PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 22--30
Tytuł artykułu

Perception of Apparel Quality in the Aspect of Young Women' Buying Behaviors. Part 1

Warianty tytułu
Postrzeganie jakości wyrobów odzieżowych w aspekcie zachowań zakupowych młodych konsumentek. Cz. 1
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odgrywa jakość wyrobu odzieżowego w procesach podejmowania decyzji zakupowych odzieży, a także jakie czynniki wpływają na postrzeganie jakości wyrobów przez młode konsumentki. W niniejszej części artykułu skoncentrowano się na postrzeganiu jakości odzieży poprzez pryzmat właściwości wyrobu oraz marki handlowej. W drugiej części artykułu analizie zostaną poddane czynniki niezwiązane bezpośrednio z produktem, a sposobem jego prezentacji w kontekście strategii budowania marki handlowej i pozyskania lojalności konsumentów przez sieci odzieżowe. Przeprowadzone badania wykazały, że najważniejszym kryterium konsumenckiej oceny wyrobów odzieżowych jest ich jakość. Młode konsumentki oczekują produktów dobrej jakości, tzn. takich, które wykonane są z dobrych materiałów i charakteryzują się trwałością w procesie użytkowania. Decyzje zakupowe podejmowane przez młode konsumentki nie są natomiast silnie powiązane z prowadzonymi kampaniami reklamowymi przez firmy odzieżowe ani też nie wynikają z chęci podążania za obowiązującymi trendami mody. Znaczenie jakości wyrobów odzieżowych dla młodych konsumentek (15-25) jest zbliżona do opinii wyrażanych przez konsumentki 26+, choć w odniesieniu do tych drugich zauważalna jest nieznacznie wyższa ranga tego czynnika. Marka wyrobu odgrywa drugorzędne znaczenie w kontekście postrzegania jakości wyrobów odzieżowych przez młode konsumentki, przy czym stwierdzenie to nie odnosi się do całej badanej grupy. Zastosowana analiza skupień wykazała, że istnieje grupa nabywców, dla których marka jest ważnym wyróżnikiem jakościowym. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper an attempt to answer what is the role of apparel quality in the processes of making apparel purchase decisions, as well as what factors affect the perception of product quality by young women. This part of the article is focused on the perception of apparel quality through the prism of product features and brand mark. The second part deals with an analysis of factors indirectly related to a product itself, but rather to the method of product presentation in the context of a trademark building strategy and gaining consumer loyalty by apparel networks. The research demonstrated that product quality is the most important criterion for product assessment by young consumers (women). The consumers expect good quality products, i.e. products made from good materials and of durable usability. Buying decisions made by them are however neither highly linked to advertising campaigns performed by apparel companies nor result from the desire to follow current fashion trends. The significance of apparel product quality for young women (15-25) is close to the opinion expressed by consumers in the group 26+, also within this latter group a slightly higher rank of this factor is noticeable. The product brand plays a secondary role in the perception of apparel product quality by young women, but this does not apply to the whole group of respondents. The employed cluster analysis indi-cated a group of purchasers for whom the brand is an important qualitative differentiator. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
22--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Cracow University of Economics, Poland
 • Cracow University of Economics, Poland
Bibliografia
 • [1] PN-EN ISO 9000:2015 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary.
 • [2] Kmiecik K., Sarnecka D. 2012. "Wpływ wyróżników jakości na decyzje nabywcze konsumentów na rynku odzieży". Debiuty Ekonomiczne 12: 115 (in Polish).
 • [3] Salerno-Kochan R. 2008."Consumers' Approach to Quality and Safety of Textile Products. Part 1. Quality of Textile Products from Consumers' Point of View". Fibres & Textiles in Eastern Europe 4: 8-12.
 • [4] Ӧzbek A., Gϋlden T. 2013."Factors Affecting Consumers' Behavioural Intention Towards Apparel Stores: A Test of the Mediating Role of Brand Satisfaction". Fibres & Textiles in Eastern Europe 1 (97): 7-13.
 • [5] Semprusch-Krzemińska K. 2014. "Symboliczny i społeczny wymiar marki - wpływ na zachowania konsumentów odzieży". Handel Wewnętrzny 348:83 (in Polish).
 • [6] Newerli-Guz J.2015. "Zachowania konsumentów na rynku markowej odzieży". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 865: 29-30 (in Polish).
 • [7] Szulce H., K. Janiszewska. 2006. Zarządzanie marką. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (in Polish).
 • [8] Elliot R., Percy L. 2007. Strategic Brand Management, New York: Oxford University Press.
 • [9] Zając A.X. 2015. "Wpływ jakości usług na satysfakcję i lojalność klientów na przykładzie branży odzieżowej". W: "Wybrane aspekty zarządzania jakością usług", red. J. Dziadkowiec, T. Sikora, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ (in Polish).
 • [10] Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów. 2015. Warszawa: Oficyna a WoltersKluwer Business (in Polish).
 • [11] Złotkowska G. 2011. "Czynniki wpływające na zachowania nabywcze młodzieży". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 72(660): 579-590 (in Polish).
 • [12] Badzińska E. 2011. Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych konsumentów. Warszawa: PWE (in Polish).
 • [13] Bartkowiak P., Sojkin B.. 2015. "Wyznaczniki decyzji zakupowych towarów konsumpcyjnych mieszkańców Poznania i Wielkopolski". Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1: 327-348 (in Polish).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435492

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.