PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 28 | 85--100
Tytuł artykułu

Zjawisko prostytucji w Polsce na tle europejskim jako obszar działań instytucji państwowych i organizacji pozarządowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest rekonstrukcja działań wybranych organizacji pracujących z osobami świadczącymi usługi seksualne w Polsce. Artykuł ma charakter przeglądowy i opiera się na analizie literatury przedmiotu oraz dokumentów dotyczących działania wybranych organizacji. Zaprezentowano w nim kolejno: kontekst prawny regulacji odnoszących się do prostytucji w naszym kraju, który włącza to zjawisko w zakres polityki społecznej; rekonstrukcję działań wybranych organizacji pracujących z osobami świadczącymi usługi seksualne w Polsce oraz ich porównanie z analogicznymi podmiotami z innych krajów europejskich. W warstwie empirycznej skoncentrowano się na rozpoznaniu celów i zadań oraz na ogólnej charakterystyce działalności wybranych polskich organizacji, w tym założeń teoretycznych i ideologicznych, będących jej podstawą. Jakościowa analiza obejmowała treści zawarte na stronach internetowych wybranych organizacji oraz udostępniane przez nie dokumenty (m.in. sprawozdania, regulaminy) i inne dostępne publikacje na ich temat. Z przeprowadzonych analiz wynika, że aktualnie brakuje inicjatyw umożliwiających osobom świadczącym usługi seksualne aktywne włączenie się w organizowanie działań, które pozwoliłoby na realizowanie idei empowerment (upełnomocnienia). (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims at reconstructing the actions taken up by selected organizations that work with persons, who provide sexual services in Poland. The paper has a review character, based on analysis of literature and documents related to work of selected organizations. It presents, subsequently: the legal context of regulation of prostitution in Poland, which includes this phenomenon in the scope of social politics; the reconstruction of actions of selected organizations, who work with persons providing sexual services in Poland, and their comparison with analogical subjects from other European countries. The empirical part concentrates on recognition of aims, tasks and general characteristics of activity of selected Polish organization, including theoretical and ideological assumptions, which create its basis. The qualitative part is the analysis of Internet sites of selected organizations, and documents made available by them (reports, terms and conditions, etc.), and other available publications about them. The performed analyses suggest that there are not enough initiatives, which would actively incorporate the prostituting persons in organization of actions to their benefit, which would allow to realize the empowerment concept. (original abstract)
Rocznik
Tom
28
Strony
85--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Antoniszyn M., Marek A. (1985), Prostytucja w świetle badań kryminologicznych, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze.
 • Auleytner J. (2012), Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, tłum. W. Betkiewicz i in., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bałchan A., Lasota M. (2010), Przewodnik streetworkera, Katowice-Opole, Stowarzyszenie "Po Moc" dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej, Zakład Poligraficzny SINDRUK.
 • Beniowski M. (1998), Wychodzenie z kręgu zła, "Harm Reduction", nr 1.
 • Bernstein E. (1999), What's Wrong with Prostitution? What's Right with Sex Work? Comparing Markets in Female Sexual Labor, "Hastings Women's Law Journal", nr 1 (10).
 • Biczysko S. (1968), Próba analizy zjawiska prostytucji w Polsce ,"Problemy Kryminalistyki", nr 74-75.
 • Brewis J., Linstead S. (2002), 'The Worst Thing is the Screwing' (1): Consumption and the Management of Identity in Sex Work, "Gender, Work & Organization", Vol. 7, Issue 2.
 • Dawid-Olczyk I. (2006), Wsparcie dla ofiar handlu ludźmi w praktyce Fundacji "La Strada", w: Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, Warszawa, Ośrodek Badań Praw Człowieka, IPSiR UW.
 • Dec J., Trębińska E. (2004), Swoisty charakter pomocy osobom świadczącym usługi seksualne, w: E. Siarkiewicz (red.), Niejednoznaczność poradnictwa, Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Dworkin A. (1992), Prostitution and Male Supremacy, http://prostitutionresearch.com/pub_author/andrea-dworkin/[dostęp: 20.01.2015].
 • Farley M. (2005), Unequal, http://prostitutionresearch.com/topic/prostitution/ [dostęp: 20.01.2015].
