PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 24 Patterns of Local Development. Wzorce rozwoju lokalnego | 61--71
Tytuł artykułu

Changes to the Centroid of Łódź Province Towns in the Light of Transport Potential

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zmiana położenia środka ciężkości miast województwa łódzkiego w świetle potencjału transportowego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W niniejszym artykule przedstawiono zmiany położenia środka ciężkości miast województwa łódzkiego wynikające z ich wewnątrzregionalnej dostępności czasowej oraz towarzyszących im przemian w dostępności potencjałowej związanej z dynamicznym rozwojem infrastruktury drogowej. Badanie poszerzono o zastosowanie opisowych metod statystyki przestrzennej oraz eksploracyjnej analizy danych przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem statystyk dyspersji w postaci elipsy odchylenia standardowego. Cechy elips wykreślonych dla poszczególnych momentów w rozwoju regionalnych powiązań infrastrukturalnych pozwalają na określenie przemian potencjału transportowego miast województwa w ujęciu przestrzennym. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents changes to the location of the centroid of Łódź province towns resulting from their intraregional time accessibility as well as from transformations in the potential accessibility connected with the dynamic development of road infrastructure. The research was extended through using descriptive methods of spatial statistics as well as spatial data exploratory analysis with focus on dispersion statistics in the form of standard deviation ellipse. Features of ellipses elaborated for individual moments in the development of intraregional infrastructure connections allow to define transformations of transport potential of the province's towns from the spatial perspective. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bartosiewicz B., Pielesiak I., 2012, Powiązania transportowe w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (Transport Connections in the Łódź Metropolitan Area), [in:] Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I. (ed.), Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, "Studia KPZK PAN", 147, Warsaw, p. 105-137.
 • Gadziński J., 2010, Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania (Evaluation of Urban Area Transport Accessibility as Exemplified by Poznań), "Biuletyn Instytutu Geografii i Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM", 13, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Gęsiarz Z., 1982, Zarys geografii transportu (Outline of Transport Geography), WSiP, Warsaw.
 • Guzik R. (ed.), 2012, Czynniki i ograniczenia rozwoju miast województwa pomorskiego w świetle relacji przestrzennych i dostępności komunikacyjnej (Factors and Limitations to Development of Pomerania 's Towns in the Light of Spatial Relations and Transport Accessibility), The Marshal's Office of the Pomeranian Province, Gdańsk.
 • Hansen W.G., 1959, How Accessibility Shapes Land-use, "Journal of the American Institute of Planners", 25, p. 73-76.
 • Jażdżewska I., 2006, Zmiana położenia środka ciężkości miast i ludności miejskiej w Polsce w XX wieku (Change to the Centre of Gravity of Towns and Urban Population in Poland), "Przegląd Geograficzny", 78(4), Warsaw, p. 561-574.
 • Kachnic M., 2010, Ocena rozpoznania hydrogeologicznego na przykładzie wybranego fragmentu Pojezierza Pomorskiego - Bory Tucholskie, "Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego - Hydrogeologia", 442(11), s. 89-94.
 • Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., 2009, Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej (Spatial Accessibility as Prerequisite for Shaping Polish Transport Policy), "Biuletyn KPZK PAN", 241, Warsaw.
 • Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Solon J., Wiśniewski R., Stępniak M., Czapiewski K., Goliszek S., 2013, Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski (Impact of Construction of Motorways and Expressways on Poland 's Social, Economic and Territorial Development), Warsaw.
 • Local Data Bank of the Central Statistical Office of Poland (GUS), http://stat.gov.pl/bdl/ app/strona.html?p_name=indeks.
 • Olszewski P., Dybicz T., Śleszyński P., 2013, Proponowane miary dostępności czasowej w transporcie publicznym (Proposed Measurements of Spatial Accessibility in Public Transport), "Przegląd Komunikacyjny", 12, p. 10-17.
 • Rosik P., 2012, Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim (Land Accessibility of Poland in the European Dimension), "Prace Geograficzne", 233, IGiPZ PAN, Warsaw.
 • Rosik P., Stępniak M., Komornicki T., Pomianowski W., 2012, Monitoring spójności tery-torialnej gmin w skali krajowej i międzynarodowej w latach 1995-2030 (Monitoring of Territorial Cohesion of Communes on a National and International Scale between 1995 and 2030), IGiPZ PAN, Warsaw.
 • Suchecka J., 2014, Statystyka przestrzenna. Metody analiz struktur przestrzennych (Spatial Statistics. Methods of Spatial Structure Analysis), Warsaw.
 • Śleszyński P., 2009, Dostępność metropolii jako warunek konkurencyjności polskiej przestrzeni (Metropolis Accessibility as Prerequisite for Competitiveness of Polish Space), "Mazowsze - Studia Regionalne", 2, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warsaw, p. 53-71.
 • Śleszyński P., 2014, Dostępność czasowa i jej zastosowanie (Time Accessibility and its Application), "Przegląd Geograficzny", 86,(2), IGiPZ PAN, Warsaw, p. 171-215.
 • Transport Accessibility Website of IGiPZ PAN, http://www.igipz.pan.pl/accessibility/pl/ home.html.
 • Wiśniewski S., 2015a, Changes to Accessibility of Łódź Province Towns in Individual Transport between 2013-2015, "Przegląd Geograficzny", Warsaw [in print].
 • Wiśniewski S., 2015b, Diversification of Transport Accessibility of Towns in the Łódź Province, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435576

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.