udziału w debacie nad wnioskiem w sprawie wyrażenia wotum nieufności wobec Rady Ministrów w trybie art. 158 ust. 1 Konstytucji, "Przegląd Sejmowy" 2014, nr 6.
 • Witkowski Z., Opinia w sprawie dopuszczalności zabrania głosu na posiedzeniu Sejmu przez kandydata na Prezesa Rady Ministrów, "Przegląd Sejmowy" 2013, nr 4.
 • Zubik M., Opinia prawna na temat konieczności uzyskania votum zaufania przez rząd wyłoniony wskutek zgłoszenia konstruktywnego wotum nieufności, "Biuletyn Biura i Ekspertyz i Opinii Prawnych" 1999, nr 5.
 • Zubik M., Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2006 r., K 4/06.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435296

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.