 • Giddens A., Sutton Ph. W. (2012), Socjologia. Wydanie Nowe, tłum. O. Siara, A. Szulżycka, P. Tomanek, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Głąbicka K. (2004), Polityka społeczna państwa polskiego u progu członkostwa w Unii Europejskiej, Radom, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji.
 • Gołdyn P. (2007), Retrospektywny przegląd metod resocjalizacji kobiet moralnie zaniedbanych w Polsce w pierwszej połowie XX wieku, w: I. Pospiszyl, R. Szczepaniak (red.), Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet, Łodź, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
 • Gołdyn P. (2013), Pogarda dla zawodu, litość dla człowieka: społeczno-edukacyjne formy działalności wobec kobiet zagrożonych prostytucją w Polsce (1918-1939), Kalisz, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 • Jasińska M. (1967), Proces społecznego wykolejenia młodocianych dziewcząt, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze.
 • Jasińska M. (1976), Problematyka prostytucji w Polsce, w: A. Podgórecki (red.), Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa, PWN.
 • Jeffreys S. (2001), Legalizacja prostytucji nie jest rozwiązaniem, "Prawo i Płeć", nr 1.
 • Karpiński M. (1997), Najstarszy zawód świata. Historia prostytucji, Londyn, Lemur.
 • Kesler K. (2002), Is a Feminist Stance in Support of Prostitution Possible? An Exploration of Current Trends, "Sexualities", nr5.
 • Kowalczyk-Jamnicka M. (1998), Społeczno-kulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce, Bydgoszcz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Leigh C. (1997), Inventing sex work, w: J. Nagle (red.), Whores and other feminists, New York,Routledge.
 • Leś E. (2014), Rola trzeciego sektora w polityce społecznej, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko- -Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pheterson G. (1993), The Whore Stigma: Female Dishonor and Male Unworthiness, "Social Text", nr 37.
 • Radecki W. (1968), Sytuacja prawna prostytucji w Polsce, "Problemy Kryminalistyki", nr 73.
 • Raymond J.G. (2006), 10 powodów, by nie legalizować prostytucji (i prawna odpowiedź na popyt na prostytucję), "Prawo i Płeć", nr 12.
 • Roberts N. (1997), Dziwki w historii: prostytucja w społeczeństwie zachodnim, tłum. L. Engelking, Warszawa, Volumen.
 • Rysz-Kowalczyk B. (2014), Teoria kwestii i problemów społecznych, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sikorska-Kulesza J. (2004), Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku, Warszawa, MADA.
 • Szarfenberg R. (2014), Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sztobryn-Giercuszkiewicz J. (2004), Psychologiczne aspekty prostytucji, Łódź, DAJAS.
 • Szulik M. (2006), Psychologiczna sytuacja ofiary handlu ludźmi, w: Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, Warszawa, Ośrodek Badań Praw Człowieka, IPSiR UW.
 • Szylko-Skoczny M. (2014), Problemy społeczne w sferze pracy, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wiśniewska K., Bałchan A. (2007), Kobieta nie jest grzechem. Z siostrą Anną Bałchan o problemie prostytucji i nie tylko rozmawia Katarzyna Wiśniewska, Kraków, Wydawnictwo Znak.
 • Witowicz B. (2001), Feminizm wobec prostytucji, "Prawo i Płeć", nr 1.
 • Wojtalik J., Olejniczak D. (2011), Komercyjne usługi seksualne jako problem zdrowia publicznego, "Seksuologia Polska", nr 1 (9).
 • http://www.misjadworcowa.com.pl/ [dostęp: 30.05.2014]
 • http://www.nswp.org [dostęp: 30.05.2014]
 • http://www.parasol.org.pl/ [dostęp: 30.05.2014]
 • http://www.po-moc.pl [dostęp: 30.05.2014]
 • http://programstacja.org.pl [dostęp: 30.05.2014]
 • http://www.sexworkeurope.org/ [dostęp: 30.05.2014]
 • http://www.skaids.org/ [dostęp: 30.05.2014]
 • http://strada.org.pl/ [dostęp: 30.05.2014]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435660

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.