PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 | 89--105
Tytuł artykułu

Przemiany kondycji finansowej sektora produkcji artykułów spożywczych w Polsce i Niemczech w latach 2005-2014 89

Warianty tytułu
Transformations of the Foodstuffs Production Sector's Financial Condition in Poland and Germany in Years 2005-2014
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu była ocena zmian kondycji finansowej sektora produkcji artykułów spożywczych w Polsce i Niemczech w okresie 2005-2014. W analizie wykorzystano zagregowane i zharmonizowane sprawozdania finansowe przedsiębiorstw tego sektora publikowane przez Europejski Bank Centralny w bazie danych Bank for Accounts of Companies Harmonised. Analizę przeprowadzono w obszarze struktury finansowej, zadłużenia, rentowności, kapitału obrotowego oraz aktywności w zakresie wykorzystania majątku. Badania wykazały szereg różnic w poziomie oraz dynamice i kierunku zmian podstawowych miar oceny sytuacji finansowej sektora produkcji artykułów spożywczych w Polsce i Niemczech. Różnice te dotyczyły głównie struktury finansowej, cyklu ogólnego i cykli cząstkowych kapitału obrotowego, rotacji aktywów, rentowności sprzedaży i stopy zwrotu z aktywów. Generalnie sytuacja finansowa przedsiębiorstw produkcji artykułów spożywczych w Polsce podlegała w badanym okresie pozytywnym przemianom, które wyznacza stabilny i bezpieczny poziom płynności finansowej, wysokie zdolności obsługi długu oraz wzrost rentowności sprzedaży, aktywów i kapitału własnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to evaluate changes of the foodstuffs production sector's financial condition in both Poland and Germany in the period from 2005 to 2014. The aggregated and harmonized financial statements of companies in this sector published by the European Central Bank in the database Bank for the Accounts of Companies Harmonised were used in the analysis. The research is focused on such aspects as financial structure, debt, profitability, working capital and activity in the use of the property. The study proved that there are numerous differences in the level, dynamics and direction of changes of basic measures of assessment dedicated to evaluate financial of the foodstuffs production sector in both Poland and Germany. These differences are mainly related to such determinants as: the financial structure, a series of general and partial cycles of working capital, asset turnover, sale profitability and return on assets. Generally, financial situation of foodstuffs production enterprises in Poland in the researched period experienced positive development that determines stable and secure financial liquidity levels, high debt service capability and increase in the sales' profitability, assets and equity.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
89--105
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E), http://appsso.eurostat. ec.europa.eu, dostęp: 02.04.2016.
 • 2. Bank for Accounts of Companies Harmonised, www.bach.banque-france.fr, dostęp: 20.04.2016.
 • 3. Bednarski L., 2002, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • 4. Bieniasz A., Gołaś Z., Łuczak A., 2012, Ocena kondycji finansowej przemysłu spożywczego w Polsce w latach 2005-2010, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 67(123).
 • 5. Drożdż J., Mroczek R., Tereszczuk M., Urban R., 2014, Polski przemysł spożywczy w latach 2008-2013, Warszawa, IERiGŻ-PIB.
 • 6. Dudycz T., 2001, Pomiar efektywności przedsiębiorstwa w stosunku do zainwestowanego kapitału, Rachunkowość 4, 242-249.
 • 7. Florek J., Czerwińska-Kayzer D., Stanisławska J., 2013, Klasyfikacja branż sektora przemysłu spożywczego według ich sytuacji finansowej, Zarządzanie i Finanse, 1(3).
 • 8. Gabrusewicz W., 2014, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa
 • 9. Gallinger G., Healey B., 1991, Liquidity Analysis and Management, Addison-Wesley.
 • 10. Gołaś Z., Kurzawa I., 2014, Zastosowanie uporządkowanego modelu logitowego w analizie rentowności branż przemysłu spożywczego, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1(338).
 • 11. Gołębiowski G., Grycuk A., Tłaczała A., Wiśniewski P, 2014, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • 12. Hawawinii G., Viallet C., 2006, Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa.
 • 13. Kowalczyk J., 2005, Zintegrowany pomiar rentowności i płynności finansowej firmy jako narzędzie symulacji planów finansowych, Prace Naukowe AE Wrocław, 1061.
 • 14. NACE Rev. 2 - Statistical classification of economic activities in the EC, Methodologies and working papers, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.pdf, dostęp: 20.04.2016.
 • 15. Sierpińska M., Jachna T., 2004, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 • 16. Skoczylas W., Niemiec A., 2005, Przyczynowa analiza ekonomicznej wartości dodanej w identyfikacji i ocenie strategii jej wzrostu, Prace Naukowe AE Wrocław, 1061.
 • 17. Skoczylas W., 2007, Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • 18. The Bank for the Accounts of Companies Harmonized (BACH) database. (2015). Statistics Paper Series, September 2015, no 11, BACH Working Group, European Central Bank, www.ecb.europa. eu/pub/pdf/scpsps/ecbsp11.en.pdf, dostęp: 27.04.2016.
 • 19. Urban R., 2009, Dostosowania polskiego przemysłu spożywczego do warunków Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 96, z. 1.
 • 20. Waśniewski T., Skoczylas W., 2002, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • 21. Wędzki D., 2003, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 22. Wędzki D., 2006, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 23. Wgier M., 2011, Przemysł spożywczy w Polsce - obecnie i w przyszłości, Przemysł spożywczy, 65(7/8).
 • 24. Żwirbla A., 2003a, Odchylenie względne jako miernik efektywności gospodarowania, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 17(73).
 • 25. Żwirbla A., 2003b, Z historii metod deterministycznych analizy ekonomicznej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 15(71).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435402

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.