PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3-4 | 122--138
Tytuł artykułu

Zarządzanie różnorodnością wieku w miejscu pracy

Autorzy
Warianty tytułu
Age Diversity Management in the Workplace
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga zwrócenia większej uwagi na różnice w strukturze wiekowej pracowników (różnica między młodą kadrą należącą do pokolenia Y a dojrzałymi pracownikami pokolenia X). Uwzględniając wiek pracowników, firma powinna stawiać na te kompetencje i umiejętności, które urzeczywistniają jej cele. W niniejszej publikacji przedstawiono założenia wprowadzające do koncepcji zarządzania różnorodnością wieku (age diversity). Uwzględniając różnorodność wieku pracowników, zaproponowano zestaw przykładowych działań, które pozwolą zmniejszyć negatywne skutki luki pokoleniowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Efficiency in company management requires greater attention to differences in the age structure of employees (the difference between younger staff belonging to Generation Y and mature employees of Generation X). Taking into account employee age, a company should stand on competences and skills that promote its goals. This paper presents certain assumptions introducing the concept of age diversity management and keeping in mind the diversity in employee ages, it proposes a set of sample actions that make it possible to decrease the negative effects of the generation gap. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
122--138
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Ajzen I. (1991), The theory of planned behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, nr 50.
 • Kozioł M. (2013), Raport. Wiek w projekcie, czyli równice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, dostęp 4 lutego 2015, < http://www.dtipolska.com.pl/raport_wiek_w_projekcie.html >.
 • Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. 4, Kraków, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Austin J. R. (1997), A cognitive framework for understanding demographic influences in groups, International Journal of Organizational Analysis, vol. 5, nr 4.
 • Bardoel E. A., Tharenou P., Moss S. A. (1998), Organizational predictors for work-family practices, Asia Pacific Journal of Human Resources, nr 36 (3).
 • Bukowska U., Kopeć J., Łukasiewicz G., Piechnik-Kurdziel A., Szałkowski A. (2002), Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa, Wydawnictwo Poltext.
 • Cascio W. F. (2001), Kalkulacja koszów zasobów ludzkich (tytuł oryginalny: Costing Human Resources), Kraków, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna.
 • Cascio W. F. (2000), The financial impact of behavior in organizations, wyd. 4, South-Western College Publishing.
 • DiRomualdo T. (2006), Viewpoint: Geezers, grudgers, GenXers, and gees: A look at workplace generation conflict, Journal of Financial Planning, vol. 19 (10), nr 18.
 • Drummonds H. H. (2007), The aging of the boomers and the coming crisis in America's changing retirement and elder care systems, Lewis & Clark Law Review, vol. 11 (2).
 • Eurostat (2008), Prognoza ludności w Unii Europejskiej 2008-2060, Komunikat Eurostat, opublikowany 8.06.2011 r., < http://epp.eurostat.ec.europa.eu >.
 • Feldman D. C. (1998), Managing Career in Organizations, Glenview, Ilinnois, Scott, Foresman and Company, za Szałkowski A. (red.), (2002), Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrument, Warszawa, Poltext.
 • Gadomska-Lila K. (2015), Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (101)/15.
 • Gajda J., Seroka-Stolka O. (2014), Zarządzanie pracownikami różnych pokoleń warunkiem efektywnej działalności organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (100)/14.
 • Gajdzik B. (2014a), Dylematy decyzyjne przedsiębiorstw w sterowaniu fluktuacją pracowników powyżej 50. roku życia, Organizacja i Zarządzanie, nr 3 (27).
 • Gajdzik B. (2014b), Sterowanie fluktuacją pracowników 50+ w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (100)/14.
