PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 5 | 71--83
Tytuł artykułu

Wynagrodzenie członków rad nadzorczych na przykładzie sektora bankowego

Autorzy
Warianty tytułu
The Remuneration of Supervisory Board Members in the Polish Banking Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach dużo uwagi poświęcono wynagrodzeniu członków zarządu w spółkach, w szczególności z sektora bankowego. Wiele badań wskazało wpływ niewłaściwej polityki wynagradzania na podejmowanie przez menedżerów nadmiernego ryzyka i skupiania się na krótkookresowych wynikach spółki. Niewiele zaś uwagi poświęcono wynagrodzeniom osób pełniących funkcje w organie nadzorującym. A przecież to do ich kompetencji należy określanie zasad wynagradzania i wynagrodzeń menedżerów. Członkowie rady nadzorczej za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie. Jednakże ze względu na specyfikę ich pracy - spotykają się tylko kilka bądź kilkanaście razy w roku - procedury ustalania poziomu ich wynagrodzenia różnią się od tych dla członków zarządu, niższej kadry kierowniczej, czy też szeregowych pracowników. Celem artykułu jest ocena transparentności procedur ustalania oraz wysokości wynagrodzenia członków rad nadzorczych w bankach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zostanie zbadane jakie czynniki wpływają na wypłacanie przez banki wynagrodzenia członkom rad nadzorczym, a także czy występują różnice w wynagrodzeniach ze względu na pełnione w niej funkcje.(abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, much attention was paid to the remuneration of management board members in companies, particularly in the banking sector. Many studies have pointed to the impact of inadequate remuneration policy on excessive risk taking by managers and focusing on short-term results of the company. Little attention, however, has been paid to remuneration of persons performing functions in the supervisory body Yet, it is their competence to define the principles of managers' remuneration. Members of the supervisory board receive remuneration for their work. However, due to the nature of their work - they meet only a few or several times a year - the procedures for determining the level of their remuneration are different from those for the members of the board, lower executives or rank and file employees. The aim of this paper is to assess the transparency of the procedures for determining the remuneration and its amount for members of supervisory boards in the banks listed on the Warsaw Stock Exchange. This paper examines what factors influence the remuneration paid by the banks to members of the supervisory council, and whether there are differences in remuneration due to the position held by these members.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
71--83
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Barwacz K., (2011), Rada nadzorcza w procesie nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem, w: Jerzemowska M. (red), Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • 2. Baysinger В., Butler H., (1985), Corporate governance and the board of directors: performance effects of changes in board composition, "Journal of Law, Economics and Organization", nr 1, poz. za.: Urbanek P., (2008), Ewolucja funkcji rad nadzorczych w polskich spółkach publicznych, w: Rudolf S. (red), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 3. Bohdanowicz L., (2013), Rada nadzorcza a kreowanie strategii spółki, "Zarządzane i Finanse Journal of Management and Finance", vol. 11, no. 2, part 6.
 • 4. Byrd J., Cooperman E. S., Wolfe G. A., (2007), Another look at director independence, Submitted for the FMA Meeting in Orlando, October.
 • 5. Demb A., Neubauer F., (2001), Rada nadzorcza. Czym jest i jaka jest jej odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 6. Opalski A., (2006), Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • 7. Urbanek P., (2008), Ewolucja funkcji rad nadzorczych w polskich spółkach publicznych, w: Rudolf S. (red), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 8. Weisbach M. S., (1988), Outside directors and CEO turnover, "Journal of Financial Economics", 20.
 • 9. Wieczorek A., (2012), Niezależność członków rady nadzorczej na przykładzie polskich banków publicznych, w: Urbanek P. (red), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 10. Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, Załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku.
 • 11. Profil niezależnego dyrektora niewykonawczego lub będącego członkiem rady nadzorczej, Załącznik II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 25.02.2005г.
 • 12. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku, Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037).
 • 13. Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 roku uzupełniające zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/ WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym (2009/385/WE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 15.05.2009 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435298

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.