PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 54--64
Tytuł artykułu

Genetically Modified Food - Regulations, Economic Aspects and Detection Strategies

Autorzy
Warianty tytułu
Genetycznie zmodyfikowana żywność - regulacje, aspekty ekonomiczne i strategii wykrywania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) uzyskiwane z wykorzystaniem inżynierii genetycznej otrzymują nowe cechy ważne zarówno dla gospodarki z ekonomicznego punktu widzenia, jak również dla samego konsumenta, który dostaje produkt np. bogatszy w niektóre składniki niezbędne w codziennej diecie. Od wielu lat trwają badania i są opracowywane nowe modyfikacje zwłaszcza w obrębie mikroorganizmów i organizmów roślinnych. Pomimo iż powszechnie spożywamy produkty wytworzone przy udziale mikroorganizmów genetycznie modyfikowanych (GMM) bądź enzymów wytworzonych przy ich pomocy to żywność genetycznie modyfikowana budzi duże kontrowersje w społeczeństwie. Od pewnego czasu trwa spór pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami GMO, a w środkach masowego przekazu pojawia się wiele sprzecznych informacji. Obawy konsumentów związane z organizmami genetycznie modyfikowanymi dotyczą głównie kwestii wpływu spożywania GMO na zdrowie człowieka, a także jego oddziaływania na środowisko. W celu pozostawienia konsumentowi wolnego wyboru co do spożywania żywności genetycznie modyfikowanej, Unia Europejska wprowadziła regulacje prawne między innymi wymagające znakowania produktów żywnościowych zawierających więcej niż 0,9% substratów GMO. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa konsumenta, żywności podlega kontroli i weryfikacji pod względem jej autentyczności oraz wykrycia nieautoryzowanego użycia GMO. (abstrakt oryginalny)
EN
Genetically modified organisms (GMOs), created with the use of genetic engineering, get new features important for both the economy and consumers, who receive a product e.g. richer in some ingredients necessary in their daily diet. Studies on GMOs have been carried out for years, and new modifications have been introduced, especially into microorganisms and plants. Although commonly consumed foodstuffs are produced with the involvement of genetically modified microorganisms (GMM) or enzymes produced with their help, genetically modified food still causes great controversy in the society. For some time, a dispute has been taking place between GMO supporters and opponents, and contradictory information has appeared in the media. Consumer concerns about genetically modified organisms relate mainly to the impact of the consumption of GMOs on human health, as well as their influence on the environment. To give the consumer a free choice concerning consumption of genetically modified foods, the European Union has introduced legislation which requires labelling of food products containing more than 0.9% of GMO substrates. Moreover, to ensure an adequate level of consumer safety, food is controlled and verified to detect unauthorized use of GMOs. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
54--64
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Cracow University of Economics
Bibliografia
 • [1] Ahmad P., Ashraf M., Younis M., Hu X., Kumar A., Akram N.A., Al-Qurainy F., 2012, Role of transgenic plants in agriculture and biopharming, Biotechnol Adv., 30 (3), 524-40.
 • [2] Asensio L., González I., García T., Martín R., 2008, Determination of food authenticity by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) Food Control, 19 (1), 1-8.
 • [3] Broeders S., Huber I., Grohmann L., Berben G., Taverniers I., Mazzara M., Roosens N., Morisset D., 2014, Guidelines for validation of qualitative real-time PCR methods, Trends in Food Science & Technology, 37, 115-126.
 • [4] Buiatti M., Christou P., Pastore G., 2013, The application of GMOs in agriculture and in food production for a better nutrition: two different scientific points of view. Genes & Nutrition, 8 (3), 255-270.
 • [5] Cankar K., Stebih D., Dreo T., Zel J., Gruden K., 2006, Critical points of DNA quantification by real-time PCR-effects of DNA extraction method and sample matrix on quantification of genetically modified organisms, BMC Biotechnol., 14 (6), 37.
