PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 | 34--48
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty praktyczne funkcjonowania straży gminnych (miejskich) w Polsce

Warianty tytułu
Selected Practical Aspects of the Functioning of Municipal (City) Wardens in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomijając historyczne konotacje, straże miejskie istnieją w polskich lokalnych pejzażach samorządowych od ponad ćwierćwiecza, od ponad dwóch dekad istnieją straże gminne. Są nieobligatoryjnymi instytucjami porządku publicznego, o których tworzeniu i kierunkach działania (w obrębie właściwej ustawy) decyduje gmina. Zdają się być trwale wpisane w system instytucji bezpieczeństwa państwa, a także uosabiają ideę samorządności. Niemniej krytyka i mediatyzacja ich działania, relatywnie zły wizerunek w społeczeństwie, a także koncentrowanie się jedynie na wybranych aspektach funkcjonowania straży każą postawić pytania zarówno o ich kondycję, jak i faktyczne obszary aktywności. Katalizatorem tych pytań są zmiany dotyczące funkcjonowania straży, które weszły w życie 1.01.2016 r. (abstrakt oryginalny)
EN
Aside from the historical connotations, city wardens have existed in Polish self-government for more than a quarter-century, while municipal wardens have existed for more than two decades. These are non-obligatory public order, about the establishment and activities of which (within the appropriate Act) the municipality decides. They appear to be a permanent part of the system of institutions of state security and embody the idea of self-government. Nevertheless, criticism and media coverage of their activities, the relatively bad image among the community, as well as focusing on only selected aspects raises questions both about their condition and their actual areas of activity. The catalysts of these questions are the changes in the functioning of the wardens, which became effective on 1 January 2016. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
34--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • A. Marek, Prawo wykroczeń, Warszawa 2008, s. 214-215.
 • A. Pogłódek, Straże lokalne i sektorowe, w: M. Paździor, B. Szmulik (red.), Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2012, s. 347.
 • A. Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa 2002, s. 103-131.
 • A. Szymański, Geneza i zadania straży gminnych. Ujęcie historyczno-prawne, w: A. Mezglewski (red.), Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, Lublin 2014, s. 13-30.
 • A. Światłowski, Procesowa problematyka uprawnień straży gminnych (miejskich), w: J. Czapska, M. Szafrańska (red.), Wbrew stereotypom - normatywny i społeczny wizerunek straży miejskich w Polsce, Toruń 2011, s. 121.
 • E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, s. 340 i n.
 • E. Ura, Wpływ wyników wyborów samorządowych na status prawny pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2014/7-8, s. 69-76.
 • I. Skipioł, Referendum gminne w sprawie likwidacji straży miejskiej - wybrane zagadnienia, w: B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014, s. 180-197.
 • J. Mazur, T. Michalczk, Realizacja zada straży miejskiej na przykładzie Krakowa, wystąpienie na konferencji "Zadania jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału grup dyspozycyjnych w przezwyciężaniu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego", Wrocław 12-13.05.2016 r.
 • J. Suporniuk, Miejskie służby porządkowe a społeczeństwo w Polsce XIV-XVI w., "Przegląd Historyczny" 1999/2, s. 117-129.
 • J. Szmit, Pojęcie pracownika samorządowego (uwagi de lege lata), "Samorząd Terytorialny" 2011/3, s. 4-14.
 • J. Zaleśny, Rola prawa miejscowego w utrzymaniu porządku publicznego, w: S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009, s. 115-130.
 • J.M. Zieliński, Służąc wspólnocie samorządowej - z problematyki K. Dojwa, Polskie straże gminne i miejskie w lokalnym systemie, w: M. Martinská, A. Sipko (red.), Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2013: medzinárodný vedecko-odborny seminar, 18-22.februára 2013, Liptovský Mikuláš: zborník vedeckých a odborných prác, Liptovský Mikuláš 2013, s. 93-100.
 • K. Dojwa, Straże gminne (miejskie) a ochrona porządku publicznego, "Samorząd Terytorialny" 2013/12, s. 21-33.
 • K. Dojwa, Straże miejskie (gminne) a ochrona porządku publicznego, "Samorząd Terytorialny" 2013/12, s. 21-33.
 • K. Dojwa-Turczyńska, Aktywność straży miejskich i gminnych w Polsce w sferze edukacji dla bezpieczeństwa. Wybrane aspekty, Wrocław 2016 (w druku), s. 24.
 • K. Dojwa-Turczyńska, Pole's sense of security - selected sociological aspects, "Science & Military Journal" 2015/1, s. 49-55.
 • M. Mączyński, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce przedrozbiorowej, w: J. Czapska, W. Krupiarz (red.), Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, Warszawa 1999.
 • P. Kamiński, Straże gminne (miejskie) w zarządzaniu kryzysowym, Kalisz 2013, s. 71-77.
 • P. Sarnecki, Właściwość organów terenowych w sprawach porządku i bezpieczeństwa publicznego w nowej strukturze lokalnych władz publicznych, w: J. Czapska, W. Krupiarz (red.), Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, Warszawa 1999, s. 34.
 • P. Szyszka, Straż Miejska w Krynicy-Zdroju w służbie społeczności lokalnej w 75 rocznice powołania, Krynica-Zdrój 2004, s. 7.
 • prawa pracowników samorządowych, "Samorząd Terytorialny" 2014/7-8, s. 77-84.
 • R.W. Podhorodecki, Ewolucja municypalnych służb ochrony porządku publicznego na tle historycznym, http://historia-strazy-miejskich.eprace.edu.pl/1143,Wspolczesne_straze_gminne_miejskie_w_ujeciu_statystycznym.html
 • T. Żółciak, Funkcjonariusze domagają się takich przywilejów, jakie przysługują Policji, http://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/496245,straz-miejska-walczy-o-wczesniejsze-emerytury.html.
 • W. Kotowski, Straże gminne, Warszawa 2004, s. 122 i n.
 • W. Kotowski, Straże gminne. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Z. Galicki, Opinia prawna do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, w: J. Liszewski (red.), Straże miejskie w systemie organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Studia i materiały, Szczytno 1996, s. 85-86.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435644

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.