PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 426 Taksonomia 26. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania | 226--234
Tytuł artykułu

Metody nieparametryczne w badaniu zaufania do instytucji finansowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Nonparametric Methods in The Study of Confidence in Financial Institutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter aplikacyjny i porusza problem zaufania Polaków do in-stytucji finansowych - banków komercyjnych, giełdy, otwartych funduszy emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Celem pracy było zidentyfikowanie, które czynniki społeczno-demograficzne mają wpływ na poziom badanego zaufania. Ponadto sprawdzono, czy zmiany zaufania, obserwowane w ostatnich latach, były istotne. Badanie przeprowadzo-no na danych pochodzących z Diagnozy Społecznej, a postawione hipotezy, ze względu na niespełnienie założeń metod klasycznych, zweryfikowano za pomocą testów Kruskala- -Wallisa oraz Friedmana, będących nieparametrycznymi odpowiednikami jednoczynnikowej analizy wariancji. Wyniki przeprowadzonych analiz pokazują, że istotny wpływ na poziom zaufania do instytucji finansowych mają wiek, wykształcenie, klasa zamieszkiwanej miej-scowości oraz status społeczno-zawodowy Polaków. Również obserwowane w latach 2009, 2011 oraz 2013 zmiany zaufania okazały się istotne(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the analysis of Polish people's confidence in financial institutions, e.g. commercial banks, the stock market, open pension funds and insurance companies. The main goal of the paper is to identify which sociodemographic covariates have an impact on the level of this confidence. Moreover we examine whether there are sig-nificant changes in confidence observed in recent years. The research includes data from the Polish Social Diagnosis. Hypotheses are verified using Kruskal-Wallis and Friedman tests, which are nonparametric equivalents to one-way analysis of variance. The results show that age, education, class of the inhabited town and socioprofessional status of Poles are the covariates with a significant impact on the level of confidence in financial institutions. The changes in confidence observed in the years 2009, 2011 and 2013 are also confirmed to be significant(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
  • Friedman M., 1937, The use of ranks to avoid the assumption of normality implicit in the analysis of variance, Journal of the American Statistical Association, vol. 32, no. 200, s. 675-701.
  • Kruskal W., 1952, A nonparametric test for the several sample problem, Annals of Mathematical Statistics, vol. 23, no. 4, s. 525-540.
  • Kruskal W., Wallis W., 1952, Use of ranks in one-criterion variance analysis, Journal of the Ameri-can Statistical Association, vol. 47, no. 260, s. 583-621.
  • Rada Monitoringu Społecznego, 2009, 2011, 2013, Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych, www.diagnoza.com (1.08.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435754

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.