PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 13--21
Tytuł artykułu

The Importance of Customer Awareness of Selected Management Systems

Warianty tytułu
Znaczenie świadomości klientów w zakresie wybranych systemów zarządzania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Obecnie przedsiębiorstwa są coraz bardziej świadome, że aby osiągnąć sukces i utrzymać konkurencyjną i stabilną pozycję na rynku, bardzo ważne jest nie tylko maksymalizowanie satysfakcji klientów poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług, ale także wyeliminowanie wpływu swojej działalności na środowisko, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników w miejscu pracy. Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na realizację wybranych systemów zarządzania oraz ich integracji w zakresie przedsiębiorstw działających na rynku słowackim, ma na celu zidentyfikowanie i ocenę idei, postaw i świadomości klientów i konsumentów w kwestii wybranych systemów zarządzania, szczególnie dla systemów zarządzania jakością, systemów zarządzania środowiskowego i zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy. Coraz więcej konsumentów interesuje się problemami środowiskowymi i socjalnymi społeczeństwa. Decydując się na zakup produktów lub usług, konsumenci postrzegają ceny i jakość, ale również biorą pod uwagę fakt, czy organizacja jest odpowiedzialna społecznie. Realizacja poszczególnych systemów zarządzania w celu poprawy wydajności i systematyczne zarządzanie przedsiębiorstwem może powodować nieprzejrzystość i obciążenia administracyjne. Dlatego też firmy starają się łączyć różne systemy zarządzania w jeden zintegrowany system zarządzania w oparciu o zasady zarządzania procesami oraz wymaganiami harmonijnej integracji systemów zarządzania. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays businesses increasingly aware that to achieve success and maintain a competitive and stable position in the market is important not only to maximize the satisfaction of customers by delivering quality products and services, but also eliminate the impact of its business activities on the environment and protecting the safety and health of employees at work. The aim of this paper is to highlight the implementation of selected management systems and their integration in terms of businesses operating in the Slovak market and aims to identify and evaluate ideas, attitudes and awareness of customers and consumers on the issue of selected management systems, particularly for quality management systems, environmental management systems and management of health and safety at work. More and more consumers are interested in environmental and social problems of society. When deciding on the purchase of products or services consumers perceive both price and quality, but also take into account the fact that the organization is socially responsible. Implementation of the various management systems to improve efficiency and systematic management of the enterprise may cause opacity and administrative burden. Therefore, businesses are trying to bring together the different management systems into one integrated management system, based on the principle of process management and on requirements of harmonious integration of management systems. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--21
Opis fizyczny
Twórcy
  • University of Economics in Bratislava
Bibliografia
  • [1] Tervonen P., Haapasalo H., & Päkkilä J. (2011) Integrated ESSQ Management and Business Excellence. Proceedings of the 5th Quality Conference in the Middle East: TQM and Excellence: A Framework for Managing Governance and Corporate Social Responsibility, January 31st - February 3rd, 2011. Dubai, UAE, pp. 531-541.
  • [2] Karkalíková M. (2011) Environmentálne manažérstvo. In Studia Commercialia Bratisla-vensia: Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. Bratislava: Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. 2011, roč. 4, č. 15, s. 391-400. ISSN 1337-7493.
  • [3] Marimon F., Heras I., Casadesus M. (2009) ISO 9000 and ISO 14000 standards: a projection model for the decline phase. Total Quality Management & Business Exce-llence, 20, (1), 1-21. ISSN 1478-3363.
  • [4] Pardy W., Andrews T. (2010) Integrated management system: Leading strategies and solutions. Plymouth: Government Institutes, 2010, p. 244. ISBN 978-0-86587-196-0.
  • [5] Karkalíková M. (2014) Risks Associated with the Integration of Management Systems. In Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe. International scientific conference. Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe: the proceedings of the 5th international scientific conference on trade, international business and tourism: 16-17 October 2014, Mojmírovce, Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Bratislava: Publisher EKONÓM, 2014, pp. 215-223 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3994-4.
  • [6] Simon A., Karapetrovic S., Casadesú M. (2012) Difficulties and benefits of integrated management systems. Industrial Management & Data Systems, 112, (5) 828-846.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435472

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.