PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 25--34
Tytuł artykułu

The Concept for the Development of a Functional Area Illustrated by the Case of the Functional Area of the Oder Communes

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this article is to present the essence of a functional area as a new tool of the EU regional policy and the course of designing an integrated approach to the development of the functional area. The study is a case study and relates to the methodical process of creating a development concept for the Functional Area of Oder Communes (FAOC). This article is based on the analysis of the domestic and foreign literature on regional development and own experiences and reflections of authors resulting from the work in the team for the development of a strategy for this area. The analysis of domestic and foreign literature allowed for presenting a new paradigm of the local development. The current approach is characterized by a focus on the use of endogenous potentials and territorial targeting of the development, which promotes the creation of functional and spatial structures such as functional areas. Their development requires integrated development planning that provides benefits both in the social and economic dimension. The study presents the new paradigm of the local development in the context of the National Spatial Development Concept 2030. The study presents the theoretical and practical basis for creating a concept for integrated development of a functional area. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Zielona Góra
 • University of Zielona Góra
Bibliografia
 • Barca, F. (2009). An agenda for a reformed cohesion policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations. Retrieved from http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/regi/dv/barca_report_/barca_report_en.pdf
 • Capello, R., Fratesi, U., & Resmini, L. (2011). Globalization and Regional Growth in Europe. Past Trends and Future Scenarios. Advances in Spatial Science. Berlin, Germany: Springer.
 • Castells, M. (2008). Społeczeństwo sieci [The Network Society]. Warszawa, Poland: PWN.
 • Christopherson, S. (2008). Local and regional development. Economic Geography, 84(2), 241-242.
 • Commission of the European Communities. (2008). Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee, Green Paper on Territorial Cohesion Turning territorial diversity into strength, COM(2008) 616 final. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0616:FIN:EN:PDF
 • Commission of the European Communities,. (2006). The Growth and Jobs Strategy and the Reform of European cohesion policy. Fourth progress report on cohesion, COM(2006) 281 final. Retrieved from http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/interim4/4inter_en.pdf
 • Florida, R. (2000). The Learning Region. In Z.J. Acs (Ed.), Regional Innovation. New York, USA: Knowledge and Global Change.
 • Gawroński, H. (2014). Zintegrowane zarządzanie jednostkami terytorialnymi w perspektywie finansowej 2014-2020 [Integrated management of territorial units in the financial perspective 2014- 2020]. Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, 18, 51-67.
 • Kogut-Jaworska, M. (2011). Opracowanie i aktualizacja strategii rozwoju województwa w kontekście nowych zasad prowadzenia polityki rozwoju [The regional development strategy drawing up and updating in the context of the new principles of development policy]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 77(683), 137-149.
 • Markowski, T. (2011). Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej - założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem [The functioning of the spatial development - Foundation construction of the model of integrated planning and development management]. In T. Markowski, & P. Żubr (Eds.), System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju. Warszawa, Poland: Studia KPZK PAN.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego [The Ministry of Regional Development]. (2012). Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 [National Spatial Development Concept 2030].
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego [The Ministry of Regional Development]. (2010). Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie [National Strategy of Regional Development 2010-2020: Regions, Cities, Rural Areas]. Retrieved from https://www.mr.gov.pl/media/3337/KSRR_13_07_2010.pdf
 • Noworól, A. (2007). Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej [Territory development planning in regional and local scale]. Kraków, Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Noworól, A. (2010). Zarządzanie w samorządzie [Management in Local Government]. In B. Imiołczyk (Ed.), ABC samorządu terytorialnego [ABC Local Government]. Warszawa, Poland: Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 • Parysek, J. (1995). Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym [The role of the local government in local development]. In J. Parysek (Ed.), Rozwój lokalny, zagospodarowanie przestrzenne i nisze aktywności gospodarczej [Local development, spatial development and economic activity]. Warszawa, Poland: PWN.
 • Raport metodyczny określający metodykę badania i dobór kryteriów delimitujących obszary funkcjonalne województwa. Wstępna wersja obszarów funkcjonalnych wraz z obszarami strategicznej interwencji. Zielona Góra, Poland: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Retrieved from http://www.bip.lubuskie.pl/system/obj/26652_wstepna_wersja_obszarow_funkcjonalnych_wraz_z_obszarami_strategicznej_interwencji_30.09.2015.pdf
 • Rosenkiewicz, K. (2012). Obszary funkcjonalne jako nowa koncepcja polityki regionalnej i polityki przestrzennej w Polsce [Functional areas - a new category of regional policy and spatial development policy in Poland]. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 17-18, 71-88.
 • Szlachta, J., & Zaleski, J. (2009). Spójność terytorialna w kontekście reformy europejskiej polityki strukturalnej - operacjonalizacja wymiaru terytorialnego [Territorial Cohesion in the Context of the Reform of the EU Structural Policy - Making Territorial Dimesion Operational]. In Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę [Territorial Cohesion as a Challenge of the EU Development Policy. Polish Contribution to the Debate]. Warszawa, Poland: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2003 r., nr 80 poz. 717, z późn. zm. [Act of 27 March 2003 - about spatial planning and development, Journal of Laws, No. 80, item 717, as amended].
 • Wasiluk, A., & Daniluk, A. (2013). The possibilities of creating cross-border clusters. Vilnius, Lithuania: Vilnius University Publishing House.
 • Zintegrowana Strategia Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy na terenie Obszaru Funkcjonalnego [The Integrated Strategy for Development of Education and Labour Market in the Functional Area]. (2015). Retrieved from http://www.czerwiensk.pl/asp/pliki/aktualnosci/rynek_pracy_i_edukacja_wersja_do_konsultacji.pdf
 • Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich [The Integrated Development Strategy for the Functional Area of Oder Communes]. (2015). Retrieved from http://www.czerwiensk.pl/asp/pliki/aktualnosci/zsrofgn_strategia_do_ konsutacji.pdf
 • Zintegrowana Strategia Rozwoju Oferty Czasu Wolnego na terenie Obszaru Funkcjonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oferty Rekreacyjnej i Ochrony Środowiska [The Integrated Strategy for Development; Offers for Free Time in the Functional Area, with particular regard to the Recreational and Environmental Protection Offer]. (2015). Retrieved from http://www.czerwiensk.pl/asp/pliki/aktualnosci/zintegrowana_strategia_rozwoju_oferty_czasu_wolnego_na_terenie_obszaru_funkcjonalnego.pdf
 • Zintegrowany Program Aktywizacji i Partycypacji Społecznej na terenie Obszaru Funkcjonalnego [The Integrated Program for Activation and Social Participation in the Functional Area]. (2015). Retrieved from http://www.czerwiensk.pl/asp/pliki/aktualnosci/zintegrowany_program_partycypacji__do_konsultacji.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435724

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.