PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 79--88
Tytuł artykułu

Taxonomic and Econometric Analysis of Road Transport Development in Poland - the Voivodship Approach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Transport is considered one of the basic aspects of the movement of people, raw materials as well as goods from the place of origin to the destination. Moreover, in the wider sense, transport includes economic bodies that aim to achieve goals similar to those of businesses that produce a wide range of goods required by customers. Hence, the efficient operations of basic branches of the transportation system determine the entire national economy. Furthermore, transport is considered a basic factor of development, both on the macro- and microeconomic scales. The aim of the paper is to attempt the assessment of the road transport in Poland as an important element of macro logistics. Furthermore, one of the aims of the investigation was the explanation of its influence on the level of economic development in Poland. As the source of information, the research used the data drawn from the Central Statistical Office of Poland. The main methods implemented in this study were both classic and order synthetic measure construction. Further, these measures were used in econometric models as well as for the prediction of their values. The main result of the analysis indicates that the development level of the widely considered infrastructure is strictly correlated with the socio-economic development of particular voivodships. The study on the level of road transport development can lead to a better understanding of the socio-economic development of particular areas of Poland as well as the more efficient use of the support funds. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--88
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Bialystok University of Technology
 • Bialystok University of Technology
Bibliografia
 • Bach, J. (2014). Europejski - unijny drogowy transport ładunków w procesach internacjonalizacji i globalizacji - przyczyny sukcesu tej gałęzi [European-Union road freight transport in the process of internationalization and globalization - reasons behind the success of that mode]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 369, 89-112.
 • Cheba, K. (2011). Taksonomiczna analiza rozwoju transportu drogowego w Polsce [Taxonomic analysis of road transport development in Poland]. Logistyka, 2, 97-106.
 • Chruzik, K., & Sitarz, M. (2014). Investigation and development of safety measures in the European Union railway transport. Mechanika, 20(4), 431-437.
 • Czech, A. (2014). Application of chosen normalization methods in the process of construction of synthetic measure in indirect consumption research. Folia Oeconomica, 3(302), 231-240.
 • Dębkowska, K., & Jarocka, M. (2013). The impact of the method of the data normalization on the results. Folia Oeconomica, 286, 181-188.
 • Domański, C., Pruska, K., & Wagner, W. (1998). Wnioskowanie statystyczne przy nieklasycznych założeniach [Statistical estimation with non-classical assumptions]. Łódź, Poland: University of Łódź.
 • Ejdys, J., Nazarko, J., Nazarko, Ł., & Halicka, K. (2015), Foresight application for transport sector. In M. Fiorini, & J. Jia-Chin Lin (Ed.), Clean mobility and Intelligent Transport Systems (pp. 379-402). London, Great Britain: The Institution of Engineering and Technology.
 • Europe 2020 (2010). A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commision, COM (2010) 2020, Brussels, 03.03.2010.
 • Figura, J. (2013). Taksonomia w polityce logistycznej państwa [Taxonomy in the state policy]. Katowice, Poland: Uniwersytet Ekonomiczny.
 • Gratiela, B. (2013a). Sustainable consumption in the area of transportation. Constanta Maritime University Annals, 14(20), 209-212.
 • Gratiela, B. (2013b). Analysis of transport's external costs in the European Union. Constanta Maritime University Annals, 14(20), 213-216.
 • Gratiela, B. (2014). European Union's findings instruments in transport in the period 2014-2020. Constanta Maritime University Annals, 15(22), 131-134.
 • Gratiela, B., & Viorela-Georgiana, C. (2013). Sustainable transport's indicators. Comparative study: Eu-27 and Romania. Constanta Maritime University Annals, 14(19), 267-270.
 • Grzyb, U., & Trzepacz, P. (2012). Investment in transport infrastructure as a crucial factor of entrepreneurship development in the new UE member states - the Polish case. European Integration Studies, 6, 94-100.
 • Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr [Application of the taxonomy method in typology classification of the countries due to the development level and resources and the structure of human resources]. Przegląd Statystyczny, 4, 307-327.
 • Kauf, S., & Tłuczak, A. (2014). Spatiotemporal estimation of the logistic structure differentiation in the European Union country. Retrieved from http://books.google.pl/books?id=jmFwAwAAQBAJ&pg=RA1-PA14&lpg=RA1-.
 • Lewczuk, J., & Ustinovichius, L. (2015). The concept of multi-functional development of cross-border regions: Poland case. Procedia Engineering, 122, 65-70.
 • Liberadzki, B. (2013). Fiskalizm a strategiczne cele transportu [Fiscalism and strategical aims of transport]. Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 123, 11-16.
 • Lira, J., Wagner, W., & Wysocki, F. (2002). Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych [Median in the ordering issues of multivariable objects]. In W.J. Paradysz (Ed.), Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu [Regional statistics for the local government purposes], (pp. 87-99). Poznań, Poland: Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Marshal, T. (2012). Infrastructure planning UK style. Town and Country Planning, 81(2), 74-76.
 • Marshal, T. (2014). The European Union and major infrastructure polices: the reforms of the Trans-European networks programs and the implications for spatial planning. European Planning Studies, 22(7), 1484-1506.
 • Mężyk, A. (2014). Rozwój kolejowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej [The development of railway passanger services in the EU]. Logistyka, 6, 7372-7379.
 • Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej [Taxonomic analysis in regional policy]. Warszawa, Poland: Difin.
 • Młodak, A. (2009). Historia problemu Webera [The history of Weber issue]. Matematyka Stosowna, 10(51), 3-21.
 • Olszewska, A.M., & Gudanowska, A.E. (2014). Wykorzystanie wybranych metod porządkowania obiektów do klasyfikacji województw pod kątem ich potencjału innowacyjnego [The use of selected methods of ordering objects for classification of voivodships]. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 15(4), 91-100.
 • Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej [Statistical methods of multidimensional comparative data analysis]. Warszawa, Poland: SGH.
 • Paprocki, W. (2013). Reakcje uczestników rynku transportowego na wzrost obciążeń fiskalnych - analiza na przykładzie wprowadzenia viaTOLL [Reactions of transportation market to the increase of fiscal burden - viaTOLL introduction analysis]. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 123, 17-33.
 • Radziszewski, P., Nazarko, J., Król, J., Kowalski, K.J., & Sarnowski, M. (2014). Prognozowanie rozwoju technologii drogowych na podstawie metody delfickiej - wybrane zagadnienia [Forecasting development of road technology based on the Delphi method - selected issues]. Budownictwo i Architektura, 13(4), 215-223.
 • Tarka, D. (2012). Infrastruktura transportowa w wybranych krajach Unii Europejskiej - analiza taksonomiczna [Transportation infrastructure in EU countries - taxonomic analysis]. Ekonomia i Zarządzanie, 4(4), 88-100.
 • White Paper (2011). Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system, European Commission, COM (2011) 144 final, EC, Brussels, 28.03.2011.
 • Witkowska, J. (2009). Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako źródło finansowania inwestycji w infrastrukturę transportową w Polsce [The European Union structural funds as the source of transport infrastructure investment in Poland]. In R. Kucęba, & J. Nazarko (Eds.), Logistyczne uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem [Logistic conditions of company management], (pp. 57-62). Częstochowa, Poland: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 • Wojewódzka-Król, K. (2015). Rozwój infrastruktury transportu w Polsce po wstąpieniu do UE [Transport infrastructure development in Poland after entry into the EU]. Logistyka, 1, 13-17.
 • Zeliaś, A. (1991). Ekonometria przestrzenna [Spatial econometrics]. Warszawa, Poland: PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435742

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.