 • [6] Cottenet G., Blancpain C., Sonnard V., Chuah P.F., 2013, Development and validation of a multiplex real-time PCR method to simultaneously detect 47 targets for the identification of genetically modified organisms, Anal Bioanal Chem., 405 (21), 6831-44.
 • [7] Domingo J.L, Bordonaba J.G., 2011, A literature review on the safety assessment of genetically modified plants, Environment International, 37, 734-742.
 • [8] Duliński R., 2007, Metody Identyfikacji genetycznie zmodyfikowanych organizmów w żywności, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość,, 4 (53), 5-16.
 • [9] Engel K., Moreano F., Ehlert A., Busch U., 2006, Quantification of DNA from genetically modified organisms in composite and processed foods, Trends in Food Science & Technology, 17 (9), 490-497.
 • [10] EUR 23696EN, 2008, Definition of Minimum Performance Requirements for Analytical Methods of GMO Testing, European Network of GMO Laboratories (ENGL).
 • [11] EUR24526EN, 2011, Compendium of reference methods for GMO analysis. European Union Reference Laboratory for GMO Food and Feed (EURL-GMFF), European Network of GMO Laboratories (ENGL).
 • [12] EUR25008EN, 2011, Overview on the detection, interpretation and reporting on the presence of unauthorised genetically modified materials. Guidance document from the European Network of GMO Laboratories (ENGL).
 • [13] Garay A.G., Mayas I.G., García G.V., 2009, Suitable method for simultaneous and specific detection of maize (Zea mays l.) and genetically modified soyabean (Glycine max l.) in animal feeds, Journal of Animal and Feed Sciences, 18, 162-172.
 • [14] Graham Brookes & Peter Barfoot GM crops: global socio-economic and environmental impacts 1996-2010. PG Economics Ltd, UK, Dorchester, UK May 2012.
 • [15] Grothaus G.D., Bandla M., Currier T., Giroux R., Jenkins G.R., Lipp M., Shan G., Stave J.W., Pantella V., 2006, Immunoassay as an Analytical Tool in Agricultural Biotechnology, Journal of AOAC International, 89 (4), 913-928.
 • [16] Heid C.A., Stevens J., Livak K.J., Williams P.M., 1996, Real time quantitative PCR, Genome Res., 6 (10), 986-94.
 • [17] Holst-Jensen A., 2009, GMO testing: past, present and future perspectives, Biotechnology Advances; 27, 1071-1082.
 • [18] James C., 2014, Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2014. ISAAA Brief No. 49. ISAAA: Ithaca, NY.
 • [19] Jamesa C., 2011, Global status of commercialized biotech/GM Crops: 2011. ISAAA Brief No. 43. ISAAA: Ithaca, NY.
 • [20] Kamle S., Ali S., 2013, Genetically modified crops: detection strategies and biosafety issues, Gene., 522 (2), 123-32.
 • [21] Kharazmi M., Bauer T., Hammes W.P., Hertel Ch., 2003, Effect of Food Processing on the Fate of DNA with Regard to Degradation and Transformation Capability in Bacillus subtilis, Systematic and Applied Microbiology, 26 (4), 495-501.
 • [22] Klein J., Altenbuchner J., Mattes R., 1998, Nucleic acid and protein elimination during the sugar manufacturing process of conventional and transgenic sugar beets, Journal of Biotechnology, 60 (3), 145-153.
 • [23] Kuiper H.A., Kleter G.A., Noteborn H.P., Kok E.J., 2002, Substantial equivalence-an appropriate paradigm for the safety assessment of genetically modified foods? Toxicology, 181-182, 427-31.
 • [24] Lech T., 2014, Regulations relating to the contained use of GMOs on the example of a pharmacological research institution - case study, in: A. Chochół (ed.) Commodity Science in Research and Practice - Consumer protection and satisfaction, Polish Society of Commodity Science, Cracow, pp. 91-101. ISBN:978-83-938909-8-9.
 • [25] Linkiewicz A., Wiśniewska I., Sowa S., 2006, Molekularne metody wykrywania i identyfikacji organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO), Biotechnologia, 74, 44-53.
