PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 | 39--55
Tytuł artykułu

Wpływ czynników zewnętrznych na zmiany w strukturze łańcucha wartości przedsiębiorstw produkcyjnych

Warianty tytułu
The Impact of External Factors on Changes in the Structure of Value Chain of Manufacturing Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ukazanie zmian, jakie zachodzą w strukturze łańcuchów wartości przedsiębiorstw produkcyjnych pod wpływem zmian w makro- i mikrootoczeniu. Niniejsze opracowanie zawiera część teoretyczną, w której przedstawiono pojęcie łańcucha wartości, podstawowe elementy tworzące jego strukturę oraz kluczowe czynniki wpływające na jego budowę. Ponadto artykuł posiada walory praktyczne, gdyż prezentuje fragmenty wyników empirycznych przeprowadzonych wśród 208 przedsiębiorstw produkcyjnych funkcjonujących w dziesięciu sektorach. W badaniach empirycznych zastosowano kwestionariusz wywiadu skierowany do właścicieli i naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw. Pozyskane wyniki z badań pozwoliły ustalić, w jakim stopniu złożoność i zmienność otoczenia wpływają na zmiany w strukturze łańcuchów wartości badanych przedsiębiorstw, wskazać, jakie są kierunki wprowadzanych zmian w procesach podstawowych i pomocniczych oraz zidentyfikować rodzaje podejmowanych działań, aby przedsiębiorstwa mogły osiągnąć cel główny postawiony do realizacji przy określonym ukształtowaniu jego wewnętrznego łańcucha wartości.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to show the changes taking place in the structure of value chains of manufacturing enterprises under the influence of changes in the macro and microenvironment. This paper contains a theoretical part, which presents the concept of the value chain, the basic elements making up the structure and the key factors for its construction. Furthermore, the article has a practical value, it presents fragments of empirical results conducted among 208 manufacturing companies operating in ten sectors. In empirical studies we used a questionnaire addressed to owners and top management of companies. The obtained results of the research allowed to determine: how the complexity and variability of the environment influence the changes in the value chains of the surveyed companies, indicate what are the directions the changes in the processes of primary and secondary, and to identify the types of undertaken activities, so that companies can achieve the main goal put the execution at a specific shaping its internal value chain.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
39--55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Aurik J., Jonk G., Willen R., 2003, Rebuilding the Corporate Genome. Unlocking the real Value of Your Business, John Wiley & Sons, New Jersey.
 • 2. Blaik P., Matwiejczuk R., 2008, Logistyczny łańcuch tworzenia wartości, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • 3. Brilman J., 2002 Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • 4. Chandra Ch., Grabis J., 2007, Supply Chain Configuration: Concepts, Solutions and Applications, Springer-Verlag, New York.
 • 5. Cyfert S., 2012, Mechanizmy zarządzania granicami - propozycja teoretycznego ujęcia i wyniki badań empirycznych, "Współczesne Zarządzanie", nr 3, s. 27-45.
 • 6. Czakon W., 2003, Operacyjne rozwinięcia koncepcji łańcucha wartości, "Przegląd Organizacji, nr 9, s. 30-33.
 • 7. Gierszewska G., Romanowska M., 2003, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • 8. Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., 2008, Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • 9. Grant R.M., 2011, Współczesna analiza strategii, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
 • 10. Grupy kapitałowe w Polsce. Strategie i struktury, 2011, M. Romanowska, (red), PWE, Warszawa.
 • 11. Nyere J., 2015, The Design Chain Operations Model, http://www.supply-chain.org (dn. 10.06.2015 r.)
 • 12. Nita B., 2008, Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.
 • 13. Nowak E., Wierzbiński M., 2010, Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa.
 • 14. Pires S.R.I., Bremer C.R., Santa Eulalia de, L.A., Goulart C.P., 2001, Supply chain and virtual enterprise: Comparison, migration and a case study. "International Journal of Logistics: Research and Application", Vol. 4, No. 3, p. 297-299.
 • 15. Competition in Global Industry, 1986, ME. Porter, (ed), Harvard Business School, Boston.
 • 16. Schary P.B., Skjott-Larsen T., 2002, Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, WN PWN, Warszawa.
 • 17. Stawicka M., 2010, Wczesne rozpoznanie w zarządzaniu strategicznym. Zakłady opieki zdrowotnej, Monografia i Opracowanie Nr 572, SGH, Warszawa.
 • 18. Strategiczne zarządzanie kosztami, 2006, E. Nowak (red), Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 19. Walas-Trębacz J., 2015, Projektowanie łańcucha wartości, w: A. Stabryła, (red), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, OH. Beck, Warszawa.
 • 20. Zorska A., 2007, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435440

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.