PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
15 (2016) | nr 2 | 113--125
Tytuł artykułu

The Competitiveness of Agriculture of EU Member Countries of Central and Eastern Europe

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konkurencyjność rolnictwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej będących członkami Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena konkurencyjności rolnictwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej będących członkami Unii Europejskiej w relacji do rolnictwa krajów tzw. starej Unii. Jako miarę konkurencyjności przyjęto cząstkowe wskaźniki produktywności czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału) dla lat 2007-2014. Z badań wynika, że produktywność ziemi i pracy w grupie 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest znacznie mniejsza niż przeciętnie w 15 krajach tzw. starej Unii. Najniższa pozycja konkurencyjna rolnictwa pod względem produktywności pracy występuje w krajach o niskim poziomie rozwoju, mierzonego PKB per capita (Bułgaria, Rumunia, Polska). Produktywność kapitału w mniejszym stopniu różnicowała kraje w badanej grupie, a także w relacji do przeciętnych wyników uzyskanych w krajach UE-15. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to assess the competitiveness of agriculture in the countries of Central and Eastern Europe which are members of the European Union in relation to the agriculture of the so-called old EU countries. The partial indicators of productivity of production factors (land, labour, capital) for the years 2007-2014 were adopted as a measure of competitiveness. The research shows that the productivity of land and labour in the group of 11 countries in Central and Eastern Europe is much lower than the average for the 15 countries from the so-called old EU. The lowest competitive position of agriculture in terms of labour productivity occurs in countries with low levels of development, measured by GDP per capita (Bulgaria, Romania, Poland). Capital productivity differentiated the countries in the group to a lesser degree, as well as in a relation to the average results in the EU-15. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
113--125
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Life Sciences in Lublin
Bibliografia
 • Arzeni, A., Esposti, R., Sotte, F. (2001). Agriculture in transition countries and The European Model of Agriculture: entrepreneurship and multifunctionality. Report for the World Bank - Project Šibenik-Knin and Zadar Counties: Framework for a Regional Development Vision. University of Ancona.
 • Babiak, J. (2010). Zmiany w strukturze rolnictwa krajów Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, 4, 87-98 (in Polish).
 • Bezat-Jarzębowska, A., Rembisz, W. (2015). Wprowadzenie do analizy inwestycji, produktywności, efektywności i zmian technicznych w rolnictwie. Raport Programu wieloletniego 2015-2019. IERiGŻ, Warszawa (in Polish).
 • Bureau, J.C., Butault, J.P. (1992). Productivity gaps, price advantages and competitiveness in EC agriculture. Europ. Rev. Agric. Econ. 19 (1), 25-48.
 • Carraresi, L., Banterle, A. (2015). Agri-food Competitive Performance in EU Countries: A Fifteen-Year Retrospective. Int. Food Agribus. Man. 18 (2), 37-62.
 • Cebulak, T., Firlej, K., Juchniewicz, M., Rowiński, J., Szczepaniak, I., Szymański, W., Wiatrak, A.P. (2008). Wybrane aspekty konkurencyjności polskich producentów żywności. IERiGŻ, Warszawa (in Polish).
 • EU Commission (2009). European Competitiveness Report 2008. Brussels.
 • Floriańczyk, Z., Buks, J., Jarzębowski, S. (2013). Produktywność różnych form rolnictwa zrównoważonego i konwencjonalnego. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Raport Programu Wieloletniego 2011-2014. IERiGŻ, Warszawa (in Polish).
 • Fuller, F., Beghin, J.Ch. (Eds), (2007). European Agriculture: Enlargement, Structural Change. CAP Reform and Trade Liberalization. Nova Publishers, New York.
 • Golejewska, A., Gajda, D. (2012). Analiza potencjału konkurencyjnego polskich regionów. Analizy i Opracowania 05. Uniwersytet Gdański, Gdańsk (in Polish).
 • Huggins, R., Izushi, H. (2008). Benchmarking the Knowledge Competitiveness of the Globe's High Performing Regions: A Review of the World Knowledge Competitiveness Index. Competitiveness Review, 18 (1/2), 70-86.
 • Jagiełło, A. (2011). Konkurencyjność regionów na tle zmian społeczno-gospodarczych. Zeszyty Naukowe WSEI, Ekonomia, Zeszyt tematyczny: Węzły gordyjskie rozwoju Polski Wschodniej, 3 (1), 383-401 (in Polish).
 • Komorowska, D. (2014). Prawidłowości rozwoju rolnictwa a rozwój współczesnego rolnictwa. Problemy Rolnictwa Światowego, 14 (3), 98-110 (in Polish).
 • Korom, E., Sági, J. (2005). Measures of competitiveness in agriculture. J. Cent. Eur. Agr. 6 (3), 375-380.
 • Kowalski, A. (1998). Czynniki produkcji w agrobiznesie. [In:] A. Woś (Ed.), Encyklopedia agrobiznesu. Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa, 108-114 (in Polish).
 • Kulawik, J., Wieliczko, B. (2012). Wybrane finansowe aspekty konkurencyjności rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, 36-53 (in Polish).
 • Latruffe, L. (2010). Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers. OECD Publishing.
 • Nosecka, B. (2014). Czynniki kształtujące konkurencyjność rolnictwa. [In:] A. Kowalski, M. Wigier (Eds), Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej. Raport Programu Wieloletniego 2011-2014. IERiGŻ. Warszawa, 13-22 (in Polish).
 • Nosecka, B., Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa. Raport Programu Wieloletniego 2011-2014. IERiGŻ, Warszaw (in Polish).
 • Nowak, A. (2012). Zasoby w rolnictwie oraz ich wydajność. [In:] D. Kotlorz (Ed.) Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 110, 71-80 (in Polish).
 • Poczta, W. (2003). Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wyd. AR, Poznań.
 • Poczta, W., Fabisiak, A. (2007). Changes in labour force resources in agriculture in the Central and Eastern European Countries as a result of accession to the European Union. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 385, Ekonomia, 6, 110-117.
 • Poczta, W., Kołodziejczak, M. (2008). Regionalne zróżnicowanie produktywności rolnictwa w Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 1, 1-12 (in Polish).
 • Prokopenko, J. (1987). Productivity Management. A Practical Handbook. International Labour Office, Geneva.
 • Rosłanowska-Plichcińska, K., Jarosiński, M. (1996). Granice konkurencji. Grupa Lizbońska, Poltext, Warszawa (in Polish).
 • Serrão, A. (2003). Comparison of Agricultural Productivity among European Countries. NEW MEDIT, 1, 14-20.
 • Sikorska, A. (2013). Przemiany w strukturze agrarnej indywidualnych gospodarstw rolnych. IERiGŻ, Warszawa (in Polish).
 • Staszczak, D.E. (2011). Theoretical Interpretations of the European Union Enlargement: Perspectives from a New Global Paradigm. Journal of Knowledge Globalization, 4 (1), 71-92.
 • Tarnowska, A. (2014). Produktywność wybranych czynników wytwórczych w rolnictwie krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2012. Roczniki Naukowe SERiA, 16 (1), 214-219 (in Polish).
 • Wysocki, F., Lira, J. (2003). Statystyka opisowa. Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań (in Polish).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435376

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.