PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 87 | nr 143 | 43--54
Tytuł artykułu

Percepcja pojęcia "rachunkowość kreatywna" przez opinię publiczną i środowisko profesjonalnych księgowych w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Perception of the Concept of Creative Accounting by the Polish Public and by Accounting Professionals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest porównanie definicji rachunkowości kreatywnej wypracowanej przez autorów z zakresu rachunkowości z postrzeganiem tego pojęcia przez opinię publiczną oraz profesjonalnych księgowych. Przedstawiono definicje rachunkowości kreatywnej akcentujące zarówno jej negatywny, jak i pozytywny aspekt, podając również własne rozumienie tego pojęcia. Następnie dokonano analizy ilościowej doniesień medialnych celem ustalenia, jak pojęcie rachunkowości kreatywnej jest postrzegane w Polsce przez opinię publiczną; przedstawiono także wyniki badań ankietowych profesjonalnych księgowych, których celem było poznanie rozumienia rachunkowości kreatywnej przez praktyków księgowości. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to compare definitions of creative accounting developed by accounting theoreticians with its perception by the public and by accounting professionals. The author presents definitions of creative accounting emphasising both its negative and positive aspects, and provides his own understanding of the concept. This is followed by a quantitative analysis of media reports on the same carried out in order to determine how the concept of creative accounting is perceived by the Polish public, and further by the results of surveys of accounting professionals whose purpose was to learn the understanding of creative accounting among accounting practitioners. (original abstract)
Rocznik
Tom
87
Numer
Strony
43--54
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Andrzejewski P., Piński J. (2002), Tfu(!)rcza księgowość, "Wprost", 27 (1023).
 • Argenti J. (1976), Corporate Collapse: the Causes and Symptoms, McGraw Hill, New York.
 • Bednarek G., Wiatr M., Kurek M. (2008), Sprawozdawczość finansowa a kreatywna rachunkowość - pro-pozycja bilansu wg W. Osbahra, [w:] E. Walińska (red.), Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Bosch H. (1990), The Workings of a Watchdog, William Hainemann, Melbourne.
 • Cebrowska T., Jeżowski M. (2000), Fałszowanie i fryzowanie bilansów - nieco historii, "Problemy Rachunkowości", 1.
 • Clarke F., Dean G., Oliver K. (2003), Corporate Collapse: Accounting, Regulatory and Ethical Failure, Cambridge University Press, Edinburgh.
 • Comiskey E.E., Mulford Ch.W. (2002), The Financial Numbers Game. Detecting Creative Accounting Practices, Wiley, New York.
 • Dąbrowski M. (2013), Emerytury zepchnięto na boczny tor, "Gazeta Wyborcza", 16 września.
 • Enron - ofiara kreatywnej księgowości, "Gazeta Wyborcza", 9 grudnia.
 • Edwards J. (1989), A History of Financial Accounting, Routledge, New York.
 • Friganović M. (2015), Kreativno računovodstvo i upravljanje zaradama, Poslovni savjetnik.
 • Gabás F. (1991), El marco conceptual de la contabilidad financiera, AECA, Madrid.
 • Gierusz K. (2010), Pojęcia i przejawy rachunkowości kreatywnej, "Accountica", 17.
 • Giner G. (1992), La contabilidad creativa, "Partida Doble", 21.
 • Glapiak E. (2007), Kreatywna księgowość ratuje przyszłoroczne budżety, "Rzeczpospolita", 11 grudnia.
 • Griffiths I. (1986), Creative Accounting. How to Make Your Profits What You Want Them to Be, Allen & Unwin, London.
 • Grosanu A. (2013), Contabilitate creativă, Editura ASE, Bucureşti.
 • Gut P. (2006), Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Hasik W. (2006), Polityka bilansowa (rachunkowość kreatywna) a conrolling operacyjny w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", 1101.
 • Hołda A., Kutera M., Surdykowska S. (2006), Oszustwa księgowe - teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Hołda A., Staszel A. (2016), Definitions, perception and functioning of creative accounting in the theory and practice of different languages, countries and parts of the World, "China-USA Business Review" (w druku).
 • Hołda A., Staszel A. (2015a), Is it creative accounting, risk management, manipulation or a fraud?, [in:] A. Jaki, B. Mikuła (eds), Knowledge-Economy-Society Managing Organizators: Concept of their Applications, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Hołda A., Staszel A. (2015b), Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej, [w:] B. Micherda (red.), Spra-wozdawczość i rewizja finansowa - ukierunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Hulicka M. (2008), Oszukańcza sprawozdawczość finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Jameson M. (1998), Practical Guide to Creative Accounting, Kogan Page, London.