 • [26] Lipton C.R., Dautlick J.X., Grothaus G.D., Hunst P.L., Magin K.M., Mihaliak C.A., Rubio F.M., Stave J.W., 2000, Guidelines for the validation and use of immunoassays for determination of introduced proteins in biotechnology enhanced crops and derived food ingredients. Food and Agricultural Immunology, 12 (2), 153-164.
 • [27] MacCormick C.A., Griffin H.G., Underwood H.M., Gasson M.J., 1998, Common DNA sequences with potential for detection of genetically manipulated organisms in food. Journal of Applied Microbiology, 84 (6), 969-80.
 • [28] Marmiroli N., Maestri E., Gullì M., Malcevschi A., Peano C., Bordoni R., De Bellis G., 2008, Methods for detection of GMOs in food and feed. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 392 (3), 369-84.
 • [29] Michelini E., Simoni P., Cevenini L., Mezzanotte L., Roda A., 2008, New trends in bioanalytical tools for the detection of genetically modified organisms: an update, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 392 (3), 355-67.
 • [30] Moreano F., Busch U., Engel K.H., 2005, Distortion of genetically modified organism quantification in processed foods: influence of particle size compositions and heat-induced DNA degradation. Journal ofAgricultural and Food Chemistry, 53 (26), 9971-9.
 • [31] Niemirowicz-Szczytt K., 2012, Doskonalenie organizmów na potrzeby człowieka. In: Niemirowicz-Szczytt (ed) GMO w świetle najnowszych badań. 1st ed. SGGW, Warszawa, pp 9-17.
 • [32] Ocaña M.F., Fraser P.D., Patel R.K., Halket J.M., Bramley P.M., 2007, Mass spectrometric detection of CP4 EPSPS in genetically modified soya and maize, Rapid Commun Mass Spectrom., 21 (3), 319-28.
 • [33] Oguchi T., Onishi M., Mano J., Akiyama H., Teshima R., Futo S., Furui S., Kitta K., 2008, Development of multiplex PCR method for simultaneous detection of four events of genetically modified maize: DAS-59122-7, MIR604, MON863 and MON88017, Food Hyg. Saf. Sci., 51 (3), 92-100.
 • [34] Qaim M., 2009, The Economics of Genetically Modified Crops. Annual Review of Resource Economics, 1, 665-694.
 • [35] Radecki J., Radecka H, Cieśla J., Tudek B., 2006, Sensory chemiczne i biosensory w kontroli żywności zmodyfikowanej genetycznie, Biotechnologia, 3 (74), 67-78.
 • [36] Rodriguez-Nogales J. M., Cifuentes A., Garcia M. C., Marina M.L., 2010, Improved methodology for the characterization of transgenic Bt-11 maize cultivars using RP-HPLC profiles of albumin, globulin, prolamin, and glutelin protein fractions and chemometric analysis, Food Chemistry, 120 (4), 1229-1237.
 • [37] Rodríguez-Nogales J.M., Cifuentes A., Garcia M.C., Marina M.L., 2008, Estimation of the percentage of transgenic Bt maize in maize flour mixtures using perfusion and monolithic reversed-phase high performance liquid chromatography and chemometric tools. Food Chemistry, 111 (2), 483-489.
 • [38] Sázelová P., Kasicka V., Ibáñez E., Cifuentes A., 2009, Extraction and separation of water-soluble proteins from Bacillus thuringiensistransgenic and non-transgenic maize species by CZE. Journal of Seperation Science, 32 (21), 3801-3808.
 • [39] Vàzquez-Salat N., Salter B., Smets G., Houdebine L.M., 2012, The current state of GMO governance: are we ready for GM animals? Biotechnol Adv., 30 (6), 1336-43.
 • [40] Zimny J., Zimny T., 2007, Akty prawne regulujące wytwarzanie i stosowanie GMO. In: Zimny J., Zimny T. (ed) Organizmy Genetycznie Modyfikowane, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, pp. 109-131.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435572

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.