PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 87 | nr 143 | 55--65
Tytuł artykułu

Zobowiązania warunkowe czy ukryte? Przegląd ujawnień

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Contingent Liabilities or Hidden Liabilities? A Review of Disclosures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza informacji o zobowiązaniach warunkowych w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek giełdowych. Wiąże się ona z dyskusją o zasadzie istotności, w której postuluje się równorzędność części liczbowej i opisowej sprawozdań finansowych. Z przeprowadzonych badań dotyczących zobowiązań warunkowych wynika, że osiągnięcie tej równorzędności jest trudne, o ile w ogóle możliwe. Zobowiązania warunkowe nie są popularnym obszarem badań, a niniejszy artykuł może przyczynić się do uzupełnienia tej luki poznawczej. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to analyze information on contingent liabilities in the financial statements of selected listed companies. It forms part of the discussion on the principle of materiality, which recommends equivalence of the numerical part and notes to the financial statements. The study shows that the achievement of this equivalence is difficult, if at all possible. Contingent liabilities are not a popular research area. It is possible that this article may contribute to filling this gap. (original abstract)
Rocznik
Tom
87
Numer
Strony
55--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Clorr-Proell S.M., Maines A.L. (2014) The impact of recognition versus disclosure on financial information: a preparer's perspective, "Journal of Accounting Research", 52 (3).
 • Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P., Krzyżanowska N. (2015), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości, Rachunkowość Sp. z o.o., Warszawa.
 • Gierusz J., Koleśnik K., Silska-Gembka S. (2015), Podejście praktyków do rozpoznania rezerw, zobowiązań oraz aktywów warunkowych w świetle MSSF - wyniki badania empirycznego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 390.
 • McTier B.C., Wald J. (2011), The causes and consequences of class action litigation, "Journal of Corporate Finance", 17 (3), s. 649-665.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2013) IFRS Foundation, SKwP, Warszawa.
 • Schiff J., Schiff A., Rozen H. (2012), Accounting for contingencies: disclosure of future business risks, "Management Accounting Quarterly"; 13 (3).
 • Simon J. (2002), Interpretation of probability expressions by financial directors and auditors of UK companies, "The European Accounting Review", 11 (3).
 • Szymczak M. (red.) (1994), Słownik Języka Polskiego, t. III, PWN, Warszawa 1994.
 • Teixeira C., Silva A. F. (2009), The interpretation of erbal probability expressions used in the IAS/IFRS: some Portuguese evidence, "Revista de Estudos Politécnicos/Polytechnical Studies Review", VII (12).
 • Walińska E., Jurewicz A. (2007), Bilans bez rezerw, czyli kontrowersyjne propozycje zmian MSR 37, [w:] W. Gabrusewicz (red.): Rachunkowość w teorii i praktyce. T. III. Sprawozdawczość i analiza finansowa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Conceptual Framework for Financial Reporting (2015), Exposure Draft ED/2015/3.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, Dz. Urz. UE L 2013, nr 182/19.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe, Dz. Urz. Ministra Finansów 2014, poz. 12.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 2013, poz. 330 ze zm.
 • Allen L. (2014), Accounting for Contingent Liabilities: What You Disclose Can Be Used Against You (June 20, 2014), available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2457177
 • http://www.iasb.org (dostęp 1.02.2016).
 • http://www.fasb.org (dostęp 1.02.2016).
 • http://www.stockwatch.pl (dostęp 1.02.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435586

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.