PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
15 (2016) | nr 2 | 63--73
Tytuł artykułu

Paradigm of Sustainable Development in Marketing

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Paradygmat zrównoważonego rozwoju w marketingu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W powszechnym odbiorze dominuje pogląd, że marketing i zrównoważony rozwój to pojęcia od siebie dość odległe, bowiem zgodnie z obowiązującym stereotypem zajmują one przeciwstawne krańce płaszczyzny konsumpcji. W artykule wykazano, że związek marketingu ze zrównoważonym rozwojem jest wyjątkowo silny. Wynika on z funkcji spełnianych przez marketing w gospodarce rynkowej polegających na kojarzeniu dóbr i potrzeb na rynku oraz aktywności w sferze kreowania i zaspokojenia pragnień konsumentów w celu osiągania przez nich satysfakcji. Koncepcją, która najpełniej odzwierciedla zainteresowanie marketingu zrównoważonym rozwojem, jest zrównoważony marketing (ang. sustainable marketing). Pomimo iż jest on w Polsce coraz bardziej popularny, brak jest do tej pory jego omówienia z punktu widzenia szerszego niż punkt widzenia przedsiębiorstwa. W artykule ukazano problematykę zrównoważonego marketingu z makromarketingowego punktu widzenia. Szczególny akcent położono na rolę, jaką odgrywa on z punktu widzenia przedefiniowania założeń tradycyjnej koncepcji marketingowej. (abstrakt oryginalny)
EN
It is commonly perceived that the marketing and sustainable development are two different terms, since according to existing stereotype they are on two opposite sides of the consumption level. In the article it has been shown that the relationship between the marketing and sustainable development is exceptionally strong, which results from the functions fulfilled by the marketing in the market economy consisting in mating goods and demand on a market and taking actions in the area of creating and satisfying needs of customers. The concept that fully reflects interest of the marketing in sustainable development is sustainable marketing. Even though this concept is becoming increasingly popular in Poland, it has not been discussed in broader terms than from the perspective of an enterprise. In the article has been discussed the issue of the sustainable marketing from the macromarketing perspective. Particular emphasis has been placed on the role that it plays from the perspective of redefining the assumption of the traditional marketing concept. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--73
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • Assadourian, E. (2010). Transforming Cultures: From Consumerism to Sustainability. Journal of Macromarketing, 30 (6), 186-191.
 • Bansal, P. (2005). Evolving Sustainably: A Longitudinal Study of Corporate Sustainable Development. Strategic Management Journal, 26, 197-218.
 • Belz, F.-M., Peattie, K. (2009). Sustainability Marketing. Wiley, Chichester.
 • Borland, H., Lindgren, A. (2012). Sustainability, Epistemology, Ecocentric Business, and Marketing Strategy. Ideology, Reality, and Vision. Journal of Business Ethics, October.
 • Brzustewicz, P. (2012). Systemy produktowo-usługowe jako sposób realizacji rozwoju zrównoważonego w biznesie. Marketing i Rynek, 10, 23-27 (in Polish).
 • Cadogon, J., Souchon, A., Proctor, D. (2008). The Quality of Market Oriented Behaviours: Formative Index Construction. Journal of Business Research, 61, 1263-1277.
 • Dam van,Y.K., Apeldoorn, P.A.C. (2008). Sustainable Marketing. [In:] M. Tadajewski, D. Brownilie (Eds), Critical Marketing. Contemporary Issues in Marketing, 253-269.
 • Dixon, D. (1984). Macromarketing: A Social System Perspective. Journal of Macromarketing, 4, 4-17.
 • Greenley, G., Hooley, G. Rudd, J. (2005). Market Orientation in a Multiple Stakeholder Orientation Context; Implications for Marketing Capabilities and Assets. Journal of Business Research, 58, 1483-1494.
 • Grunert, S.C. (1992). Everybody Seems Concerned about the Environment: But Is His Concern Reflected in (Danish) Consumer's Food Choice? [In:] G.J. Bamossy, W.F. van Raaij (Eds), European Advances in Consumer Research, 1, 428-433.