 • Jones M. (2011), Creative Accounting, Fraud and International Accounting Scandals, Wiley, Chichester.
 • Kamiński R., Owczarek Ł. (2008), Polityka przedsiębiorstw w zakresie sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Ars boni et aequi, Poznań.
 • Kamela-Sowińska A. (2003), Skąd się wzięła sprawa ENRONu, "Rachunkowość", 4.
 • Kopaliński W. (2000), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Świat Książki, Warszawa.
 • Księgowy Enronu skazany (2006), "Gazeta Wyborcza", 27 września.
 • Krzywda D. (1999), Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Kuźmicz M. (2002), Xerox. Kolejny skandal na amerykańskiej giełdzie, "Gazeta Wyborcza", 28 czerwca.
 • Mączyńska E. (2002a), Nie twórcza, tylko agresywna, "Gazeta Prawna", 219.
 • Mączyńska E. (2002b), To zwykła defraudacja, "Rzeczpospolita", 9 sierpnia.
 • Micherda B. (2004), Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Moczydłowska W. (2002), Kreatywna tak, agresywna nie, "Gazeta Prawna", 229.
 • Naser K. (1993), Creative Financial Accounting: Its Nature and Use, Prentice Hall, Hemel Hampstead.
 • Piaszczyk A. (2011), System kontroli przedsiębiorstwa w gospodarce pokryzysowej na przykładzie jednostek zainteresowania publicznego, C.H. Beck, Warszawa.
 • Przybyszewska D. (2008), Rachunkowość kreatywna - kiedy jest traktowana jako przestępstwo?, "Gazeta Podatkowa", 52 (467), 30 czerwca.
 • Raybaud-Turillo B., Teller R. (1997), Comptabilité créative, Encyclopédie de Gestion, 2ème édition, Economica, s. 508-527.
 • Rybiński K. (2009), Kreatywna księgowość nie znika z finansów Polski, "Rzeczpospolita", 7 września.
 • Sawicki K. (red.) (1998), Polityka bilansowa i sprawozdawczość finansowa w zarządzaniu firmą, Ekspert, Wrocław.
 • Schneider K. (2007), Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa.
 • Sojak S. (2004), Kreatywna rachunkowość - fałszerstwo, czy pomysł na wyższy zysk? "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Toruniu, 3 (3).
 • Sokolova N.A. (2012), Kpeативный учeт: пpичины вoзникoнoвeния и пocлeдcтвия. "Finance and Business", 3.^ Sternberg R.J. (1998), The Nature of Creativity: Contemporary Psychological Perspectives, Cambridge University Press, New York.
 • Surdykowska S. (2004), Rachunkowość kreatywna a MSR/MSSF, [w:] M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska (red.), Polska szkoła rachunkowości, Zjazd Katedr Rachunkowości, SGH, Warszawa.
 • Świderska G.K. (2003), Zmiany w prawie gospodarczym a kreatywna rachunkowość, [w:] Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym, KIBR, Warszawa.
 • Vremec L. (1995), Kreativno računovodstvo. Diplomsko delo. Ekonomska fakulteta, Ljubljana.
 • Wąsowski W. (2010), Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 • Węglarczyk B. (2002), Upadek cesarstwa Enronu, "Gazeta Wyborcza", 18 stycznia.
 • Zajchowska-Solak E. (2010), Rachunkowość kreatywna - wpływ na rzetelność sprawozdań finansowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", 17.
 • Ziemkiewicz R.A. (2010), Europa, czyli nowa Jugosławia, "Rzeczpospolita", 30 września.
 • Pshenychna A.ZH., Veryha YU.A., Kravchenko I.YU. (2014), Пpoяви кpeативнoгo oблiку в eкoнoмiчнiй злoчиннocтi, http://www.readera.org/article/projavye-kreatyevnoho-obliku-v-ekonomichniy-zlochyen-nosti-10152320.html (dostęp 31.12.2015).
 • http://wiadomosci.wp.pl/kat,1349,title,USA-WorldCom-oglosil-bankructwo,wid,277912,wiadomosc.html?ticaid=111c05 (dostęp 31.12.2015).
 • http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-kreatywny-ksiegowy-okradal-senat,nId,183377 (dostęp 31.12.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435584

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.