 • Gordon J. (2002), Organizational Behavior, wyd. 7, Boston, Boston College, Allyn&Bacon, Inc.
 • Greenberg J. (2002), Managing Behavior in Organizations, Fisher College of Business, Ohio State University, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Gros U. (2003), Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Warszawa, PWN.
 • Guthridge M., Komm А. В., Lawson E. (2008), Making talent a strategic priority, The McKinsey Quarterly, nr 1.
 • Hellriegel D., Slocum J. W., Woodman Jr. R. (2001), Organizational Behavior, wyd. 9, St. Paul. West Publishing Company.
 • Kołodziejczyk E. (2015), Wzrosła aktywność zawodowa osób po 50. roku życia w Polsce, dostęp 10 lutego 2015, < http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wzrosla-aktywnosc-zawodowa-osob-po-50-roku-zycia-w-polsce >.
 • Kozioł M., Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, dostęp 4 lutego 2015, < http://www.4pm.pl/artykuly/wiek-w-projekcie-czyli-roznice-pokoleniowe-w-zarzadzaniu-projektami; pełny opis na http://dtipolska.com.pl >.
 • Kożusznik B. (2002), Zachowania człowieka w organizacji, Warszawa, PWE.
 • Lipka A. (2000), Strategie personalne firmy, Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Lipka A., Winnicka-Wejs A., Acedański J. (2015), Różnice między- i pozapokoleniowe w lojalności - metody diagnozy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (101)/15.
 • Listwan T. (2002), Zarządzanie kadrami, Warszawa, Wyd. C.H. Beck.
 • Martin D. С., Bartol K. M. (1985), Managing turnover strategically. Na podstawie Personnel Administrator, listopad; Copyright 1985, The American Society for Personnel Administration, 6060 N. Washington Street, Alexandria, VA 22314, cyt. za Cascio W. F. (2001), Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Mazur B. (2009), Zarządzanie w warunkach różnorodności zasobów ludzkich, Białystok, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.
 • Mazurkiewicz A., Moczulska M. (2014), Oczekiwania młodych osób wobec aktywności zawodowej (w świetle wyników badań empirycznych), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (100)/14.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, Wydział Analiz i Statystyki (2013), Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2013 roku, dostęp 15 stycznia 2015, < https://psz.praca.gov.pl/.../Osoby%20powyżej%2050%20roku%20życia...>.
 • Nowak-Far A. (2011), Methuselach Perplexus - polityka prawa wobec zmian demograficznych w Europie, w Osiński J. (red.), Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, dostęp 8 marca 2012, < http://www.uniaeuropejska.org/rada-ue-o-starzeniu-sie-spoleczenstwa >.
 • Opinia ekspertów Hays, w Jak uczynić atut z różnicy wieku, dostęp 27 stycznia 2015, < http://pulshr.pl/zarzadzanie/jak-uczynic-atut-z-roznicy-wieku-pracownikow-to-trudne-ale,22859.html >.
 • Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa-Bydgoszcz (2012), dostęp 4 lutego 2015, < stat.gov.pl/.../PW_osoby_pow_50_roku_zycia_na_rynku_pracy_2011.pdf >.
 • Prognoza ludności na lata 2008-2035 roku (2009), Główny Urząd Statystyczny, dostęp 26 marca 2012, < www.stat.gov.pl/gus/5849_5744_PLK_HTML.htm >.
 • Raport ArcelorMittal Poland (2013), Odpowiedzialność Biznesu.
 • Ritz A. (2011), Erwartungen junger Talente an ihre Arbeitgebers, w Ritz A., Thom N. (red.), Talent Management. Talente identifizieren, Kompetenzen entwickeln, Leistungsstärker erhalten, Wiesbaden, Gabler.
 • Robbins S. (1994), Human resources Management, Concepts and Practices, John Wiley&Sons, Illinois.
 • Robbins S. P. (1998), Zachowania organizacyjne, Warszawa, PWE.
 • Schein E. za Rybak M. (2000), Rozwój potencjału pracy, w Sajkiewicz A. (red.), (2000), Zasoby ludzkie w firmie, Warszawa, Poltext.
 • Sims С. (2011), Leveraging generational diversity in today's workplace, Online Journal for Workforce Education and Development, Volume V, z. 3, jesień, < http://www.thefre-elibrary.com/Seeds+of+workforce+sucess%
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435662

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.