 • Kamiński, J. (2009). Nowa definicja marketingu AMA. Marketing i Rynek, 5, 7-12 (in Polish).
 • Kamiński, J. (2012). Problems of Implementation Corporate Sustainability in the New EU States on the Example of Poland. Journal of International Scientific Publications: Economy and Business, 6 (4), 98-109.
 • Kamiński, J. (2014). Marketing a społeczeństwo - obszary oddziaływania - bariery badania. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Pragmatates Oikonomias, 8, 129-142.
 • Kirca, A., Jayachandran, S., Bearden, W. (2005). Market Orientation. A Meta-analytic review and Assessment of its Antecedents and Impact on Performance. Journal of Marketing, 69a, 24-41.
 • Krzyżanowska, M., Wrzosek, W. (2009). Ograniczenia popytowe a marketing. Marketing i Rynek, 5, 2-6 (in Polish).
 • Laczniak, G.R., Murphy, P.E. (2012). Stakeholder Theory and Marketing: Moving from Firm-Centric to a Societal Perspective. Journal of Public Policy & Marketing, 31 (2), 284-292.
 • Layton, R.A. (2011). Towards a Theory of Marketing Systems. European Journal of Marketing, 45 (1/2), 259-276.
 • Layton, R.A. (2015). Formation, Growth and Adaptive Change in Marketing Systems. Journal of Macromarketing, 35 (3), 302-319.
 • Lawer, C., Knox, S. (2008). Reverse Market Orientation and Corporate Brand Development. International Studies of Management and Organization, 37, 64-83.
 • Lewicka-Strzałecka, A. (2015). Mit społecznie odpowiedzialnego konsumenta. Marketing i Rynek, 10, 2-10 (in Polish).
 • McCarthy, E.J. (1960). Basic Marketing: A Managerial Approach. Irwin, Homewood, Il.
 • Martin, D.M., Schouten, J.W. (2012). Sustainable Marketing. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Martin, D.M., Schouten, J.W. (2014). Sustainable Marketing through the Natural Step. R.J. Varey, M. Pirson (Eds), Humanistic Marketing. Palgrave Macmilian, New York.
 • Mish, J., Miller, A. (2014). Marketing's Contributions to Sustainable Society. [In:] P.E. Murphy, J.F. Sherry Jr (Eds), Marketing and Common Good. Essays from Notre Dame on Societal Impact, 152-174.
 • Mitchell, R., Wooliscroft B., Higham, J. (2010). Sustainable Market Orientation: New Approach to Managing Marketing Strategy. Journal of Macromarketing, 30 (2), 160-170.
 • The Natural, Step, (2009). United States Sustainability Primer: Step By Natural Step. Retrieved from www.naturalstepusa.org/storage/case-studies/Primer_USEdition_print_072009.pdf [accessed 25.10.2015].
 • Perreault, W.D., McCarthy, J. (1999). Basic Marketing: A Global-Managerial Approach. Irwin//McGraw-Hill, Boston, MA.
 • Perreault, W.D. (Jr), Cannon, J.P., McCarthy, E.J. (2013). Basic Marketing: A Marketing Strategy Planning Approach, McGraw-Hill Education.
 • Pindakiewicz, J. (2009). Ceny w kształtowaniu wartości dla klientów przez firmy działające na polskim rynku. Marketing i Rynek, 12, 25-28 (in Polish).
 • Reformat, B. (2014). Nowe pokolenie "sprytnych" konsumentów, jako efekt zjawiska "smart-shopingu". Marketing i Rynek, 6, 611-624 (in Polish).
 • Rostek, A., Zalega, T. (2015). Konsumpcja kolaboratywna wśród młodych polskich i amerykańskich konsumentów. Marketing i Rynek, 6, 24-34 (in Polish).
 • Rotfeld, A.D. (2015). ONZ: między sukcesem a rozczarowaniem. [In:] Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych, "70 Silna ONZ. Lepszy Świat". Polityka, 43 (3032), 2-3 (in Polish).
 • Stubbs, W., Bocklin, C. (2008). Conceptualisinga "Sustainability Business Model". Organization and Environment, 21, 103-127.
 • United Nations (1987). Our Common Future. World Commission of Environment and Development A/42/427 (June), Geneva, Switzerland. Retrieved from www.un-documents.net/our-common-future.pdf [accessed 9.03.2016].
 • Wilkie, W.L., Moore, E.S. (2014). A Larger View of Marketing. Marketing's Contributions to Society. [In:] P.E. Murphy, J.F. Sherry Jr (Eds), Marketing and Common Good. Essays from Notre Dame on Societal Impact, 13-40.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435306

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.