PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 87 | nr 143 | 171--182
Tytuł artykułu

Obiekt kosztów w rachunkowości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cost Object in Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W polskiej literaturze z zakresu rachunkowości funkcjonuje wiele bliskoznacznych pojęć, takich jak przedmiot kalkulacji, jednostka kalkulacyjna, nośnik kosztów. Ich definicje są często bardzo zbliżone, a ich wykorzystanie w określonych warunkach niejasne. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy pojęcie "obiekt kosztów", czyli "coś, czego kosztami są zainteresowani użytkownicy informacji pochodzących z rachunkowości", może zastąpić stosowane dotychczas terminy. Przeprowadzona analiza dotyczy literatury w języku polskim, w której różne szkoły rachunkowości wykształciły własne pojęcia. Jest to związane z określoną tradycją tych szkół w Polsce i ewolucją stosowanych pojęć. Analizie poddana została hipoteza, że dla wielu bliskoznacznych pojęć stosowanych w publikacjach z zakresu rachunkowości można zaproponować rozwiązanie uniwersalne, uwzględniające postęp techniczny i zmieniające się potrzeby użytkowników. Wykorzystane metody badawcze obejmują systematyczny przegląd literatury krajowej od roku 1966 do 2016 oraz analizę pojęć. (abstrakt oryginalny)
EN
In Polish literature in the field of accounting there are many synonymous terms such as the object of cost calculation, cost unit, or cost driver. Their definitions are often very similar, and their use in certain circumstances unclear. This article aims to answer the question whether the term costs object meaning "something whose cost is of interest to accounting information users", can replace previously used terms. The analysis applies to literature in Polish, in which different schools have developed their own terms, which is connected with the tradition of schools of accounting in Poland and the evolution of the concepts. The analysis aims to verify the hypothesis that for many synonymous terms used in publications in the field of accounting a universal solution can be proposed, taking into account the technological progress and changing user needs. The research methods used include a systematic review of literature in Polish from the period 1966 to 2016 and an analysis of the terms. (original abstract)
Rocznik
Tom
87
Numer
Strony
171--182
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Atkinson A.A., Kaplan R.S., Young S.M. (2004), Management Accounting, Prentice Hall.
 • Brewer P.C., Garrison R.H., Noreen E.W. (2003), Introduction to Managerial Accounting, McGraw-Hill Irwin.
 • Bhimani A. (ed.) (2009), Contemporary Issues in Management Accounting, Oxford University Press.
 • Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E. (2006), Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa.
 • Dobija D., Kucharczyk M. (red.) (2009), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Drury C. (2013), Management Accounting for Business, Cengage Learning EMEA.
 • Drury C (1992), Management and Cost Accounting, Chapman & Hall, London.
 • Drury C. (1987), Costing. An introduction, Chapman & Hall, London.
 • Fedak Z. (1962), Rachunek kosztów produkcji przemysłowej : zagadnienia wybrane, PWE, Warszawa.
 • Fedak Z., Naumiuk T. (2005), Organizacyjne podstawy rachunku kosztów, "Rachunkowość", 10.
 • Fisher P., Frank W. (1985), Cost Accounting, South Western Publishing.
 • Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H. (1996), Rachunkowość zarządcza, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Gabrusewicz W. (red.) (2011), Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów, SKwP, Warszawa.
 • Hansen D.R., Mowen M.M. (2006), Cost Management: Accounting and Control, Thomson South-Western.
 • Hansen D.R., Mowen M.M. (2004), Management Accounting, Thomson South-Western.
 • Hansen D.R., Heitger D.L., Mowen M.M. (2014), Cornerstones of Managerial Accounting, Cengage Learning EMEA.
 • Hass-Symotiuk M. (1988), Rachunek kosztów w systemie informacyjno-decyzyjnym przedsiębiorstwa transportu samochodowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Jarugowa A. (1986), Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Jarugowa A., Troszczyński T. (1971), Ewidencja kosztów produkcji, TNOiK, Warszawa.
 • Jarugowa A., Kabalski P., Szychta A. (2014), Rachunkowość zarządcza, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Jarugowa A., Sobańska I., Sochacka R. (1993), Metody kalkulacji, koszty, ceny, decyzje, PWE, Warszawa.
 • Jarugowa A., Malc W., Sawicki K. (1990), Rachunek kosztów, wydanie trzecie zm. i popr., PWE, Warszawa.
 • Karmańska A. (2006), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Karmańska A. (red.) (2002), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza - pojęcia, problemy, zadania, Difin, Warszawa.
 • Luty Z. (1990), Planistyczny rachunek kosztów, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Maher M.W., Stickney C.P. Weil R.L. (2000), Managerial Accounting: an Introduction to Concepts, Methods, and Uses, The Dryden Press.
 • Matuszewicz J. (1995), Rachunek kosztów, Finans-servis, Warszawa.
 • Matuszewicz J. (1971), Rachunek kosztów postulowanych, SGPIS, Warszawa.
 • Mowen M. M., Hansen D. R., (2004), Management Accounting, South-Western Thomson Learning.
 • Mowen M. M., Hansen D. R., Heitger D. L. (2014), Cornerstones of Managerial Accounting, Cengage Learning.
 • Niemczyk R. (2013), Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Nowak E., Wierzbiński M. (2010), Rachunek kosztów: modele i zastosowania, PWE, Warszawa.
 • Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M. (2004), Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Nowak E. (red.) (1992), Rachunek kosztów i wyników, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Nowak E. (red.) (1989), Rachunek kosztów przedsiębiorstw przemysłowych :metody badania kosztów, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Olchowicz I. (1995), Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Sawicki K. (red.) (1996), Rachunek kosztów, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Seal W., Garrison R. H., Noreen E. W. (2006), Management Accounting, McGrawHill.
 • Skrzywan S., Fedak Z. (1973), Rachunkowość w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa.
 • Skrzywan S., Fedak Z. (1966), Rachunkowość w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa.
 • Sobańska I. (1998), Rozwój systemów rachunku kosztów w gospodarce rynkowej, RaFiB, Łódź.
 • Sobańska I. (red.) (2009), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa.
 • Sojak S. (2015), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 • Surdykowska S., (1988), Rachunek kosztów pracy jako element systematycznego rachunku kosztów w przedsiębiorstwie, "Studia i Materiały Instytut Pracy i Spraw Socjalnych", Warszawa.
 • Świderska G.K. (red.) (2010), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, MAC, Difin, Warszawa.
 • Świderska G.K. (red.) (2004), Obiektowy rachunek kosztów działań - koncepcja i wykorzystanie, "Monografie i Opracowania", 526, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Świderska G.K. (red.) (2002), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, MAC, Difin, Warszawa.
 • Turyna J. (2014), Rachunkowość finansowa, C.H. Beck, Warszawa.
 • Turyna J., Pułaska-Turyna B. (1994), Rachunek kosztów i wyników - wybrane problemy podejmowania decyzji zarządczych, Finans-servis, Warszawa.
 • Winiarska K. (1994), Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, "Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego".
 • Yourdon E., Argila C. (2000), Analiza obiektowa i projektowanie: przykłady zastosowań, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435602

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.